Huren, hoe werkt dat?

Bent u op zoek naar een woning? Alle beschikbare huurwoningen van ons staan overzichtelijk bij elkaar op www.ThuistrefferVechtdal.nl.


Een woning huren, hoe gaat dat nou in z'n werk? Hieronder hebben we voor u alles op een rijtje gezet. Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op via 0529 - 45 25 88.

Staat u al ingeschreven?

Wij verhuizen alle inschrijvingen naar de nieuwe website ThuistrefferVechtdal.nl. Het enige dat u moet doen is uw inschrijving activeren. Alle woningzoekenden hebben een brief ontvangen met een nieuwe gebruikersnaam en wachtwoord. Hiermee kunt u uw inschrijving opnieuw activeren. Let op: u heeft hiervoor één jaar de tijd. Daarna vervalt uw inschrijving en opgebouwde inschrijfduur!

Staat u bij beide woningcorporaties ingeschreven? Dan voegen wij uw inschrijvingen samen.
U behoudt de langste inschrijfduur.

Staat u nog niet ingeschreven?

Als u nog geen woning van Vechtdal Wonen huurt, en u bent 18 jaar of ouder, dan kunt u zich gratis inschrijven als woningzoekende op www.thuistreffervechtdal.nl

Al huurder?

Huurt u al een woning van ons en bent u op zoek naar een andere woning, dan moet u zich activeren als woningzoekende. U kunt gewoon reageren op ons woningaanbod via ThuistrefferVechtdal.nl. De datum waarop u uw huidige huurcontract met ons afsloot, is dan uw inschrijfdatum.


Wij toetsen uw inkomen vóórdat we u een woning kunnen toewijzen. Dit doen wij uitsluitend door middel van een inkomensverklaring van de Belastingdienst. Ook als u géén inkomen hebt, moet u een inkomensverklaring inleveren. Op de verklaring moét een bedrag vermeld staan. Geen inkomensverklaring? Geen woning!

De inkomensverklaring kunt u zelf online of telefonisch opvragen bij de Belastingdienst.

Online opvragen

Via de website van de Belastingdienst kunt u de Inkomensverklaring online opvragen. U moet dan wel een DigiD hebben. Heeft u deze nog niet? Maak hier dan eerst zelf een DigiD aan.

 • Ga naar mijn.belastingdienst.nl en log in met uw DigiD.
 • Na het inloggen klik op 'Inkomstenbelasting' in de blauwe horizontale balk bovenaan de pagina.
 • Kies het juiste jaar. Dit is nu '2018'.
 • Klik vervolgens onderaan de pagina op 'Inkomen 2018' (een blauwe balk).
 • Klik op 'een Inkomensverklaring afdrukken'. De Inkomensverklaring wordt dan geopend.
 • Print de inkomensverklaring uit.
 • De inkomensverklaring kun je bij ons afgeven aan de balie.

Telefonisch opvragen

Liever telefonisch opvragen? Dat kan via de BelastingTelefoon: (0800) 0543.

 • U krijgt een keuzemenu.
 • Kies in het eerste keuzemenu voor de optie 'andere vraag'.
 • Kies in het volgende keuzemenu's voor de optie 'Inkomensverklaring'.
 • Voer uw Burgerservicenummer in (deze staat o.a. op uw identiteitsbewijs) en sluit af met een #.
 • U ontvangt binnen 5 werkdagen de Inkomensverklaring over 2018.

Wanneer moet u de inkomensverklaring inleveren?

De inkomensverklaring moet u bij ons inleveren op het moment dat u kandidaat bent voor een woning en een aanbiedingsbrief van ons heeft ontvangen. In deze aanbiedingsbrief staat vermeld op welke datum en tijdstip u het formulier bij ons moet inleveren, samen met de overige gegevens.

Alleen de meest recent beschikbare originele inkomensverklaring wordt geaccepteerd.
Op dit moment is dat de inkomensverklaring 2018.

Om tot een actueel inkomen te komen passen we een door de overheid opgelegde ophogingsfactor toe. Uw inkomen komt daarmee iets hoger uit dan het bedrag dat op de inkomensverklaring staat. Met dat berekende inkomen, stellen we vast of u in aanmerking komt voor een bepaalde huurwoning.


Sinds 1 juli 2015 geldt de nieuwe Woningwet. Daarin staat dat woningcorporaties 'passend' moeten toewijzen. De overheid wil zo voorkomen dat mensen met lage inkomens met huurtoeslag in te dure huizen gaan wonen.

Bij het toewijzen van woningen aan mensen met een inkomen tot en met de huurtoeslaggrens gelden bepaalde maximale huurprijzen. Die zijn afhankelijk van het inkomen en de gezinssamenstelling. Het schema hieronder geeft dat weer.

(klik voor een vergroting)

Hoe hoog mag uw huur zijn 2019

Hoe wijzen we toe?

Aan de hand van uw recente inkomensverklaring kijken we of de huurprijs van de woning waarin u geïnteresseerd bent, passend is bij uw inkomen en gezinssamenstelling.

Om tot een actueel inkomen te komen passen we een door de overheid opgelegde ophogingsfactor toe. Uw inkomen komt daarmee iets hoger uit dan het bedrag dat op de inkomensverklaring staat. Met dat berekende inkomen, stellen we vast of u in aanmerking komt voor een bepaalde huurwoning.


Op ThuistrefferVechtdal.nl kunt u het aanbod huurwoningen bekijken.

Ziet u een woning die u past? Dan kunt u direct reageren. Elke woning staat 4 dagen open voor reacties. Er staat per woning aangegeven hoe lang u nog kunt reageren. U kunt op maximaal 2 woningen tegelijk reageren.

Let op

Het woningaanbod wordt elke dag aangevuld en ververst! U kunt zelf een tipbericht instellen. Heeft u bijvoorbeeld interesse in een eengezinswoning in Hardenberg? Dan krijgt u een e-mail wanneer er een woning beschikbaar is.


We selecteren op basis van inschrijfdatum en woonduur. Degene met de langste inschrijf- of woonduur, gaat voor. We werken dus niet met een wachtlijst. Na een bezichtiging wordt er aangegeven of er interesse is in de huurwoning. Degene die het langst staat ingeschreven en geïnteresseerd is krijgt de huurwoning dan aangeboden.

BRP uittreksel

Als u een woning van ons krijgt aangeboden, is de woningtoewijzing onder voorbehoud van een goede verhuurdersverklaring (als u op dit moment huurt) òf van een uittreksel van de Basis Registratie Personen met adreshistorie (als u nu inwonend bent of in een koopwoning woont).

Aanvragen

Het BRP uittreksel is op te vragen bij uw gemeente, maar kunt u ook zelf online opvragen via mijnoverheid.nl

Online opvragen

Via mijnoverheid.nl kunt u de BRP uittreksel online opvragen. U moet dan wel een DigiD hebben. Heeft u deze nog niet? Maak hier dan eerst zelf een DigiD aan.

 • Ga naar mijnoverheid.nl en log in met uw DigiD.
 • Na het inloggen klik op 'menu' links in de blauwe balk bovenaan de pagina.
 • Klik op ‘persoonlijke gegevens’ en vervolgens op ‘basis personen’.
 • Vervolgens verschijnt de pagina ‘basisregistratie personen’ waar u uw “naamgegevens” en daaronder uw “adresgegevens” kunt lezen.
 • Print deze pagina’s uit of sla deze als pdf-bestand op.
 • Het uittreksel kunt u bij ons afgeven aan de balie of digitaal aan ons sturen.

De Krim

Voor woningen in De Krim hebben we een speciale toewijzingsprocedure. Het betreft een voorrangsregeling voor woningzoekenden met een sociale- en/of een economische binding met De Krim. Meer informatie over deze procedure.


Soms kan Vechtdal Wonen woningzoekenden met voorrang een ander huis aanbieden. Maar dat gebeurt slechts bij hoge uitzondering en in acute noodsituaties. Want als één woningzoekende voorrang krijgt, moet een ander langer wachten.

Maar wanneer is iemand of een situatie urgent? Dat leest u in onze brochure Met voorrang een ander huis.

Personen met urgentie krijgen alleen voorrang op huurwoningen die gelabeld zijn voor urgenten, maar kunnen ook op de overige huurwoningen reageren; in deze situatie geldt alleen de inschrijfdatum.

Mensen uit een sloopwoning of 'te verkopen-woning' gaan wél altijd voor. Maar ook zij moeten zélf reageren op de vrijgekomen huurwoningen.


Huurtoeslag is een toeslag die u als huurder kunt aanvragen als de huur in verhouding tot uw inkomen te hoog is.

Of u recht heeft op huurtoeslag hangt af van uw inkomen en de huurprijs die u voor uw woning betaalt. Ook telt uw leeftijd, uw eigen vermogen en de samenstelling van huishouden mee.

Kijk voor meer informatie op de site van de Belastingdienst.


Vechtdal Wonen verhuurt ongeveer 7.000 woningen in alle prijsklassen en voor alle doelgroepen in het Vechtdal.

Woningbezit VDW


Brochures
Formulieren

Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.