Huurverlaging (over uw inkomen in 2020)

Heeft u ná 2019 een inkomensdaling gehad, waardoor u al minstens zes maanden een lager inkomen hebt dan de inkomensgrens? Dan heeft u óók recht op huurverlaging. Dit moet u wel zelf bij ons aanvragen.

Hoe kan ik zelf een aanvraag voor huurverlaging indienen?

1. Stuur een mail naar huurconsulent@vechtdalwonen.nl.

2. Vermeld in het onderwerp 'Aanvraag eenmalige huurverlaging 2021 en uw adres'.

3. Stuur de volgende bewijsstukken mee:

  • Documenten waaruit blijkt dat u na 2019 minstens zes maanden een inkomen had onder de voor u geldende inkomensgrens. Dit kunnen bijvoorbeeld recente salarisstroken, uitkeringsspecificaties of een verklaring van de boekhouder zijn als u ZZP-er bent.

  • Een verklaring over de actuele samenstelling van het huishouden. Het gaat hierbij om de registratie van het aantal personen in het huishouden. Deze kunt u aanvragen bij uw gemeente, de kosten hiervoor zijn per gemeente verschillend.

- Gemeente Hardenberg: Deze kunt u kosteloos aanvragen als u van ons een brief heeft ontvangen. Neem voor de aanvraag eerst contact met ons op, zodat wij u deze brief kunnen sturen.
- Gemeente Ommen: Aan deze aanvraag zijn kosten verbonden.

Vanaf wanneer kan ik aanvragen?
Huurders met een inkomensdaling na 2019 kunnen vanaf 1 januari 2021 huurverlaging aanvragen. Huurverlaging kan het hele jaar worden aangevraagd.

Wanneer gaat de huurverlaging in?
Op de eerste dag van de 2e maand na de datum van het voorstel. Als Vechtdal Wonen u in maart een huurverlagingsvoorstel stuurt gaat de huurverlaging dus in op 1 mei.

Wat als Vechtdal Wonen de huur niet verlaagt?
Doet Vechtdal Wonen geen voorstel tot huurverlaging, of een voorstel waar u het niet mee eens bent? Dan kunt u bezwaar indienen bij de Huurcommissie. Let dan wel op het volgende:

  • Huurders die al in 2019 een inkomen hadden dat recht gaf op huurverlaging moeten dan binnen zes weken na 1 april 2021 een bezwaar indienen bij de Huurcommissie.

  • Huurders die na 2019 in de inkomenscategorie zijn terechtgekomen waarmee ze recht hebben op huurverlaging, en die zelf een verzoek tot huurverlaging hebben gedaan, kunnen tot zes weken na de reactie van de corporatie een bezwaar indienen bij de Huurcommissie. Vechtdal Wonen moet binnen drie weken reageren op een verzoek tot huurverlaging.

Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.