Woonwagens/Standplaats

Voor de toewijzing van woonwagens en/of standplaatsen heeft Vechtdal Wonen een speciale toewijzingsprocedure. Een procedure waarbij de huidige woonwagen- en standplaatsbewoners voorrang hebben.

Kijk op www.thuistreffervechtdal.nl of er woonwagens of standplaatsen beschikbaar zijn. U kunt hier ook in uw inschrijving een tipbericht instellen. Zo ontvangt u een e-mail zodra er een woonwagen of standplaats beschikbaar is.

  • Woont u al op het woonwagenkamp waar de woonwagen en/of standplaats vrijkomt? Dan krijgt u voorrang. Dit moet u kunnen aantonen.
  • Is er geen kandidaat die al op het woonwagenkamp woont? Dan krijgen de directe familieleden van de bewoners van dat woonwagenkamp voorrang. Dit moet u kunnen aantonen.
  • Onder directe familie wordt verstaan; 1e of 2e bloedverwantschap  (*Eerstegraads familielid: ouders en kinderen. **Tweedegraads familielid: broers en zussen, kleinkinderen, opa's en oma's

Zijn er meer voorrangsgerechtigden? Dan bepaalt de inschrijfdatum of woonduur de volgorde

De woningzoekende met de langste inschrijfduur of woonduur komt als eerste in aanmerking voor de woonwagen en/of standplaats.


  • U moet ingeschreven staan als woningzoekende bij ons.
  • Voordat u de standplaats in gebruik neemt als verblijfplaats moet u een omgevingsvergunning, verleend door de Gemeente Hardenberg, overleggen aan ons. Zonder omgevingsvergunning is het niet toegestaan om op de standplaats te verblijven.
  • Het is niet toegestaan om in een ander bouwwerk dan de woonwagen waarvoor een omgevingsvergunning is verleend, verblijf te houden op de standplaats.

Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.