Nieuwsberichten

16-10-2019

Gemeente Hardenberg en Vechtdal Wonen presenteren ambitieuze plannen voor de herontwikkeling van de Vechtzone: het gebied tussen de Kruserbrink en de Vecht in Hardenberg. Daar worden de komende vijf jaar twee flats met 64 huurappartementen en 8 garages gesloopt. Op de vrijkomende plek bouwt Vechtdal Wonen 122 huur- en 35 koopwoningen in verschillende prijsklassen. Op maandag 21 oktober presenteert Vechtdal Wonen het plan tijdens een inloopbijeenkomst.

Martijn Breukelman: “Prachtige ontwikkeling voor centrum Hardenberg”

Wethouder Breukelman noemt het plan een prachtige ontwikkeling voor het centrum van Hardenberg. Hij legt uit: “Samen met onze partners bouwen we al jaren aan een sterker en mooier centrum en dat blijven we doen. Met deze prachtige ontwikkeling op één van de mooiste plekken in het centrum en direct langs de Vecht geven we opnieuw ons visitekaartje af. Het stadsfront van Hardenberg krijgt een compleet nieuwe aanblik. Met dit toonaangevende project wordt de verbetering van de wijk Marsch-Kruserbrink afgerond zodat ook dit deel van het centrum klaar is voor de toekomst. Bovendien sluit het woningbouwprogramma dat Vechtdal Wonen voor ogen heeft naadloos aan bij de woonvisie van de gemeente Hardenberg.”

Doorstroming

“De vraag van senioren, starters en jonge gezinnen naar betaalbare huurwoningen was bepalend voor het woningbouwprogramma”, vult Rink hem aan. Voor deze doelgroepen bouwt Vechtdal Wonen in dit gebied de komende jaren zo’n 122 duurzame appartementen en woningen in verschillende huurprijsklassen. Voor de meer draagkrachtigen worden nog eens 35 koopwoningen en -appartementen gebouwd, waaronder appartementen door CPO Vereniging ‘Volwaarde voor de Vecht’.  Begin volgend jaar wordt de eerste paal geslagen voor de bouw van 25 sociale huurappartementen aan de Kruserbrink.

Natuurinclusief

Bijzonder aan het grootschalige project is dat er ‘natuurinclusief’ wordt gebouwd. Wat dit precies betekent voor de Vechtzone, wordt nog verder uitgewerkt. In ieder geval zijn de nieuwe woningen duurzaam en wordt bij de bouw van de woningen en bij de inrichting van de omgeving rekening gehouden met kwetsbare dieren en plantensoorten die in de Vechtzone voorkomen.

Sloop

De flats aan de Kruserbrink uit begin zestiger jaren voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. In 2010 werd de eerste van de drie flats met eengezinswoningen gesloopt. De twee flats die er nog staan maken plaats voor duurzame woningen en appartementen. Ze worden naar verwachting eind 2021 gesloopt. De bewoners van de flats zijn geïnformeerd. “We snappen dat er nu veel op deze huurders af komt”, vertelt Rink. “We gaan met al deze huurders individueel een zorgvuldig traject in om hen te begeleiden naar een andere woning.”

Inloopbijeenkomst

Op maandag 21 oktober presenteert Vechtdal Wonen de plannen aan omwonenden en geïnteresseerden tijdens een inloopbijeenkomst tussen 16.00 en 18.00 uur in het LOC in Hardenberg. Belangstellenden zijn van harte welkom om binnen te lopen en de plannen te bekijken.

Samenwerking tussen gemeente en Vechtdal Wonen

Vechtdal Wonen en de gemeente Hardenberg werken samen om het project te realiseren. Naast het doorlopen van ruimtelijke procedures, levert de gemeente Hardenberg aan Vechtdal Wonen grond om de nieuwbouw mogelijk te maken. De afspraken hierover zijn vastgelegd in een realisatieovereenkomst die vandaag werd ondertekend door wethouder Martijn Breukelman en Martijn Rink, directeur-bestuurder van Vechtdal Wonen.

Vechtzone vogelvlucht


04-10-2019

Met zon en muziek is de nieuwe tuin van ZGR Brugstede op 19 september feestelijk geopend. Lemelerveld heeft er een prachtige tuin bij, waar iedereen welkom is.

In de tuin staan bijzondere planten, bloemen en grassen. Zo staat er in het stukje moestuin, dat door de Heideparkschool beheerd gaat worden, een mooie kornoelje met bijzondere vruchten. Hovenier Mecklenfeld Tuinen heeft er voor gezorgd dat de tuin in elk seizoen een gevarieerde aanblik biedt. De tuin is mede mogelijk gemaakt door financiële steun van Vechtdal Wonen.

De vele bezoekers van het feestje genoten donderdag zichtbaar van het groen, de schommels, de molensteen waar het water overheen loopt, de kunst van de kunstclub van Brugstede en de nieuwe terrassen. De aanwezige kinderen namen de knikkerbaan en de hinkelbaan direct in gebruik.

Ook u bent van harte welkom in de nieuwe tuin. Lekker genieten van het groen, met een kop koffie op het terras, en uw (klein)kinderen op de schommel. En mocht u graag tuinieren: deze mooie tuin vraagt om nog wat extra handen. Neemt u dan contact op met vrijwilligerscoördinator Joke Kleine Koerkamp via j.kleinekoerkamp@zgr.nl.

Brugstede tuin 2

Brugstede tuin 3

Brugstede tuin 5

Brugstede tuin 1

Brugstede tuin 4

Brugstede tuin 8

Brugstede tuin 6

Brugstede tuin 7

Brugstede tuin 9


20-09-2019

2 september jl. is er een start gemaakt met de verbouw van het Atrium Oldenhaghen te Ommen.

Het Atrium Oldenhaghen is een prachtig gebouw. Maar door het open dak kan het in de zorginstelling ’s winters erg koud en nat zijn. Een zeer ongewenste situatie voor de bewoners dus. De open ruimte wordt nu gedicht (tussen dak en muren). Een flinke operatie, maar hierdoor wordt het een stuk aangenamer.

De werkzaamheden zijn gestart. Uiteraard wordt dit zeer zorgvuldig gedaan om overlast zoveel mogelijk te voorkomen. De bewoners zijn vooral blij dat de renovatie nu plaatsvindt. Zo wordt het gebouw straks meer benut in alle facetten!

Oldenhaghen


20-09-2019

Aankomend najaar start het laatste deel van de renovatie van woonzorglocatie ZGR Angeli Custodes. In samenwerking met Vechtdal Wonen en het bouwteam onder leiding van Bouwbedrijf Gebr. Meijer zal bouwdeel C (de rechtervleugel vanaf de voorzijde van het pand) onder handen worden genomen, waarmee ook het laatste onderdeel van de historische locatie in een modern jasje zal worden gestoken.

In april 2016 stonden bewoners, medewerkers en betrokkenen op feestelijke wijze stil bij de start van het eerste deel van de renovatie. Nu, ruim drie jaar verder, staan de partijen vol goede moed opnieuw samen aan de vooravond van een renovatietraject.

De plannen

Aankomend jaar zullen in de vleugel dertig moderne zorgappartementen van gemiddeld 35m2 worden gerealiseerd. “Doel is om een prettige en toekomstbestendige woon- en werkomgeving voor onze bewoners en medewerkers te creëren. Door gebruik te maken van verschillende soorten (zorg)technologie en door bewoners de vrijheid te geven over de inrichting van hun appartement creëren we een warm thuis en ondersteunen we hen in hun zelfstandigheid,” aldus directeur-bestuurder Loes Kater.

Tijdelijke verhuizing

De bewoners van de vleugel zullen gedurende de renovatie tijdelijk elders ondergebracht worden. Een deel van de bewoners zal intern binnen ZGR Angeli Custodes verhuizen. De overige 22 bewoners zullen, net als destijds tijdens de renovatie van bouwdeel A en B, tijdelijk op woonzorglocatie ZGR Stevenskamp in Heeten ondergebracht worden.

Na de verhuizing van de bewoners, wordt een start gemaakt met het inrichten van de bouwplaats.  Naar verwachting zullen de renovatiewerkzaamheden eind oktober starten en in het najaar van 2020 worden afgerond.


12-06-2019

In de gemeente Hardenberg is er een wachtlijst voor woningzoekenden. Voor mensen die met spoed op zoek zijn naar een betaalbare huurwoning, maar niet snel genoeg in aanmerking komen, blijft het erg lastig om op zeer korte termijn een geschikte woonplek te vinden. Zij hebben weinig tot geen inschrijftijd opgebouwd bij een woningcorporatie, maar hebben wél dringend een woning nodig. Met het plaatsen van woningen voor tijdelijke verhuur op de percelen aan de Leeuwerikstraat en Zwaluwstraat in Hardenberg hoopt Vechtdal Wonen hiermee een oplossing te bieden voor deze woningzoekers.

‘’We zetten deze woningen in om de vraag naar tijdelijke woonruimte op te vangen. In samenspraak met de gemeente hopen wij met het plaatsen van deze 15 huurwoningen een oplossing te bieden voor deze woningzoekenden. De woningen zijn geschikt voor maximaal twee personen en mogen maximaal twee jaar bewoond worden. Ondertussen moet men op zoek naar een andere woning.’’ Aldus projectleider Timo Beumer.

De woningen

De woningen hebben een oppervlakte tussen de 24m² en 29m² en worden goed geïsoleerd en gasloos uitgevoerd. Daarnaast krijgen ze op het dak zonnepanelen die zorgen voor duurzaam opgewekte energie. Ze voldoen daarmee aan de moderne eisen die worden gesteld aan nieuwbouwwoningen. Met de aanleg van dit project worden aanpassingen gedaan aan de bestaande infrastructuur en er worden op het terrein voldoende extra parkeerplaatsen gerealiseerd. Het onderhoud van de tuin wordt door Vechtdal Wonen uitgevoerd.

Hodes Huisvesting uit Goor bouwt de woningen. Zij zijn gespecialiseerd in het ontwerpen en realiseren van deze zogenoemde modulaire woningen. De woningen worden geheel in de fabriek gebouwd, waarna ze na een korte voorbereidingsperiode direct op locatie geplaatst worden. Op deze manier ondervindt de omgeving zo min mogelijk overlast van de bouw.

Planning

Na de zomervakantie starten de eerste werkzaamheden op locatie. Naar verwachting kunnen de eerste bewoners al begin november van dit jaar de woningen betrekken.

Verhuur

Indien u interesse heeft voor één van deze  woningen dan kunt u zich vanaf begin september 2019 aanmelden bij Vechtdal Wonen.  Meer informatie hierover plaatsen wij dan op onze website.

Locatie 15 kleine woningen


04-04-2019

In de media zijn afgelopen tijd berichten verschenen over de Woonbond. Hierin gaf de Woonbond aan dat 300.000 huishoudens misschien in aanmerking komen voor huurbevriezing of – verlaging.

Het gaat daarbij om twee groepen huurders:

  1. Huurders met een inkomen onder de huurtoeslaggrens en een huurprijs boven de aftoppingsgrens kunnen bevriezing van de huurprijs aanvragen.
  2. Huurders met een laag inkomen, maar die een huurprijs hebben van meer dan €720, 42 kunnen een huurverlaging aanvragen.

 

De wet kan niet gewijzigd worden vóór 1 mei 2019
In het Sociaal Huurakkoord is afgesproken dat er een mogelijkheid komt om op verzoek van de huurder de huur te bevriezen of te verlagen. In principe geldt dat voor 1 jaar. Als de situatie voortduurt, kan de huurder het volgende jaar opnieuw een aanvraag doen. Dit is één van de afspraken uit het Sociaal Huurakkoord. Voor deze en andere afspraken moet echter wel de wet gewijzigd worden. Dit gaat niet voor 1 mei 2019. Tijdelijke huurbevriezing of -verlaging is nu wettelijk nog niet mogelijk.

Geen huurverlaging- of bevriezing voor onze huurders
In 2019 kunnen we onze huurders geen huurverlaging- of bevriezing geven. Samen met de overheid en Belastingdienst gaan we kijken wat er voor 2020 mogelijk is.


De heer Martijn Rink is benoemd tot de nieuwe directeur-bestuurder bij Woningstichting Vechtdal Wonen, fusiecorporatie van Beter Wonen Vechtdal uit Hardenberg en Woningstichting De Veste uit Ommen.

De heer Rink, woonachtig in Zeewolde, heeft jarenlange ervaring binnen de volkshuisvesting. Hij is sinds 2013 directeur-bestuurder bij Rhenam Wonen in Rhenen. En was daarvoor vele jaren werkzaam bij Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Met een positieve zienswijze van de Autoriteit Wonen en de Ondernemingsraad en een positief besluit van de Raad van Commissarissen op zak, start hij op 1 juli a.s. met zijn werkzaamheden voor Vechtdal Wonen.

 

‘’Ik kijk met trots terug op mijn mooie tijd bij Rhenam Wonen, en zie ernaar uit om mijn bijdrage te kunnen leveren aan de volkshuisvestelijke uitdagingen die voor ons liggen in het Vechtdal.  Ik zet mij met volle overtuiging in om de waardevolle relaties met huurders en belanghouders te onderhouden en waar nodig verder te intensiveren. Ook bouw ik graag mee aan een dienstverlenende, betrouwbare, en ondernemende nieuwe (fusie)organisatie, waar het prettig is om te werken en die met verve in staat is om de opgaven waar te kunnen maken.’’

 

 

 

De Raad van Commissarissen van Vechtdal Wonen is erg blij met de komst van Martijn Rink. '’Met Martijn halen we veel kennis en kunde in huis. Een enthousiaste volkshuisvester die hart heeft voor de missie van Vechtdal Wonen, namelijk het bieden van goede betaalbare woningen in leefbare buurten en wijken. Maar die ook de twee organisaties, die door een fusie samenkomen, kan verbinden tot één organisatie in het Vechtdal.’’


18-01-2019

Tijdige hulp bij betalingsproblemen kan veel problemen en kosten voorkomen. Daarom start het project ‘Voor Elkaar!' een initiatief tussen de gemeenten Hardenberg en Ommen, Zilveren Kruis, Vitens en Woningstichting Vechtdal Wonen (fusiecorporatie Beter Wonen Vechtdal en De Veste). Hiermee willen we mensen met een beginnende betalingsachterstand ondersteunen en hen overzicht in hun financiën te geven.

Landelijke trend is dat mensen pas een beroep doen op schuldhulpverlening als er erg hoge schulden zijn. Uit onderzoek is gebleken dat deze uitzichtloze situatie mensen veel stress oplevert en mogelijk verkeerde keuzes laat nemen waardoor de situatie verergert.  Dit speelt ook in onze regio. Daarom hebben we met de gemeenten Hardenberg en Ommen, Zilveren Kruis en Vitens de handen ineen geslagen om alles op alles te zetten om te voorkomen dat mensen in de schuldhulpverlening terecht komen.

Voor Elkaar!

Het project Voor Elkaar! zorgt ervoor dat de betalingsachterstanden tijdig worden gesignaleerd. De samenwerkende organisaties gaan betalingsachterstanden melden in een systeem. Een consulent van het team Voor Elkaar! gaat daarop op huisbezoek bij deze inwoner. Samen kijken ze wat nodig is om de financiën weer onder controle te krijgen.

Over de uitwisseling van gegevens hebben de betrokken organisaties goede afspraken gemaakt. Alleen noodzakelijke gegevens worden op een veilige manier gedeeld. Die gegevens zijn ook alleen zichtbaar voor de consulenten van het team Voor Elkaar!

Ondertekening convenant

De samenwerkende organisaties ondertekenden op 18 januari het convenant Voor Elkaar! Met het ondertekenen van het convenant en het opstarten van dit project bundelen we onze krachten om armoede en schuldenproblematiek aan te pakken. Na een jaar vindt een evaluatie plaats en wordt gekeken of de nieuwe manier van samenwerken wordt voortgezet.

Project Voor Elkaar!


20-12-2018

Beter Wonen Vechtdal en De Veste gaan per 1 januari 2019 fuseren tot één corporatie in het Vechtdal onder de naam ‘Vechtdal Wonen’. De twee woningcorporaties werken al een aantal jaren met elkaar samen. Vanaf april dit jaar hebben zij de mogelijkheid om te fuseren nader onderzocht met een positief toekomstbeeld als resultaat. Stapsgewijs wordt de fusie in 2019 uitgerold.

Samen willen Beter Wonen Vechtdal en De Veste optimaal bijdragen aan de volkshuisvestelijke en sociaal maatschappelijke vraag in de regio. De grotere, robuuste organisatie die nu ontstaat biedt ruimte voor verbetering van de dienstverlening richting de huurder. Vanuit de missie: ‘Wij staan voor een vertrouwd thuis in een samenleving waarin mensen gelijkwaardig zijn en iedereen verantwoordelijkheid neemt’, geeft de nieuwe corporatie hier invulling aan. Op dit moment beheert Beter Wonen Vechtdal ruim 3.600 huurwoningen in Hardenberg en omgeving. De Veste beheert in het Vechtdal ruim 3.500 huurwoningen en heeft daarnaast 2.200 studentenwoningen in Enschede. Na de fusie blijft de locatie in Enschede verder gaan onder de naam De Veste en richt zij zich daar op de studentenhuisvesting.

Wat gaat er veranderen?

Twee corporaties samenvoegen heeft tijd nodig en verloopt in 2019 stapsgewijs. Na de juridische fusiedatum per 1 januari blijven de namen ‘De Veste’ en ‘Beter Wonen Vechtdal’ voorlopig in gebruik; de overgang naar de nieuwe naam ‘Vechtdal Wonen’ vindt uiterlijk in juli plaats. In het voorjaar van 2019 gaan de corporaties werken vanuit één locatie. Het hoofdkantoor wordt het kantoor in Ommen. Dat betekent dat het kantoor in Hardenberg dicht gaat. Het blijft wel belangrijk om dichtbij de klanten te kunnen werken. Daarom komen er op verschillende locaties in de buurt ontmoetingsplekken waar zij bij medewerkers terecht kunnen. Hoe dat allemaal precies gaat, wordt bekend in de loop van 2019. Tot die tijd zijn beide bereikbaar via de bekende kanalen. In de zomer van 2019 is het nieuwe logo gereed. Pas dan verdwijnen de namen Beter Wonen Vechtdal en De Veste.


15-10-2018

De Dag van het Huren was zaterdag 13 oktober een groot succes. Samen met De Veste organiseerden we bij de Beerze Bulten een gezellige, informatieve dag voor onze huurders waarbij elkaar ontmoeten en plezier beleven centraal stond. De uitzonderlijk grote opkomst, maakte het nóg specialer en bood een prachtige gelegenheid om gezamenlijk ruim 1200 huurders, jong en oud, letterlijk in het zonnetje te zetten.

Het was voor iedereen even kiezen waarmee te beginnen. Een ritje met de paardentram, op pad met een boswachter, een potje midgetgolf, een balletje gooien op de bowlingbaan, uitleven in het Giga Konijnenhol; er viel veel te beleven op vakantiepark Beerze Bulten. Vanwege het grote succes lukte het niet voor iedereen om mee te gaan met de paardentram, maar bood een wandeling over het park een mooi alternatief. De Zwolse formatie Muppetstuff zong alle gasten toe en men kon een rondje maken langs diverse infostands. Een goed moment om even bij te praten met de Energiecoach, het Zorgpunt, een medewerker van Samen Doen, de huurdersorganisaties, medewerkers van de corporaties of om handige tips voor de tuin van de Twentse Groenonderneming te krijgen.

Voor de corporaties is de belangrijkste activiteit het contact met de huurder. Daar ging het om op deze dag. We horen graag hoe het met de huurders gaat en vinden het heel belangrijk om elkaar te zien en te spreken. In deze informele setting maak je makkelijk contact met elkaar. Hoe bevalt het huren, waar kunnen we meer in betekenen of welke vragen spelen er? Het is heel waardevol om deze gesprekken te kunnen voeren.

De voorbereidingen voor de fusie zijn in volle gang. Deze feestelijke dag waarop wij samen onze huurders mogen begroeten en spreken geeft al gelijk een beeld van hoe het straks zal zijn. “In onze volkshuisvestelijke opgave gaat het om onze huurders en willen we aandacht besteden aan bewoners die dat nodig hebben. Maar ook, het verduurzamen van meer huizen, het slimmer onderhouden en het zorgen voor betaalbare huren. Samen worden we groter, maar blijven we aansluiten bij onze bewoners, hun huizen en hun woonomgeving,”.

Aan de dag was ook een prijsvraag verbonden. Alle huurders konden daarop ideeën en tips aandragen voor de nieuwe naam van de straks gefuseerde corporaties. Of dé naam er tussen zit is nog even afwachten. Alle inspiratie wordt meegenomen. Onder de inzendingen wordt een weekendje in een Youpi Lodge van de Beerze Bulten verloot. Hier komen we binnenkort op terug! Houd de website in de gaten.

“Het was een geweldige dag! Ik was nog nooit in zo’n indoor speeltuin geweest. Zo vet! En ik heb acht glazen ranja gehad!” Aldus Jaiden (8 jaar). “We hebben genoten, zeggen zijn ouders. Wel erg druk tijdens de lunch!” Een tip voor volgend jaar.

Dag van het Huren

Zaterdag 13 oktober vond de landelijke Dag van het Huren plaats. Meer dan 50 woningcorporaties organiseerden verschillende activiteiten in wijken, dorpen en steden. Tijdens de Dag van het Huren staat de ontmoeting met huurders centraal. De Dag van het Huren is een initiatief van woningcorporaties en branchevereniging Aedes.

Dag van het Huren 2018 1

Dag van het Huren 2018 2 Dag van het Huren 2018 3

Dag van het Huren 2018 4 Dag van het Huren 2018 5

Dag van het Huren 2018 6 Dag van het Huren 2018 7


10-07-2018

Woningcorporaties Beter Wonen Vechtdal en De Veste hebben het voornemen om te fuseren tot één corporatie in het Vechtdal. Al enige tijd wordt er gewerkt aan verdere samenwerking tussen de corporaties. Begin dit jaar resulteerde dat onder meer in ThuistrefferVechtdal.nl, een online platform waar woningzoekenden het meest complete aanbod van huurwoningen vinden in het Vechtdal.

Foto: Margriet Drijver en Rienk van der Meulen, directeur bestuurder a.i. van respectievelijk Beter Wonen Vechtdal en De Veste.

Beter Wonen Vechtdal en De Veste spannen zich beiden iedere dag in om betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van sociale huurwoningen in leefbare buurten te garanderen. ‘’We zien, zo verwoordt Margriet Drijver, interim bestuurder bij Beter Wonen Vechtdal, dat de opgave in dit werkgebied naar de toekomst steeds complexer wordt. Denk daarbij aan vraagstukken op het gebied van speciale doelgroepen, duurzaamheid, de roep om externe verantwoording en inspelen op nieuwe ontwikkelingen zoals verdere digitalisering en gebruik van data. Met een fusie creëren we een professionelere corporatie die minder kwetsbaar is.” “Het samenvoegen van de twee organisaties helpt ons, vult Rienk van der Meulen interim bestuurder bij De Veste aan, de portefeuille nog beter af te stemmen op de volkshuisvestelijke opgave, te investeren in de voorliggende duurzaamheidsopgave en een robuustere organisatie te zijn die ruimte biedt voor zowel verdere verbetering van de dienstverlening als ontwikkeling van medewerkers. Een fusie met als resultaat één werkorganisatie biedt de mogelijkheid om bepaalde structurele kosten te besparen ten opzichte van de huidige situatie. Zo kunnen beschikbare middelen optimaal worden ingezet voor de volkshuisvestelijke opgaven.”

Stappen naar een fusie

De procedure om te komen tot een fusie van de woningcorporaties is grotendeels wettelijk voorgeschreven en bevat voor de corporaties een aantal stappen. Zo hebben de Raden van Commissarissen en het bestuur het voornemen tot fusie bekrachtigd in de fusieverklaring. De zienswijze van de gemeenten en de instemming van de huurdersorganisaties zijn van groot belang. Daarom is tijdens een recente stakeholdersbijeenkomst met gemeenten en huurdersorganisaties over de voorgenomen fusie gesproken en gevraagd hun reactie hierop na de zomer te geven. De reacties van deze stakeholders maken onderdeel uit van de goedkeuringsaanvraag bij de minister. Het voornemen is om de daadwerkelijke juridische fusie te laten plaatsvinden op 1 januari 2019.


11-07-2018

Beter Wonen Vechtdal en A2S Slagharen Vof starten eind dit jaar met de bouw van 5 koop- en 5 sociale huurwoningen op het braakliggende terrein aan de Dr. Willemslaan in Slagharen. Afgelopen dinsdag is er een inloopbijeenkomst gehouden voor omwonenden.

Inventarisatie

Plaatselijk Belang Slagharen heeft vorig jaar, in oktober 2017, al een inventarisatieavond georganiseerd in het Kronkelhonk. Inwoners van Slagharen konden hier hun woonwensen kenbaar maken. Uit deze inventarisatie, aangevuld met eigen onderzoek van Beter Wonen Vechtdal, is naar voren gekomen dat er behoefte is naar grondgebonden seniorenwoningen voor zowel sociale huur als koop.

Gasloos

Vanwege de woningwet is het niet mogelijk dat Beter Wonen Vechtdal koopwoningen realiseert. Hierdoor is er gezocht naar plaatselijk gebonden partijen. Deze partijen hebben voor de koopwoningen A2S Slagharen Vof opgericht. Het mooie aan dit project is dat er hierdoor een brede groep 55+ers in aanmerking komt. De huurwoningen zijn van alle gemakken voorzien en worden geheel gasloos uitgevoerd. Zo voldoen de woningen niet alleen aan de duurzaamheidsvraag van de toekomst, maar bespaart de bewoner ook op de energiekosten.

De planning is om aan het einde van dit jaar te starten met de bouw. De verwachting is dat de woningen rond de zomer van 2019 gereed zijn. Meer informatie over de verhuur volgt eind dit jaar.

De Praam 2 impressie


04-07-2018

De gemeente Hardenberg, Provincie Overijssel, Wavin Diensten, Cogas, Dion, Enpuls en N-TRA hebben de krachten gebundeld om de overgang naar duurzame energie in Hardenberg te versnellen. Uit het uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek bleek dat er voldoende kansen zijn voor de aanleg van een open warmtenetwerk waarmee de restwarmte van Wavin Diensten wordt ingezet voor de verwarming van woningen, kantoren en bedrijven.

De ontwikkeling van dit open warmtenetwerk is weer een stap dichterbij gekomen nu ook woningcorporatie Beter Wonen Vechtdal en de Saxenburgh Groep als partner zijn aangesloten. Alle partners committeren  zich in een vervolgonderzoek. Dit zal eind 2018 resulteren in een investeringsvoorstel waarbij zaken als de organisatie, haalbaarheid, financiering, engineering en klantaantallen vast moeten staan.

Met de uitbreiding van het aantal partners en de gezamenlijke investering in vervolgonderzoek, is weer een belangrijke stap gezet in de realisering van het open warmtenetwerk in Hardenberg. Dit warmtenetwerk kan een erg belangrijke bijdrage gaan leveren in de duurzaamheidsopgave van de gemeente Hardenberg om in 2030 minimaal 30% van het energieverbruik duurzaam op te wekken.

Alle partijen zijn enthousiast om deze uitdaging aan te gaan!


30-01-2018

Woningstichting Beter Wonen Vechtdal en Woningstichting De Veste hebben ThuistrefferVechtdal.nl gelanceerd. Een nieuw online platform waar woningzoekenden het meest complete aanbod van huurwoningen zien in het Vechtdal.

Woningstichting Beter Wonen Vechtdal en Woningstichting De Veste bieden allebei huurwoningen aan in het Overijsselse Vechtdal. Voorheen had een ieder daarvoor zijn eigen website, maar om het zoeken naar een passende woning te vergemakkelijken, hebben zij samen een nieuw platform gerealiseerd: ThuistrefferVechtdal.nl. Hier brengen de corporaties al het actuele aanbod in beeld op één  plek. Dat heeft voor de woningzoekende als voordeel dat zij zich maar 1x hoeven in te schrijven. Ze krijgen betere zoekmogelijkheden op één centrale plek en de regels voor toewijzing zijn transparant en voor iedere woningzoekende gelijk.

Dagelijks adverteren
Op ThuistrefferVechtdal.nl worden dagelijkse nieuwe woningen geadverteerd. Iedere woning staat 4 dagen op de website en wordt daarna toegewezen. Voorheen hadden de corporaties hiervoor een vast moment, vanaf de donderdag of vrijdag. Deze nieuwe dagelijkse manier van adverteren zal daarom nog wel even wennen zijn, maar dankzij het zoekprofiel met de tipberichten die iedere woningzoekende kan aanmaken, komen de nieuw geadverteerde woningen waarvoor interesse is, automatisch in de e-mail box.

In de afgelopen dagen zijn alle ingeschreven woningzoekenden van de beide corporaties ‘verhuisd’ naar ThuistrefferVechtdal.nl. Zij kunnen vanaf nu, na het activeren van hun inschrijving, aan de slag op het platform. En nieuwe woningzoekenden kunnen zich vanaf vandaag hier gratis inschrijven. Alles wijst zich vanzelf en bij vragen kan er contact worden opgenomen met één van de twee corporaties.

Thuistreffer logo met payoff


Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.