Jaarlijkse huuraanpassing

De jaarlijkse huuraanpassing is een voorstel voor een nieuwe huurprijs, waarbij wij ons houden aan de richtlijnen van de overheid.

Normaal gesproken passen wij de huur per 1 juli aan. Wij moeten u hier twee maanden van tevoren over informeren. Door omstandigheden hebben we dit niet gehaald. Daarom wordt dit jaar de huur per 1 augustus 2022 aangepast.

U ontvangt voor 1 juni van ons een brief met uw nieuwe huurprijs.

Veel gevraagd over Huuraanpassing

Ik kan mijn huur niet betalen. Wat moet ik doen?

Algemeen

Het is mogelijk om een betalingsregeling aan te vragen. Neem hiervoor contact met ons op via  0529 - 45 25 88.

Wanneer u hulp nodig heeft bij het betalen van de huur en/of andere kosten dan kunt ook contact opnemen met uw gemeente of het Samen Doen team.

Wanneer wordt de jaarlijkse huuraanpassing doorgevoerd?

Algemeen

De huuraanpassing wordt dit jaar per 1 augustus 2022 doorgevoerd.

Wanneer ontvang ik bericht over de jaarlijkse huuraanpassing?

Algemeen

U ontvangt twee maanden voor de huuraanpassing schriftelijk bericht van ons. Dit jaar ontvangt u van ons een brief voor 1 juni 2022.

Wat is de hoogte van de jaarlijkse huuraanpassing?

Algemeen

De jaarlijkse huuraanpassing is een voorstel voor een nieuwe huurprijs, waarbij wij ons houden aan de richtlijnen van de overheid. In het jaar 2022 wordt de huur van de sociale huurwoningen met maximaal 2,3% verhoogd, dat is gelijk aan de inflatie. 

Normaal gesproken passen wij de huur per 1 juli aan. Wij moeten u hier twee maanden van tevoren over informeren. Door omstandigheden hebben we dit niet gehaald. Daarom wordt dit jaar de huur per 1 augustus 2022 aangepast.

U heeft voor 1 juni van ons een brief ontvangen met uw nieuwe huurprijs.

Ik ben het niet eens met de jaarlijkse huuraanpassing. Kan ik bezwaar maken?

Algemeen

Als u het niet eens bent met de voorgestelde huuraanpassing, dan kunt u een bezwaarschrift bij ons indienen voor 1 augustus 2022. Hiervoor is een standaard bezwaarschriftformulier beschikbaar bij de Huurcommissie. Deze kunt u vinden op www.huurcommissie.nl of bel met 1400.

Hoe wordt de hoogte van de jaarlijkse huuraanpassing bepaald?

Algemeen

Hiervoor gelden de richtlijnen die de overheid jaarlijks bepaald.

Mijn huur is door de huuraanpassing boven de huurtoeslaggrens gestegen. Heb ik nog recht op huurtoeslag?

Algemeen

Wanneer u al huurtoeslag ontvangt, houdt u het recht op huurtoeslag. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Belastingdienst 0800-0543

Moet ik na de jaarlijkse huuraanpassing zelf mijn huurtoeslag wijzigen bij de Belastingdienst?

Algemeen

Wij geven de huuraanpassing door aan de Belastingdienst. De Belastingdienst past uw huurtoeslag pas aan na de definitieve berekening. Wel raden wij u aan om te controleren of dit goed is verwerkt bij de Belastingdienst.

Moet ik na de jaarlijkse huuraanpassing zelf de hoogte van mijn huurbetaling aanpassen?

Algemeen

Alleen wanneer u zelf de huur overmaakt. Als u de huur betaalt via een automatische incasso, passen wij het bedrag aan.

Krijgen alle huurders dit jaar dezelfde huuraanpassing?

Algemeen

Ja, dit jaar geldt de huuraanpassing voor alle huurders. De overheid geeft hiervoor de richtlijnen. Dit jaar wordt de huur van de sociale huurwoningen met maximaal 2,3% verhoogd, dat is gelijk aan de inflatie. De huuraanpassing is nodig om investeringen in woningen, nieuwbouw en leefbaarheid mogelijk te maken. 

Waarom verhogen jullie de huur?

Algemeen

De huurverhoging in 2022 van 2,3% is nodig om investeringen in woningen, nieuwbouw en leefbaarheid mogelijk te maken.

Hulp nodig?

We begrijpen dat een huurverhoging een vervelend bericht kan zijn, helemaal in deze tijd met de stijging van de energielasten. Daarom willen we graag passende oplossingen aanbieden voor huurders die problemen hebben met het betalen van de huur. Aarzel niet en neem gerust contact met ons op via 0529 - 45 25 88. Dan zoeken we samen naar een oplossing, passend bij uw situatie.