Woonwagens/Standplaats

Voor de toewijzing van woonwagens en/of standplaatsen heeft Vechtdal Wonen een speciale toewijzingsprocedure. Een procedure waarbij de huidige woonwagen- en standplaatsbewoners voorrang hebben.

Op dit moment hebben we geen woonwagens of standplaatsen beschikbaar voor verhuur.

Rangorde

De woningzoekende met een sociale binding op het woonwagenkamp eindigt bovenaan de toewijzingslijst. Een woningzoekende wordt aangemerkt als voorrangsgerechtigde wanneer hij/zij aan één van de onderstaande criteria voldoet:

  • De woningzoekende huurt op dit moment een woonwagen of standplaats op een woonwagenkamp van Vechtdal Wonen. (Hierbij dient de sociale binding aangetoond te worden door middel van uittreksel GBA)
  • Een familielid (bloedverwant: eerste*- of tweedegraads**) van de woningzoekende huurt op dit moment een woonwagen of standplaats van Vechtdal Wonen op het woonwagenkamp waar de woonwagen/standplaats vrij komt. (Hierbij dient het bloedverwantschap aangetoond te worden en de sociale binding middels uittreksel GBA).


*Eerstegraads familielid: ouders en kinderen.
**Tweedegraads familielid: broers en zussen, kleinkinderen, opa's en oma's.


Als er meerdere voorrangsgerechtigden zijn, bepaalt de inschrijfdatum of woonduur van de woningzoekenden de volgorde. De woningzoekende met de langste inschrijfduur of woonduur komt als eerste in aanmerking voor de vrijgekomen wagen en/of standplaats.


  • U dient ingeschreven te staan als woningzoekende bij Vechtdal Wonen.
  • Voordat de standplaats in gebruik wordt genomen als verblijfplaats dient de huurder een omgevingsvergunning, verleend door de Gemeente Hardenberg, te overleggen aan Vechtdal Wonen.
  • Zonder omgevingsvergunning is het niet toegestaan om op de standplaats te verblijven.
  • Het is niet toegestaan om in een ander bouwwerk dan de woonwagen waarvoor een omgevingsvergunning is verleend, verblijf te houden op de standplaats.

Brochures
Formulieren

Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.