Voorrangscriteria

  • Woont u al op het woonwagenkamp waar de woonwagen en/of standplaats vrijkomt? Dan krijgt u voorrang. Dit moet u kunnen aantonen.
  • Is er geen kandidaat die al op het woonwagenkamp woont? Dan krijgen de directe familieleden van de bewoners van dat woonwagenkamp voorrang. Dit moet u kunnen aantonen.
  • Onder directe familie wordt verstaan; 1e of 2e bloedverwantschap  (*Eerstegraads familielid: ouders en kinderen. **Tweedegraads familielid: broers en zussen, kleinkinderen, opa's en oma's

Zijn er meer voorrangsgerechtigden? Dan bepaalt de inschrijfdatum of woonduur de volgorde

De woningzoekende met de langste inschrijfduur of woonduur komt als eerste in aanmerking voor de woonwagen en/of standplaats.

Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.