Geschillencommissie

Het is natuurlijk mogelijk dat u het als klant niet eens bent met onze beslissingen. Of dat u vindt dat u door ons onterecht bent behandeld. Graag horen wij in deze gevallen van u!

Wij proberen dan eerst om samen tot een oplossing te komen in een gesprek. Wordt uw klacht niet naar tevredenheid opgelost? En blijven we van mening verschillen? Dan is er sprake van een geschil. U kunt uw klacht dan voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. In het document 'Geschillencommissie' leest u meer informatie over het indienen van uw klacht.

U kunt uw klacht bij de Geschillencommissie indienen door een brief of mail te sturen naar:

Geschillencommissie van Wetland Wonen en Vechtdal Wonen
Postbus 132, 7730 AC in Ommen
info@vechtdalwonen.nl

Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.