Woonwagens/Standplaats

Voor de toewijzing van woonwagens en/of standplaatsen heeft Vechtdal Wonen een speciale toewijzingsprocedure. Een procedure waarbij de huidige woonwagen- en standplaatsbewoners voorrang hebben.

Op dit moment hebben we geen woonwagens of standplaatsen beschikbaar voor verhuur.

De woningzoekende met een sociale binding op het woonwagenkamp komt bovenaan de toewijzingslijst

We merken een woningzoekende aan als voorrangsgerechtigde wanneer hij/zij aan één van de onderstaande criteria voldoet:

  • De woningzoekende huurt op dit moment een woonwagen of standplaats op een woonwagenkamp van ons. Hierbij moet de sociale binding aangetoond worden met een uittreksel GBA.
  • Een familielid (bloedverwant: eerste*- of tweedegraads**) van de woningzoekende huurt op dit moment een woonwagen of standplaats van ons op het woonwagenkamp waar de woonwagen/standplaats vrij komt. Hierbij moet het bloedverwantschap aangetoond worden en de sociale binding met een uittreksel GBA.

*Eerstegraads familielid: ouders en kinderen.
**Tweedegraads familielid: broers en zussen, kleinkinderen, opa's en oma's.


Zijn er meer voorrangsgerechtigden? Dan bepaalt de inschrijfdatum of woonduur de volgorde

De woningzoekende met de langste inschrijfduur of woonduur komt als eerste in aanmerking voor de vrijgekomen wagen en/of standplaats.


  • U moet ingeschreven staan als woningzoekende bij ons.
  • Voordat u de standplaats in gebruik neemt als verblijfplaats moet u een omgevingsvergunning, verleend door de Gemeente Hardenberg, overleggen aan ons. Zonder omgevingsvergunning is het niet toegestaan om op de standplaats te verblijven.
  • Het is niet toegestaan om in een ander bouwwerk dan de woonwagen waarvoor een omgevingsvergunning is verleend, verblijf te houden op de standplaats.

Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.