Huurverhoging met inzet van V-meters (betreft oud huurders van De Veste)

Heeft u in het verleden V-meters ingezet in combinatie met een huurverhoging? Neem dan contact met ons op.

Onder voorwaarden zetten wij de huurverhoging nu of in de toekomst stop.

Wilt u weten of u hiervoor in aanmerking komt? Dat kan door het formulier ‘Huurverhoging met inzet van V-meters’ in te vullen of door telefonisch contact op te nemen via 0529 – 45 25 88 (keuze 1).

Wij registreren uw melding en u ontvangt bericht of en per wanneer deze huurverhoging stopgezet wordt. Houdt u er rekening mee dat (gezien de hoeveelheid aanvragen) het 4 tot 6 weken duurt voordat wij kunnen reageren.

Voorwaarden:

  • U heeft in het verleden V-meters ingezet en het tekort aangevuld met een huurverhoging.

  • De huurverhoging wordt stop gezet na een periode van 15 jaar.
  • Het betreft een coulanceregeling en is enkel van toepassing op reguliere aanvragen passend binnen het toen geldende V-meterbeleid.
  • Het stopzetten van de huurverhoging met inzet van de V-meters geldt niet voor:

- Vervanging van de keuken, badkamer of toilet (groot onderhoud)
- Extra aanpassingen/keuzemogelijkheden bij het verduurzamen van de woning
- Extra gekozen opties bij nieuwbouw

Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.