Huuraanpassing

Elk jaar worden de huren aangepast. Meestal betekent dit een huurverhoging. In verband met de coronacrisis heeft het kabinet besloten om alle huren van sociale huurwoningen dit jaar te bevriezen. Dit betekent dat de huren van onze woningen per 1 juli níet worden verhoogd.

Dit jaar dus geen huurverhoging. Wel hebben corporaties de verplichting een eenmalige huurverlaging toe te kennen op basis van de inkomens van 2019.

Wanneer u door een laag inkomen in 2019 en een relatief hoge huur in aanmerking komt voor huurverlaging dan ontvangt u hier automatisch bericht van vóór 1 april.

Is uw inkomen ná 2019 gedaald en betaalt u een relatief hoge huur, dan kunt u zelf de huurverlaging aanvragen.

Hieronder vindt u meer informatie.

In 2021 hebben huurders met een hoge huur en laag inkomen recht op een eenmalige huurverlaging.

Kom ik in aanmerking voor deze eenmalige huurverlaging?
Dat hangt af van de hoogte van uw huur en uw inkomen. In dit schema ziet u of u in aanmerking komt.

(klik op de afbeelding voor een vergroting)Eenmalige huurverlaging 2021

Inkomen van 2019
De Belastingdienst kijkt naar het vastgestelde inkomen over 2019. Heeft u na 2019 een inkomensdaling gehad, waardoor u al minstens zes maanden een lager inkomen hebt dan de inkomensgrens? Ook dan heeft u recht op huurverlaging. U moet dit dan wel zelf aanvragen bij Vechtdal Wonen. Klik hier voor meer informatie.

Hoeveel wordt de huur verlaagd?
Dat hangt van de huidige hoogte van uw huur af. De huur wordt verlaagd tot net onder de aftoppingsgrens die geldt voor uw type huishouden. Is uw huur veel hoger dan de aftoppingsgrens? Dan krijgt u dus een fikse huurverlaging. Zit u maar een paar euro boven de aftoppingsgrens? Dan gaat het om een kleine huurverlaging.

Welke huur wordt verlaagd?
De kale huur. Dit wordt ook wel 'netto huur' genoemd. Om huurverlaging te kunnen krijgen moet uw kale huur (netto huur) boven de aftoppingsgrens liggen. Let op: het bedrag dat u maandelijks aan Vechtdal Wonen betaalt kan hoger zijn dan uw kale huur. Sommige huurders betalen ook servicekosten, deze tellen niet mee.

Hoe weet ik wat mijn kale huur is?
Ieder jaar krijgt u een brief over de huurverhoging. Daar staat in wat uw kale huur (netto huur) is en wat uw eventuele servicekosten zijn. Heeft u deze brief niet? Neem dan gerust contact met ons op via 0529 - 45 25 88.

Heeft huurverlaging invloed op de huurtoeslag?
De huurtoeslag is afhankelijk van inkomen, samenstelling huishouden en de hoogte van de huur. Het kan dus zijn dat u na de huurverlaging iets minder huurtoeslag krijgt. Let op; u moet zelf de wijziging in uw huur doorgeven aan de Belastingdienst.

Moet ik de huurverlaging zelf aanvragen?
Nee. Wij hebben in kaart welke huurders in aanmerking komen voor deze eenmalige huurverlaging op basis van hun in komen in 2019. Wij doen u uiterlijk op 1 april 2021 een voorstel voor huurverlaging, u ontvangt hierover een brief. 

Heeft u van ons geen bericht gehad over de eenmalige huurverlaging, maar bent u van mening hier wel voor in aanmerking te komen, lees dan hieronder verder over hoe u dit zelf kunt aanvragen.


Heeft u ná 2019 een inkomensdaling gehad, waardoor u al minstens zes maanden een lager inkomen hebt dan de inkomensgrens? Dan heeft u óók recht op huurverlaging. Dit moet u wel zelf bij ons aanvragen.

Hoe kan ik zelf een aanvraag voor huurverlaging indienen?

1. Stuur een mail naar huurconsulent@vechtdalwonen.nl.

2. Vermeld in het onderwerp 'Aanvraag eenmalige huurverlaging 2021 en uw adres'.

3. Stuur de volgende bewijsstukken mee:

  • Documenten waaruit blijkt dat u na 2019 minstens zes maanden een inkomen had onder de voor u geldende inkomensgrens. Dit kunnen bijvoorbeeld recente salarisstroken, uitkeringsspecificaties of een verklaring van de boekhouder zijn als u ZZP-er bent.

  • Een verklaring over de actuele samenstelling van het huishouden. Het gaat hierbij om de registratie van het aantal personen in het huishouden. Deze kunt u aanvragen bij uw gemeente, de kosten hiervoor zijn per gemeente verschillend.

- Gemeente Hardenberg: Deze kunt u kosteloos aanvragen als u van ons een brief heeft ontvangen. Neem voor de aanvraag eerst contact met ons op, zodat wij u deze brief kunnen sturen.
- Gemeente Ommen: Aan deze aanvraag zijn kosten verbonden.

Vanaf wanneer kan ik aanvragen?
Huurders met een inkomensdaling na 2019 kunnen vanaf 1 januari 2021 huurverlaging aanvragen. Huurverlaging kan het hele jaar worden aangevraagd.

Wanneer gaat de huurverlaging in?
Op de eerste dag van de 2e maand na de datum van het voorstel. Als Vechtdal Wonen u in maart een huurverlagingsvoorstel stuurt gaat de huurverlaging dus in op 1 mei.

Wat als Vechtdal Wonen de huur niet verlaagt?
Doet Vechtdal Wonen geen voorstel tot huurverlaging, of een voorstel waar u het niet mee eens bent? Dan kunt u bezwaar indienen bij de Huurcommissie. Let dan wel op het volgende:

  • Huurders die al in 2019 een inkomen hadden dat recht gaf op huurverlaging moeten dan binnen zes weken na 1 april 2021 een bezwaar indienen bij de Huurcommissie.

  • Huurders die na 2019 in de inkomenscategorie zijn terechtgekomen waarmee ze recht hebben op huurverlaging, en die zelf een verzoek tot huurverlaging hebben gedaan, kunnen tot zes weken na de reactie van de corporatie een bezwaar indienen bij de Huurcommissie. Vechtdal Wonen moet binnen drie weken reageren op een verzoek tot huurverlaging.

Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.