Urgentie

Soms kunnen wij woningzoekenden met voorrang een ander huis aanbieden. Maar dat gebeurt slechts bij hoge uitzondering en in acute noodsituaties. Want steeds als één woningzoekende voorrang krijgt, moet een andere woningzoekende langer wachten.

Wanneer u met spoed op zoek bent naar een andere woning raden wij u aan om zoveel mogelijk te reageren op een woning via thuistreffervechtdal.nl

Wij kennen 3 soorten urgentie:

 • WMO / Medische urgentie
 • Sociale urgentie bij beëindiging van huwelijk, samenlevingscontract of geregistreerd partnerschap
 • Sociale urgentie in een andere situatie


Bekijk in dit schema of u eventueel urgentie kunt aanvragen.

 

Heeft u het schema doorlopen, en denkt u voor urgentie in aanmerking te komen?
Leg uw situatie dan uit en stuur een brief of e-mail naar:

Eskampweg 1
7731 TA Ommen
info@vechtdalwonen.nl

Stuur daarbij de benodigde documenten mee zoals vermeld in het schema.


Nadat wij uw verzoek om urgentie hebben ontvangen bekijken wij of de aanvraag compleet is en of deze voldoet aan de voorwaarden. Missen wij documenten, of is de situatie ons niet helemaal duidelijk, dan nodigen wij u uit voor een gesprek.

Uw volledige dossier wordt (als de aanvraag kans van slagen heeft) doorgestuurd naar de Urgentiecommissie. Deze commissie, bestaande uit medewerkers van Vechtdal Wonen, toetst uw aanvraag nogmaals aan de voorwaarden en vraagt waar nodig om extern advies. Binnen 10 werkdagen wordt het advies van de Urgentiecommissie voorgelegd aan de directeur-bestuurder. Deze beslist binnen 5 werkdagen. U ontvangt vervolgens een brief of e-mail met de toekenning of afwijzing van de urgentieaanvraag.


Een urgentie is zes maanden geldig. Tijdens deze maanden kunt u met voorrang reageren op woningen via www.thuistreffervechtdal.nl die gelabeld zijn voor urgenten of WMO urgenten.


Bij een urgentie zoeken wij voor u een geschikte woning. Deze woning zal voor urgenten geadverteerd worden waarna u zélf op de woning kunt reageren. Bij het selecteren van een geschikte woning wordt er geen rekening gehouden met woonwensen ten aanzien van woonplaats en/of woonwijk.


Als u het niet met een besluit eens bent, kunt u een klacht indienen bij de Klachtenadviescommissie.


Natuurlijk bestaan er ook allerlei andere problematische woonsituaties, die toch niet urgent zijn. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden:

 • U gaat scheiden maar er zijn geen minderjarige kinderen aan u toegewezen;
 • U heeft problemen met de buren, buurt of woonomgeving;
 • Uw huidige woning is verkocht en u hebt nog geen vervangende woonruimte gevonden;
 • U wilt gaan trouwen of samenwonen en u heeft nog geen woning;
 • U bent in verwachting en heeft nog geen passende woonruimte;
 • U woont in een huis van een andere verhuurder die sloop– of renovatieplannen voor uw woning heeft;
 • U deed vrijwillig afstand van uw huidige/laatste woning;
 • U woont te klein, te groot of te duur;
 • U woont te ver van uw werk;
 • U woont, op een camping, in een verblijf waar u niet permanent mag wonen.

Komt u niet in aanmerking voor urgentie? Dan is een Tiny House misschien een optie.

In het Vechtdal is een wachtlijst voor woningzoekenden. Met het bouwen van nieuwe huurwoningen komt er meer aanbod bij. Alleen voor mensen die met spoed op zoek zijn naar een woning is het lastig om op zeer korte termijn een woonplek te vinden. Zij hebben als woningzoekenden weinig tot geen inschrijftijd opgebouwd, maar wel dringend een woning nodig. Met de zogenaamde ‘Tiny Houses’  bieden we woningen aan voor deze doelgroep.

Klik hier voor meer informatie over Tiny Houses


Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.