Warmtewet

Op 1 januari 2014 is de Warmtewet ingegaan. Deze wet beschermt de consument tegen te hoge energiekosten. Vanaf die datum wordt Beter Wonen Vechtdal in 5 wooncomplexen gezien als formele energieleverancier. Dit geldt alleen voor huurders die gebruik maken van een gemeenschappelijke installatie voor verwarming.

In ons woningbezit is de Warmtewet alleen van toepassing op de volgende complexen:

  • Spaanskamp flats in Hardenberg
  • De Spinde in Hardenberg
  • Zuiderkruis appartementen 26 t/m 46 in De Krim
  • Kruisstraat in Gramsbergen
  • Gramsberger State in Gramsbergen


De levering van warmte en eventueel warm tapwater is vastgelegd onder 'Bijkomende leveringen en diensten' in de huurovereenkomst. Vanuit de eisen van de Warmtewet hebben wij Algemene Voorwaarden opgesteld voor de warmtelevering.

De overheid geeft ook informatie over de nieuwe wet. Dit kunt u vinden op de website van ConsuWijzer.

Veelgestelde vragen

U maakt in uw wooncomplex gebruik van een gemeenschappelijke installatie voor de verwarming en kunt daarom niet zelf een energieleverancier kiezen. Wij zijn uw energieleverancier. Door de komst van de Warmtewet gaan gebruikers één tarief betalen. Dit tarief bestaat uit één bedrag voor het vastrecht en één bedrag voor het energieverbruik. Dit wordt vanaf nu gemeten in gigajoules (GJ), voorheen was dit in kuubs (m3).

Er is een maximumprijs die door de Autoriteit Consument en Markt is vastgesteld. Gebruikers gaan nooit méér betalen voor de levering van warmte dan de maximumprijs. Hierdoor wordt u beschermt als consument en voorkomt dat u teveel betaalt.


In de praktijk merkt u weinig van de verandering. Beter Wonen Vechtdal blijft de warmte leveren zoals u gewend bent. Wat wel verandert is is dat de kosten die wij in rekening brengen niet hoger mogen zijn dan de vastgestelde maximumtarieven. Daarnaast verandert de wijze waarop de kosten worden verrekend. Uw verbruik wordt niet meer per eenheid afgerekend, maar per gigajoule.


Uw gebruik wordt vanaf januari 2014 gemeten in GJ (gigajoules) in plaats van het aantal kuubs (m3) gas of een andere gebruikte eenheid. Het systeem van voorschotten en afrekenen na een jaar blijft hetzelfde. De verrekening blijft via de servicekosten plaatsvinden. U zult deze wijzigingen dus pas in 2015 terugzien. Dan krijgt u namelijk de afrekening over 2014.


Dat kunnen we op dit moment nog niet zeggen. Onze tarieven zijn op dit moment nog niet bekend. Wij berekenen deze zorgvuldig met de garantie dat het niet boven de maximumprijs uitkomt. Zodra de nieuwe tarieven bekend zijn, publiceren wij dit op onze website.


Beter Wonen Vechtdal bepaalt het tarief. Deze is nog niet vastgesteld. In de Warmtewet is vastgelegd dat er een maximumprijs is. Deze maximumprijs is gebaseerd op wat een consument die gas gebruikt gemiddeld per jaar betaalt. Uw energieverbruik hangt natuurlijk af van uw persoonlijke situatie.


Het is mogelijk dat u het niet eens bent met uw nieuwe eindafrekening. Wanneer u een meningsverschil over de energielevering met ons heeft waar we samen niet uitkomen, kunt u dit voorleggen aan de Huurcommissie.


Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.