Het aanvragen van urgentie

Heeft u het schema doorlopen, en denkt u voor urgentie in aanmerking te komen?
Leg uw situatie dan uit en stuur een brief of e-mail naar:

Eskampweg 1
7731 TA Ommen
info@vechtdalwonen.nl

Stuur daarbij de benodigde documenten mee zoals vermeld in het schema.

Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.