Overlast

Wanneer uw woonplezier wordt verstoord door overlast, is het tijd om er wat aan te doen. De ervaring leert dat een gesprek met de veroorzaker het meeste effect heeft. Als dit niet tot een oplossing leidt en de overlast blijft bestaan dan kan Vechtdal Wonen mogelijk een rol spelen.

Er is sprake van overlast als iemands gedrag het woongenot van één of meerdere omwonenden ernstig verstoort. Dat is het geval als:

  • het regelmatig voorkomt;
  • het ernstig is;
  • het ergenis of hinder oplevert;
  • het verwijtbaar is (de veroorzaker zou het kunnen voorkomen).


Wanneer kunt u bij ons terecht?

  • Als er sprake is van een duidelijke gegronde klacht;
  • de overlast uw woongenot verstoort;
  • u zelf al contact heeft gehad met de veroorzaker(s);
  • u een klacht schriftelijk indient en ondertekent.


Onderaan deze pagina vindt u een registratieformulier.
Deze kunt u invullen en opsturen.

Let op; Wij behandelen géén anonieme klachten!

Brochures
Formulieren

Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.