Huur (opzeggen)

Wanneer u een woning huurt moet u huur betalen. Wat komt hier allemaal bij kijken?

Hieronder leest u daar meer over. Klik op een onderwerp voor meer informatie.

Wilt u de huur van uw huidige huurwoning opzeggen? Zorg er dan voor dat u dit op tijd doet, zo voorkomt u dat u huur betaalt terwijl u al verhuisd bent.

Hieronder ziet u een aantal mogelijkheden voor het opzeggen van uw huur.

Ik wil de huur van mijn woning opzeggen

Ik wil de huur van mijn garage/parkeerplaats opzeggen

Ik wil de huur van iemand die is overleden opzeggen

Ik wil de huur eenzijdig opzeggen

U heeft een opzegtermijn van minimaal 1 maand

U kunt op elke dag van de maand de huur opzeggen. De opzegtermijn is minimaal 1 maand. Deze termijn gaat in op de werkdag waarop wij de huuropzegging van u ontvangen. U mag de huur ook (veel) langer van tevoren opzeggen. Dat kan handig zijn als u zaken voor overname wilt aanbieden. Let op, de einddatum die u invult op het formulier is definitief en kan later niet meer gewijzigd worden.

Laat het ons weten als iemand in de woning blijft wonen

Is de huurovereenkomst door twee (of meerdere) huurders ondertekend en vertrekt er maar één van de huurders? Dan tekent de vertrekkende huurder een eenzijdige huuropzegging. Diegene doet dan afstand van de woning


Iedere huurwoning van ons heeft zijn eigen huurprijs. Wij vinden het belangrijk dat woonruimte betaalbaar blijft. Daarom vragen wij altijd een lagere huur dan de maximale huur die de overheid toestaat.

We streven ernaar om 65% van de maximale wettelijke huurprijs te vragen

We noemen dit ook wel de streefhuur. Het kan ook zijn dat de huur gelijk is aan de huurtoeslaggrens die geldt voor de doelgroep voor de woning. Dan kunnen huurders namelijk huurtoeslag aanvragen. En daarmee hun kosten omlaag brengen.

Op twee momenten verhogen wij de huur van een woning

Elk jaar tijdens de huurverhogingsronde op 1 juli en op het moment dat huurders een woning opzeggen en wij de woning opnieuw verhuren. De regering heeft afgesproken dat bij de jaarlijkse huurverhogingsronde de huren niet meer mogen stijgen dan de inflatie van het jaar daarvoor. We noemen dit ook wel een inflatievolgend huurbeleid.

Als huurders een woning opzeggen, bepalen wij opnieuw de huurprijs voor die woning

Dit bepalen wij op basis van het puntensysteem. Hierbij kijken we naar oppervlakten en voorzieningen in en om een woning. Iedere woning wordt bij een huuropzegging duurder tot de streefhuur is bereikt. Door deze manier van huurprijzen verhogen, ontstaan er huurprijsverschillen tussen hetzelfde type woningen. Deze verschillen trekken we uiteindelijk weer gelijk door de jaarlijkse huurverhogingsronde in combinatie met verhuizingen.


De huur betaalt u altijd vooraf. Dit betekent dat de huur op de eerste dag van de maand bij ons binnen moet zijn. Bijvoorbeeld de huur van januari betaalt u op of voor 1 januari.

U kunt de huur op verschillende manieren betalen:
  • via een automatische incasso
  • via handmatige overschrijving
  • via pinbetaling aan de balie

Automatische incasso

Betaling via een automatische incasso is het makkelijkst. U bent er op deze manier van verzekerd dat het juiste bedrag, tijdig betaald wordt. Ook als de huur aangepast wordt hoeft u niets te doen. Het bedrag wordt automatisch gewijzigd. Om via een automatische incasso te betalen, vult u het formulier ‘automatische incasso’ in. Met dit formulier machtigt u Vechtdal Wonen om maandelijks het bedrag van uw rekening af te schrijven. U kunt uw afschrijving tot acht weken na afschrijving terug laten boeken of de machtiging intrekken. Een automatische incasso wordt niet uitgevoerd wanneer u onvoldoende saldo heeft. In dat geval moet u alsnog zelf de huur overmaken via een overschrijving of pinbetaling.

Handmatige overschrijving

Wanneer u de huur handmatig overboekt, mag dit naar de volgende rekening: NL71 BNGH 0285 1776 21. Vul hierbij uw adres (straat, huisnummer en plaats) in als kenmerk.

Pinbetaling aan de balie

Van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 15.00 uur en op vrijdag tot 12.00 uur kunt u in ons kantoor terecht voor de pinbetaling.


Het kan voorkomen dat het niet lukt om op tijd uw huur te betalen. U leest hier wat u in dat geval het beste kan doen.

Neem contact met ons op als u uw huur niet op tijd kan betalen

U belt ons op 0529 – 45 25 88. We kijken dan samen met u of een betalingsregeling kan helpen.

Wanneer u uw huur niet betaalt moeten wij een deurwaarder inschakelen

Dit geldt ook wanneer u gemaakte afspraken niet nakomt. De kosten die wij hierdoor moeten maken, moet u betalen. Zodra wij een deurwaarder hebben ingeschakeld, kunnen wij niet meer een betalingsregeling treffen. De vordering ligt op dat moment in handen van de deurwaarder. In het uiterste geval kan het niet betalen van de huur leiden tot het stopzetten van de huurovereenkomst en huisuitzetting. Maar wij doen er alles aan om dit samen met u te voorkomen.


Huurtoeslag is een toeslag die u als huurder kunt aanvragen als de huur in verhouding tot uw inkomen te hoog is.

Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst

Of u recht heeft op huurtoeslag hangt af van uw inkomen en de huurprijs die u voor uw woning betaalt. Ook telt u leeftijd, uw eigen vermogen en de samenstelling van huishouden mee. Op de website van de Belastingdienst vindt u informatie over het aanvragen van huurtoeslag. U kunt ook bellen met de Belastingdienst: 0800 - 0543.


Brochures

Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.