Hoe hoog mag uw huur zijn?

Woningcorporaties moeten 'passend' toewijzen. De overheid wil zo voorkomen dat mensen met lage inkomens met huurtoeslag in te dure huizen gaan wonen.

Bij inkomens tot en met de huurtoeslaggrens gelden bepaalde maximale huurprijzen

De maximale huurprijzen zijn afhankelijk van het inkomen en de gezinssamenstelling. Het schema hieronder geeft dat weer.

(klik voor een vergroting)

Inkomenstabel 2021

We kijken naar uw recente inkomensverklaring

Zo kijken we of de huurprijs van de woning waarin u geïnteresseerd bent, passend is bij uw inkomen en gezinssamenstelling.

Om tot een actueel inkomen te komen passen we een door de overheid opgelegde ophogingsfactor toe

Uw inkomen komt daarmee iets hoger uit dan het bedrag dat op de inkomensverklaring staat. Met dat berekende inkomen, stellen we vast of u in aanmerking komt voor een bepaalde huurwoning.

Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.