Huurverhoging 2019

Ieder jaar wordt op 1 juli de huur van uw woning aangepast. De Rijksoverheid geeft hiervoor de richtlijnen, die dit jaar tussen de 0,0% en 5,6% huurverhoging liggen.

Alle huurders hebben inmiddels de huurverhogingsbrief via de post ontvangen. Hierin staat alle informatie.

Bezwaar maken?

Als u het niet eens bent met de voorgestelde huurverhoging dan kunt u bezwaar bij ons indienen. Hiervoor is een standaard formulier beschikbaar van de Huurcommissie, te vinden op www.huurcommissie.nl of bel met 1400.
Een bezwaar kunt u indienen tot 1 juli 2019.

Neem voor overige vragen gerust contact op met onze afdeling Wonen via 0523 - 285 285.

Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.