Urgentie

Soms kunnen wij woningzoekenden met voorrang een ander huis aanbieden. Dat gebeurt alleen bij hoge uitzondering en in acute noodsituaties. Want als één woningzoekende voorrang krijgt, moet een ander langer wachten.

In dit schema leest u of een situatie urgent is

Personen met urgentie krijgen alleen voorrang op huurwoningen die gelabeld zijn voor urgenten, maar kunnen ook op de overige huurwoningen reageren. In deze situatie geldt alleen de inschrijfdatum. Mensen uit een sloopwoning of 'te verkopen-woning' gaan wél altijd voor. Maar ook zij moeten zélf reageren op de vrijgekomen huurwoningen.

Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.