Urgentie aangevraagd, hoe nu verder?

Nadat wij uw verzoek om urgentie hebben ontvangen bekijken wij of de aanvraag compleet is en of deze voldoet aan de voorwaarden. Missen wij documenten, of is de situatie ons niet helemaal duidelijk, dan nodigen wij u uit voor een gesprek.

Uw volledige dossier wordt (als de aanvraag kans van slagen heeft) doorgestuurd naar de Urgentiecommissie. Deze commissie, bestaande uit medewerkers van Vechtdal Wonen, toetst uw aanvraag nogmaals aan de voorwaarden en vraagt waar nodig om extern advies. Binnen 10 werkdagen wordt het advies van de Urgentiecommissie voorgelegd aan de directeur-bestuurder. Deze beslist binnen 5 werkdagen. U ontvangt vervolgens een brief of e-mail met de toekenning of afwijzing van de urgentieaanvraag.

Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.