Woningruil

Bij Vechtdal Wonen is het mogelijk om van woning te ruilen. Bij woningruil ruilen twee huishoudens van huurwoning en komt er nooit een woning vrij. Uitgangspunt is dat u zelf een ruil kandidaat zoekt.

Regels

  • Woningruil is alleen toegestaan tussen 2 huurders van Vechtdal Wonen. U kunt dus niet ruilen met een leegstaande woning van Vechtdal Wonen.
  • Woningruil is alleen mogelijk indien beide partijen minimaal 1 jaar woonachtig zijn in hun huidige woning.
  • Woningruil is niet mogelijk zolang er huurachterstanden zijn.
  • Als woningruil is toegekend mag u het eerste jaar niet tussentijds de huur opzeggen. U moet dus de ruilwoning minimaal 1 jaar huren.
  • Er mag pas geruild worden als u toestemming heeft en de huurovereenkomst getekend is. Ruilt u zonder toestemming, dan starten we een procedure tot huisuitzetting.
  • De nieuwe huurprijs van de woning wordt bij woningruil bijna altijd aangepast. Neem daarom eerst contact op met ons om te vragen wat de nieuwe huurprijs van uw woning wordt, deze kan lager of hoger zijn dan uw huidige huurprijs. De ruil kandidaat moet een inkomen hebben dat past bij deze nieuwe huurprijs. Hiervoor gelden de regels van het passend toewijzen.
  • Na de woningruil bent u uw inschrijfduur/woonduur kwijt. U begint opnieuw met het opbouwen van uw woonduur.

Woningruil aanvragen

  • Woningruil moet aangevraagd worden door beide partijen. Dit kan door een e-mail te sturen naar info@vechtdalwonen.nl. Geef aan wat de reden van woningruil is en voeg bij uw aanvraag een recente inkomensverklaring en een uittreksel uit het BRP met adreshistorie toe.
  • U moet op het moment van aanvraag ingeschreven te staan als woningzoekende in ThuistrefferVechtdal.nl
  • De aanvraag kan enkele weken duren en gaat altijd in op de eerste van de maand.

 

Wilt u meer informatie?

Neem gerust contact met ons op via 0529 - 45 25 88 of mail naar info@vechtdalwonen.nl

Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.