Voorwaarden

Aan uw Verbeterpunten zijn de volgende voorwaarden verbonden:

  • Verbeterpunten worden nooit uitgekeerd in de vorm van geld.
  • De werkzaamheden worden uitgevoerd door onze onderhoudsmedewerkers of door een door ons ingehuurde aannemer. U kunt uw Verbeterpunten niet inzetten als u zelf de werkzaamheden wilt (laten) uitvoeren.
  • De verbeteringen horen bij de woning en worden eigendom van Vechtdal Wonen. U kunt ze niet meenemen bij een verhuizing.
  • Verbeterpunten kunnen niet gebruikt worden voor een reparatie, maar enkel voor een verbetering van de huidige situatie. U kunt dus geen mutatiewerkzaamheden - die voor uw rekening zijn - hiermee betalen.
  • U kunt uw aanvraag aanvullen met een door u zelf te betalen bedrag met een maximum van € 500,-. Dit kan niet in de vorm van een huurverhoging.
  • De Verbeterpunten worden per volledig gehuurd kalenderjaar gespaard. De punten worden na afloop van het kalenderjaar bijgeschreven.

Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.