Huur

Wanneer u een woning huurt moet u huur betalen. Wat komt hier allemaal bij kijken?

Hieronder leest u daar meer over. Klik op een onderwerp voor meer informatie.

Wilt u de huur van uw huidige huurwoning opzeggen? Zorg er dan voor dat dit tijdig gebeurt, zo voorkomt u dat u huur betaalt terwijl u al verhuist bent.

Ik wil de huur van mijn woning opzeggen

Ik wil de huur van mijn garage/parkeerplaats opzeggen

Ik wil de huur van iemand die is overleden opzeggen

Ik wil de huur eenzijdig opzeggen

Het opzeggen van de huur kan op elke dag van de maand. Daarbij geldt een opzegtermijn van minimaal 1 maand. Deze termijn gaat in op de werkdag waarop Vechtdal Wonen de huuropzegging heeft ontvangen.

Uiteraard is het mogelijk om de huur (veel) langer van tevoren op te zeggen. Dat kan handig zijn voor wie zaken ter overname wil aanbieden.

Eenzijdige huuropzegging

ls de huurovereenkomst ondertekend door twee (of meerdere) huurders en één van de huurders vertrekt uit de woning? Dan moet de vertrekkende huurder afstand van de woning doen.Dit kan middels een eenzijdige huuropzegging.

Let op!

Na de huuropzegging vervalt automatisch uw inschrijving als woningzoekende. Wilt u ingeschreven blijven staan? Dan kunt u zich opnieuw inschrijven.


Iedere huurwoning van Vechtdal Wonen heeft zijn eigen huurprijs. Wij vinden het belangrijk dat woonruimte betaalbaar blijft. Daarom vragen wij altijd een lagere huur dan de maximale huur die de overheid toestaat.

Ons woningbezit is per 1 januari 2017 als volgt samengesteld:

Huurprijs tot € 409,93 677 woningen
Huurprijs € 409,93 tot € 586,69 2.093 woningen
Huurprijs € 586,69 tot € 710,68 750 woningen
Huurprijs boven € 710,68 25 woningen
Totaal 3.545 woningen

Streefhuur

Afhankelijk van de kwaliteit en de ligging van een woning streven we naar een huur van 75% van de maximaal toegestane huur, dit noemen we de streefhuur. Of we zorgen ervoor dat de huur gelijk is aan de huurtoeslaggrens die geldt voor de doelgroep van het desbetreffende woningtype. In dat laatste geval kunnen huurders namelijk huurtoeslag aanvragen en daarmee hun kosten omlaag brengen.

Jaarlijkse huurverhoging

Op twee momenten verhogen wij de huur van een woning. Elk jaar tijdens de huurverhogingsronde op 1 juli en op het moment dat huurders een woning opzeggen en wij de woning opnieuw verhuren. De regering heeft afgesproken dat bij de jaarlijkse huurverhogingsronde de huren niet meer mogen stijgen dan de inflatie van het jaar daarvoor.

Huurverhoging bij verhuizing

Als huurders een woning opzeggen, bepalen wij opnieuw de huurprijs voor die woning. Dit bepalen wij op basis van het puntensysteem. Dit systeem waardeert oppervlakten en voorzieningen in en om een woning. Iedere woning wordt bij een huuropzegging duurder tot de streefhuur is bereikt. Door deze manier van huurprijzen verhogen, ontstaan er huurprijsverschillen tussen hetzelfde type woningen. Deze verschillen worden op langere termijn weer gelijk getrokken door de jaarlijkse huurverhogingsronde in combinatie met verhuizingen.

Servicekosten

Servicekosten zijn kosten voor goederen en diensten die Vechtdal Wonen aan u levert. U kunt hierbij denken aan de kosten voor het schoonmaken van trappen, het vervangen van lampen in algemene ruimtes, glasbewassing etc. Op de jaarlijkse afrekening Servicekosten worden deze kosten benoemd.

Aanmelden voor het Servicefonds? Vul dit formulier in.


De huur betaalt u altijd vooraf. Dit betekent dat de huur op de eerste dag van de maand bij ons binnen moet zijn. U kunt de huur op verschillende manier betalen:

- via een automatische incasso
- via een acceptgiro;
- via een pinbetaling bij een medewerker van Vechtdal Wonen

De huur kan niet contant betaald worden.


Het kan voorkomen dat het niet lukt om op tijd uw huur te betalen. Neem in dat geval direct contact met ons op via 0529 - 45 25 88. We kijken dan samen met u of een betalingsregeling uitkomst kan bieden.

Deurwaarder

Wanneer u uw huur niet betaalt en wanneer gemaakte afspraken niet worden nagekomen, zijn wij genoodzaakt een deurwaarder in te schakelen. De kosten die hiermee gepaard gaan, komen voor uw rekening.

Zodra wij een deurwaarder hebben ingeschakeld, is het niet meer mogelijk om een betalingsregeling te treffen. De vordering ligt op dat moment in handen van de deurwaarder.

In het uiterste geval kan het niet betalen van de huur leiden tot ontbinding van de huurovereenkomst en huisuitzetting. Wij doen er echter, samen met u, alles aan om dit te voorkomen.


Huurtoeslag is een toeslag die u als huurder kunt aanvragen als de huur in verhouding tot uw inkomen te hoog is.

Of u recht heeft op huurtoeslag hangt af van uw inkomen en de huurprijs die u voor uw woning betaalt. Ook telt u leeftijd, uw eigen vermogen en de samenstelling van huishouden mee.

Kijk voor meer informatie op de site van de Belastingdienst. Hier vindt u informatie over het aanvragen van huurtoeslag. U kunt ook bellen met de Belastingdienst: 0800 - 0543.


Brochures

Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.