Formulieren opzeggingen

Huuropzegging bij overlijden

De erfgenamen mogen op elke werkdag van de maand schriftelijk opzeggen. Wel moet een opzegtermijn van één maand in acht worden genomen. Nadat u het formulier volledig heeft ingevuld, drukt u op verzenden. Naast het formulier ontvangen wij ook graag een kopie van de “akte van overlijden” of de rouwkaart. Dit bestand kunt u in het formulier toevoegen of toesturen naar verhuur@vechtdalwonen.nl

Lees verder...

Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.