Hallo Vechtdal

Lees hier de laatste editie van onze bewonerskrant!

Nieuwsberichten

12-06-2019

In de gemeente Hardenberg is er een wachtlijst voor woningzoekenden. Voor mensen die met spoed op zoek zijn naar een betaalbare huurwoning, maar niet snel genoeg in aanmerking komen, blijft het erg lastig om op zeer korte termijn een geschikte woonplek te vinden. Zij hebben weinig tot geen inschrijftijd opgebouwd bij een woningcorporatie, maar hebben wél dringend een woning nodig. Met het plaatsen van woningen voor tijdelijke verhuur op de percelen aan de Leeuwerikstraat en Zwaluwstraat in Hardenberg hoopt Vechtdal Wonen hiermee een oplossing te bieden voor deze woningzoekers.

‘’We zetten deze woningen in om de vraag naar tijdelijke woonruimte op te vangen. In samenspraak met de gemeente hopen wij met het plaatsen van deze 15 huurwoningen een oplossing te bieden voor deze woningzoekenden. De woningen zijn geschikt voor maximaal twee personen en mogen maximaal twee jaar bewoond worden. Ondertussen moet men op zoek naar een andere woning.’’ Aldus projectleider Timo Beumer.

De woningen

De woningen hebben een oppervlakte tussen de 24m² en 29m² en worden goed geïsoleerd en gasloos uitgevoerd. Daarnaast krijgen ze op het dak zonnepanelen die zorgen voor duurzaam opgewekte energie. Ze voldoen daarmee aan de moderne eisen die worden gesteld aan nieuwbouwwoningen. Met de aanleg van dit project worden aanpassingen gedaan aan de bestaande infrastructuur en er worden op het terrein voldoende extra parkeerplaatsen gerealiseerd. Het onderhoud van de tuin wordt door Vechtdal Wonen uitgevoerd.

Hodes Huisvesting uit Goor bouwt de woningen. Zij zijn gespecialiseerd in het ontwerpen en realiseren van deze zogenoemde modulaire woningen. De woningen worden geheel in de fabriek gebouwd, waarna ze na een korte voorbereidingsperiode direct op locatie geplaatst worden. Op deze manier ondervindt de omgeving zo min mogelijk overlast van de bouw.

Planning

Na de zomervakantie starten de eerste werkzaamheden op locatie. Naar verwachting kunnen de eerste bewoners al begin november van dit jaar de woningen betrekken.

Verhuur

Indien u interesse heeft voor één van deze  woningen dan kunt u zich vanaf begin september 2019 aanmelden bij Vechtdal Wonen.  Meer informatie hierover plaatsen wij dan op onze website.

Locatie 15 kleine woningen


04-04-2019

In de media zijn afgelopen tijd berichten verschenen over de Woonbond. Hierin gaf de Woonbond aan dat 300.000 huishoudens misschien in aanmerking komen voor huurbevriezing of – verlaging.

Het gaat daarbij om twee groepen huurders:

  1. Huurders met een inkomen onder de huurtoeslaggrens en een huurprijs boven de aftoppingsgrens kunnen bevriezing van de huurprijs aanvragen.
  2. Huurders met een laag inkomen, maar die een huurprijs hebben van meer dan €720, 42 kunnen een huurverlaging aanvragen.

 

De wet kan niet gewijzigd worden vóór 1 mei 2019
In het Sociaal Huurakkoord is afgesproken dat er een mogelijkheid komt om op verzoek van de huurder de huur te bevriezen of te verlagen. In principe geldt dat voor 1 jaar. Als de situatie voortduurt, kan de huurder het volgende jaar opnieuw een aanvraag doen. Dit is één van de afspraken uit het Sociaal Huurakkoord. Voor deze en andere afspraken moet echter wel de wet gewijzigd worden. Dit gaat niet voor 1 mei 2019. Tijdelijke huurbevriezing of -verlaging is nu wettelijk nog niet mogelijk.

Geen huurverlaging- of bevriezing voor onze huurders
In 2019 kunnen we onze huurders geen huurverlaging- of bevriezing geven. Samen met de overheid en Belastingdienst gaan we kijken wat er voor 2020 mogelijk is.


De heer Martijn Rink is benoemd tot de nieuwe directeur-bestuurder bij Woningstichting Vechtdal Wonen, fusiecorporatie van Beter Wonen Vechtdal uit Hardenberg en Woningstichting De Veste uit Ommen.

De heer Rink, woonachtig in Zeewolde, heeft jarenlange ervaring binnen de volkshuisvesting. Hij is sinds 2013 directeur-bestuurder bij Rhenam Wonen in Rhenen. En was daarvoor vele jaren werkzaam bij Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Met een positieve zienswijze van de Autoriteit Wonen en de Ondernemingsraad en een positief besluit van de Raad van Commissarissen op zak, start hij op 1 juli a.s. met zijn werkzaamheden voor Vechtdal Wonen.

 

‘’Ik kijk met trots terug op mijn mooie tijd bij Rhenam Wonen, en zie ernaar uit om mijn bijdrage te kunnen leveren aan de volkshuisvestelijke uitdagingen die voor ons liggen in het Vechtdal.  Ik zet mij met volle overtuiging in om de waardevolle relaties met huurders en belanghouders te onderhouden en waar nodig verder te intensiveren. Ook bouw ik graag mee aan een dienstverlenende, betrouwbare, en ondernemende nieuwe (fusie)organisatie, waar het prettig is om te werken en die met verve in staat is om de opgaven waar te kunnen maken.’’

 

 

 

De Raad van Commissarissen van Vechtdal Wonen is erg blij met de komst van Martijn Rink. '’Met Martijn halen we veel kennis en kunde in huis. Een enthousiaste volkshuisvester die hart heeft voor de missie van Vechtdal Wonen, namelijk het bieden van goede betaalbare woningen in leefbare buurten en wijken. Maar die ook de twee organisaties, die door een fusie samenkomen, kan verbinden tot één organisatie in het Vechtdal.’’


18-01-2019

Tijdige hulp bij betalingsproblemen kan veel problemen en kosten voorkomen. Daarom start het project ‘Voor Elkaar!' een initiatief tussen de gemeenten Hardenberg en Ommen, Zilveren Kruis, Vitens en Woningstichting Vechtdal Wonen (fusiecorporatie Beter Wonen Vechtdal en De Veste). Hiermee willen we mensen met een beginnende betalingsachterstand ondersteunen en hen overzicht in hun financiën te geven.

Landelijke trend is dat mensen pas een beroep doen op schuldhulpverlening als er erg hoge schulden zijn. Uit onderzoek is gebleken dat deze uitzichtloze situatie mensen veel stress oplevert en mogelijk verkeerde keuzes laat nemen waardoor de situatie verergert.  Dit speelt ook in onze regio. Daarom hebben we met de gemeenten Hardenberg en Ommen, Zilveren Kruis en Vitens de handen ineen geslagen om alles op alles te zetten om te voorkomen dat mensen in de schuldhulpverlening terecht komen.

Voor Elkaar!

Het project Voor Elkaar! zorgt ervoor dat de betalingsachterstanden tijdig worden gesignaleerd. De samenwerkende organisaties gaan betalingsachterstanden melden in een systeem. Een consulent van het team Voor Elkaar! gaat daarop op huisbezoek bij deze inwoner. Samen kijken ze wat nodig is om de financiën weer onder controle te krijgen.

Over de uitwisseling van gegevens hebben de betrokken organisaties goede afspraken gemaakt. Alleen noodzakelijke gegevens worden op een veilige manier gedeeld. Die gegevens zijn ook alleen zichtbaar voor de consulenten van het team Voor Elkaar!

Ondertekening convenant

De samenwerkende organisaties ondertekenden op 18 januari het convenant Voor Elkaar! Met het ondertekenen van het convenant en het opstarten van dit project bundelen we onze krachten om armoede en schuldenproblematiek aan te pakken. Na een jaar vindt een evaluatie plaats en wordt gekeken of de nieuwe manier van samenwerken wordt voortgezet.

Project Voor Elkaar!


20-12-2018

Beter Wonen Vechtdal en De Veste gaan per 1 januari 2019 fuseren tot één corporatie in het Vechtdal onder de naam ‘Vechtdal Wonen’. De twee woningcorporaties werken al een aantal jaren met elkaar samen. Vanaf april dit jaar hebben zij de mogelijkheid om te fuseren nader onderzocht met een positief toekomstbeeld als resultaat. Stapsgewijs wordt de fusie in 2019 uitgerold.

Samen willen Beter Wonen Vechtdal en De Veste optimaal bijdragen aan de volkshuisvestelijke en sociaal maatschappelijke vraag in de regio. De grotere, robuuste organisatie die nu ontstaat biedt ruimte voor verbetering van de dienstverlening richting de huurder. Vanuit de missie: ‘Wij staan voor een vertrouwd thuis in een samenleving waarin mensen gelijkwaardig zijn en iedereen verantwoordelijkheid neemt’, geeft de nieuwe corporatie hier invulling aan. Op dit moment beheert Beter Wonen Vechtdal ruim 3.600 huurwoningen in Hardenberg en omgeving. De Veste beheert in het Vechtdal ruim 3.500 huurwoningen en heeft daarnaast 2.200 studentenwoningen in Enschede. Na de fusie blijft de locatie in Enschede verder gaan onder de naam De Veste en richt zij zich daar op de studentenhuisvesting.

Wat gaat er veranderen?

Twee corporaties samenvoegen heeft tijd nodig en verloopt in 2019 stapsgewijs. Na de juridische fusiedatum per 1 januari blijven de namen ‘De Veste’ en ‘Beter Wonen Vechtdal’ voorlopig in gebruik; de overgang naar de nieuwe naam ‘Vechtdal Wonen’ vindt uiterlijk in juli plaats. In het voorjaar van 2019 gaan de corporaties werken vanuit één locatie. Het hoofdkantoor wordt het kantoor in Ommen. Dat betekent dat het kantoor in Hardenberg dicht gaat. Het blijft wel belangrijk om dichtbij de klanten te kunnen werken. Daarom komen er op verschillende locaties in de buurt ontmoetingsplekken waar zij bij medewerkers terecht kunnen. Hoe dat allemaal precies gaat, wordt bekend in de loop van 2019. Tot die tijd zijn beide bereikbaar via de bekende kanalen. In de zomer van 2019 is het nieuwe logo gereed. Pas dan verdwijnen de namen Beter Wonen Vechtdal en De Veste.


08-11-2018

Er komt geen woonzorgvoorziening in Kloosterhaar. In de afgelopen maanden onderzochten Beter Wonen Vechtdal, de Baalderborg Groep en Plaatselijk Belang Kloosterhaar de mogelijkheden om op de plaats van Van Braam Mode een dergelijke voorziening te vestigen. De definitieve resultaten van dit onderzoek zijn onlangs afgerond en hebben helaas niet geleid tot het gewenste resultaat.

De initiatiefnemers wilden in Kloosterhaar een kleinschalige, gecombineerde woonvorm realiseren die het mogelijk zou maken dat de oorspronkelijke bevolking tot op hoge leeftijd met zorg in het dorp kan blijven wonen. Het woon-/zorgcomplex sloot ook aan bij het plan ‘Kloosterhaar voor elkaar!’ dat vijf jaar geleden is opgesteld.

Spijtig

Bijzonder spijtig’, noemen Cees Naberman van Beter Wonen Vechtdal en Martin Kirchner van de Baalderborg Groep het resultaat, ‘vooral voor Kloosterhaar, want de behoefte aan het kunnen blijven wonen in Kloosterhaar mét zorg blijft bestaan’. Naberman noemt in dat kader de positieve drive van zowel Plaatselijk Belang Kloosterhaar als Janine van Braam om wonen in Kloosterhaar toekomstbestendig te maken.

De inwoners van Kloosterhaar zijn woensdagavond tijdens een informatiebijeenkomst geïnformeerd over de uitkomst van het onderzoek.


15-10-2018

De Dag van het Huren was zaterdag 13 oktober een groot succes. Samen met De Veste organiseerden we bij de Beerze Bulten een gezellige, informatieve dag voor onze huurders waarbij elkaar ontmoeten en plezier beleven centraal stond. De uitzonderlijk grote opkomst, maakte het nóg specialer en bood een prachtige gelegenheid om gezamenlijk ruim 1200 huurders, jong en oud, letterlijk in het zonnetje te zetten.

Het was voor iedereen even kiezen waarmee te beginnen. Een ritje met de paardentram, op pad met een boswachter, een potje midgetgolf, een balletje gooien op de bowlingbaan, uitleven in het Giga Konijnenhol; er viel veel te beleven op vakantiepark Beerze Bulten. Vanwege het grote succes lukte het niet voor iedereen om mee te gaan met de paardentram, maar bood een wandeling over het park een mooi alternatief. De Zwolse formatie Muppetstuff zong alle gasten toe en men kon een rondje maken langs diverse infostands. Een goed moment om even bij te praten met de Energiecoach, het Zorgpunt, een medewerker van Samen Doen, de huurdersorganisaties, medewerkers van de corporaties of om handige tips voor de tuin van de Twentse Groenonderneming te krijgen.

Voor de corporaties is de belangrijkste activiteit het contact met de huurder. Daar ging het om op deze dag. We horen graag hoe het met de huurders gaat en vinden het heel belangrijk om elkaar te zien en te spreken. In deze informele setting maak je makkelijk contact met elkaar. Hoe bevalt het huren, waar kunnen we meer in betekenen of welke vragen spelen er? Het is heel waardevol om deze gesprekken te kunnen voeren.

De voorbereidingen voor de fusie zijn in volle gang. Deze feestelijke dag waarop wij samen onze huurders mogen begroeten en spreken geeft al gelijk een beeld van hoe het straks zal zijn. “In onze volkshuisvestelijke opgave gaat het om onze huurders en willen we aandacht besteden aan bewoners die dat nodig hebben. Maar ook, het verduurzamen van meer huizen, het slimmer onderhouden en het zorgen voor betaalbare huren. Samen worden we groter, maar blijven we aansluiten bij onze bewoners, hun huizen en hun woonomgeving,”.

Aan de dag was ook een prijsvraag verbonden. Alle huurders konden daarop ideeën en tips aandragen voor de nieuwe naam van de straks gefuseerde corporaties. Of dé naam er tussen zit is nog even afwachten. Alle inspiratie wordt meegenomen. Onder de inzendingen wordt een weekendje in een Youpi Lodge van de Beerze Bulten verloot. Hier komen we binnenkort op terug! Houd de website in de gaten.

“Het was een geweldige dag! Ik was nog nooit in zo’n indoor speeltuin geweest. Zo vet! En ik heb acht glazen ranja gehad!” Aldus Jaiden (8 jaar). “We hebben genoten, zeggen zijn ouders. Wel erg druk tijdens de lunch!” Een tip voor volgend jaar.

Dag van het Huren

Zaterdag 13 oktober vond de landelijke Dag van het Huren plaats. Meer dan 50 woningcorporaties organiseerden verschillende activiteiten in wijken, dorpen en steden. Tijdens de Dag van het Huren staat de ontmoeting met huurders centraal. De Dag van het Huren is een initiatief van woningcorporaties en branchevereniging Aedes.

Dag van het Huren 2018 1

Dag van het Huren 2018 2 Dag van het Huren 2018 3

Dag van het Huren 2018 4 Dag van het Huren 2018 5

Dag van het Huren 2018 6 Dag van het Huren 2018 7


17-07-2018

Beter Wonen Vechtdal, Baalderborg Groep, Plaatselijk Belang Kloosterhaar en Janine van Braam hebben de afgelopen maanden gewerkt aan een haalbaarheidsonderzoek voor de realisatie van een zorgcomplex in Kloosterhaar. Beoogde locatie is de leegstaande supermarkt en winkel waar voorheen Van Braam Mode was gevestigd. De komende maanden worden de plannen verder onderzocht. Hiervoor worden gesprekken gevoerd met de Gemeente, omwonenden en de betrokken partijen.

Wonen met zorg

Het project lijkt op de bestaande locaties Muldershoek in Bergentheim en de Nieuwe Wever in Slagharen waar woonvormen zijn gecombineerd met zorg. ”We zetten als Baalderborg Groep in op kleinschalige, gecombineerde woonvormen. Waar we voor de oorspronkelijke bevolking in het dorp uitstekende zorg bieden in alle fasen van het leven. De nieuwe locatie in Kloosterhaar past daar prima in.” Aldus Jeroen Vos, divisiemanager ouderenzorg van de Baalderborg Groep.

‘Kloosterhaar voor elkaar!’

Vijf jaar geleden is het plan, ‘Kloosterhaar voor elkaar!’ opgesteld. Een van de onderdelen is dat wonen, zorg en welzijn goed ingevuld wordt. ‘’Onze inwoners willen graag in het dorp blijven wonen tot het écht niet meer kan. Een zorgcomplex als deze biedt dus uitkomst.’’ Aldus Ruud de Jong, Plaatselijk Belang Kloosterhaar.

Informatiebijeenkomst

Donderdag 19 juli tussen 20.00 en 21.30 uur zijn geïnteresseerden welkom tijdens de inloopbijeenkomst in Dorpshuis ’t Haarschut in Kloosterhaar.


10-07-2018

Woningcorporaties Beter Wonen Vechtdal en De Veste hebben het voornemen om te fuseren tot één corporatie in het Vechtdal. Al enige tijd wordt er gewerkt aan verdere samenwerking tussen de corporaties. Begin dit jaar resulteerde dat onder meer in ThuistrefferVechtdal.nl, een online platform waar woningzoekenden het meest complete aanbod van huurwoningen vinden in het Vechtdal.

Margriet Drijven en Rienk van der Meulen

Foto: Margriet Drijver en Rienk van der Meulen, directeur bestuurder a.i. van respectievelijk Beter Wonen Vechtdal en De Veste.

Beter Wonen Vechtdal en De Veste spannen zich beiden iedere dag in om betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van sociale huurwoningen in leefbare buurten te garanderen. ‘’We zien, zo verwoordt Margriet Drijver, interim bestuurder bij Beter Wonen Vechtdal, dat de opgave in dit werkgebied naar de toekomst steeds complexer wordt. Denk daarbij aan vraagstukken op het gebied van speciale doelgroepen, duurzaamheid, de roep om externe verantwoording en inspelen op nieuwe ontwikkelingen zoals verdere digitalisering en gebruik van data. Met een fusie creëren we een professionelere corporatie die minder kwetsbaar is.” “Het samenvoegen van de twee organisaties helpt ons, vult Rienk van der Meulen interim bestuurder bij De Veste aan, de portefeuille nog beter af te stemmen op de volkshuisvestelijke opgave, te investeren in de voorliggende duurzaamheidsopgave en een robuustere organisatie te zijn die ruimte biedt voor zowel verdere verbetering van de dienstverlening als ontwikkeling van medewerkers. Een fusie met als resultaat één werkorganisatie biedt de mogelijkheid om bepaalde structurele kosten te besparen ten opzichte van de huidige situatie. Zo kunnen beschikbare middelen optimaal worden ingezet voor de volkshuisvestelijke opgaven.”

Stappen naar een fusie

De procedure om te komen tot een fusie van de woningcorporaties is grotendeels wettelijk voorgeschreven en bevat voor de corporaties een aantal stappen. Zo hebben de Raden van Commissarissen en het bestuur het voornemen tot fusie bekrachtigd in de fusieverklaring. De zienswijze van de gemeenten en de instemming van de huurdersorganisaties zijn van groot belang. Daarom is tijdens een recente stakeholdersbijeenkomst met gemeenten en huurdersorganisaties over de voorgenomen fusie gesproken en gevraagd hun reactie hierop na de zomer te geven. De reacties van deze stakeholders maken onderdeel uit van de goedkeuringsaanvraag bij de minister. Het voornemen is om de daadwerkelijke juridische fusie te laten plaatsvinden op 1 januari 2019.


11-07-2018

Beter Wonen Vechtdal en A2S Slagharen Vof starten eind dit jaar met de bouw van 5 koop- en 5 sociale huurwoningen op het braakliggende terrein aan de Dr. Willemslaan in Slagharen. Afgelopen dinsdag is er een inloopbijeenkomst gehouden voor omwonenden.

Inventarisatie

Plaatselijk Belang Slagharen heeft vorig jaar, in oktober 2017, al een inventarisatieavond georganiseerd in het Kronkelhonk. Inwoners van Slagharen konden hier hun woonwensen kenbaar maken. Uit deze inventarisatie, aangevuld met eigen onderzoek van Beter Wonen Vechtdal, is naar voren gekomen dat er behoefte is naar grondgebonden seniorenwoningen voor zowel sociale huur als koop.

Gasloos

Vanwege de woningwet is het niet mogelijk dat Beter Wonen Vechtdal koopwoningen realiseert. Hierdoor is er gezocht naar plaatselijk gebonden partijen. Deze partijen hebben voor de koopwoningen A2S Slagharen Vof opgericht. Het mooie aan dit project is dat er hierdoor een brede groep 55+ers in aanmerking komt. De huurwoningen zijn van alle gemakken voorzien en worden geheel gasloos uitgevoerd. Zo voldoen de woningen niet alleen aan de duurzaamheidsvraag van de toekomst, maar bespaart de bewoner ook op de energiekosten.

De planning is om aan het einde van dit jaar te starten met de bouw. De verwachting is dat de woningen rond de zomer van 2019 gereed zijn. Meer informatie over de verhuur volgt eind dit jaar.

De Praam 2 impressie


09-07-2018

Tijdens het 10-jarig jubileumevent van Pioneering op donderdag 5 juli is Beter Wonen Vechtdal als 200ste koploper in het netwerk van Pioneers in de bouw in het zonnetje gezet. Het netwerk breidt zich nog steeds snel uit, en het werkgebied is inmiddels uitgegroeid naar geheel Oost-Nederland. Adjunct-directeur Cees Naberman nam enthousiast het geschenk van Pioneering chef Noord-West Overijssel Gertjan Brand in ontvangst en benadrukte hoe mooi het is om regio-overschrijdend kennis te delen.

De opgaven die er liggen voor corporatie Beter Wonen Vechtdal verschillen niet zoveel van andere corporaties in Twente of de Achterhoek. Energietransitie, verduurzamen van het bestaande woningbezit en het levensloopbestendig maken van huizen zijn thema's waaraan volop gewerkt wordt. Naberman ziet dan ook toegevoegde waarde in het delen van kennis én het gebruiken van kennis uit eerder opgedane pilots en onderzoek binnen Pioneering.

Sinds 2008 is het netwerk van Pioneering steeds meer uitgegroeid tot een volwaardig eco-systeem voor vernieuwing in de bouw. In de kennisdeling en verbinding, waar binnen het netwerk veel aandacht aan wordt besteed, spelen naast bedrijven die willen innoveren en kennis willen vergroten ook opdrachtgevers als gemeenten, waterschappen en corporaties een grote rol in het mogelijk maken van innovatie en het creëren van nieuwe business. Beter Wonen Vechtdal is hier een goed voorbeeld van.

Pioneering


04-07-2018

De gemeente Hardenberg, Provincie Overijssel, Wavin Diensten, Cogas, Dion, Enpuls en N-TRA hebben de krachten gebundeld om de overgang naar duurzame energie in Hardenberg te versnellen. Uit het uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek bleek dat er voldoende kansen zijn voor de aanleg van een open warmtenetwerk waarmee de restwarmte van Wavin Diensten wordt ingezet voor de verwarming van woningen, kantoren en bedrijven.

De ontwikkeling van dit open warmtenetwerk is weer een stap dichterbij gekomen nu ook woningcorporatie Beter Wonen Vechtdal en de Saxenburgh Groep als partner zijn aangesloten. Alle partners committeren  zich in een vervolgonderzoek. Dit zal eind 2018 resulteren in een investeringsvoorstel waarbij zaken als de organisatie, haalbaarheid, financiering, engineering en klantaantallen vast moeten staan.

Met de uitbreiding van het aantal partners en de gezamenlijke investering in vervolgonderzoek, is weer een belangrijke stap gezet in de realisering van het open warmtenetwerk in Hardenberg. Dit warmtenetwerk kan een erg belangrijke bijdrage gaan leveren in de duurzaamheidsopgave van de gemeente Hardenberg om in 2030 minimaal 30% van het energieverbruik duurzaam op te wekken.

Alle partijen zijn enthousiast om deze uitdaging aan te gaan!

Partners warmtenet


01-06-2018

Per 1 juni 2018 gaat Gerrit Teunis met pensioen. Teunis was bijna 17 jaar directeur-bestuurder van woningcorporatie Beter Wonen Vechtdal.

Onder zijn leiding is het woningbestand van de Hardenbergse corporatie flink gemoderniseerd. Er werden 1.000 nieuwe sociale huurwoningen gebouwd. In de bestaande woningvoorraad werden 1.200 woningen ingrijpend gerenoveerd.

De wijk Marsch Kruserbrink, liggend tussen de Vecht en het centrum van Hardenberg, is in samenspraak met de gemeente flink aangepakt. Beter Wonen Vechtdal bouwde er 240 nieuwe woningen. En maakte met zorgpartijen afspraken over zorgdienstverlening aan de huurders. Voor alle inwoners van het centrum van Hardenberg werd een buurtkamer ingericht als centraal ontmoetingspunt.

Teunis zette de bevordering van de leefbaarheid centraal in het beleid van de corporatie. De negen buitendorpen waar Beter Wonen Vechtdal woningbezit heeft, kregen in dat kader bijzondere aandacht. De Krim, Kloosterhaar en Slagharen zijn in het oog springende voorbeelden. Voor de ontwikkeling van de dorpsplannen werkte de corporatie intensief samen met de verenigingen Plaatselijk Belang. Dit leidde tot de bouw van comfortabele woningen, vooral voor senioren. Vitale functies werden behouden of versterkt, zoals de levering van zorg, de bibliotheek en de buurtkamer.

De corporatie hecht veel belang aan de wederkerige relatie met haar huurders en  belanghebbende partijen als de gemeente Hardenberg en zorgpartijen. Het werd hét speerpunt in de aanpak van Beter Wonen Vechtdal. Een voorbeeld van de laagdrempelige aanpak die Teunis bepleitte waren de keukentafelgesprekken die alle medewerkers van Beter Wonen Vechtdal voerden bij huurders thuis.

Teunis heeft zich in zijn jaren als bestuurder laten leiden door zijn drang naar en geloof in vooruitgang. Hij zette in op betaalbare en kwalitatief goede huisvesting in een veilige en leefbare woonomgeving, vooral voor de zwakkeren in de samenleving.

De relevantie van de activiteiten van elke woningcorporatie in Nederland wordt eens per 4 jaar onderzocht door middel van een ‘visitatie’. In 2015 schreef de onderzoekscommissie in het rapport over Beter Wonen Vechtdal: “een betrokkenheid waaruit liefde spreekt voor de regio”. Een mooier compliment kon Teunis niet krijgen.

De afscheidsbijeenkomst vond op 31 mei plaats in het Vechtgenotenhuis, een inloophuis voor (ex)kankerpatiënten en hun naasten. Als lid van het comité van aanbeveling bood Teunis een cheque aan van € 2.500,-. De genodigden vroeg hij om een donatie i.p.v. een persoonlijk afscheidscadeau.


28-05-2018

Team Beter Wonen is de winnaar van de Energy Battle Hardenberg. Dat maakte wethouder Falco Bruinsma op 24 mei in het gemeentehuis bekend. Het team streed gedurende zes weken tegen team Ons Bint Zunig om zo veel mogelijk energie te besparen. De familie Dalhuizen bespaarde als gezin het meest. Met de Energy Battle Hardenberg willen gemeente, Beter Wonen Vechtdal en De Stuw inwoners bewust maken van de mogelijkheden om energie te besparen.

De deelnemers haalden de afgelopen weken alles uit de kast om energie te besparen. Van de was buiten drogen, tot de thermostaat een graadje lager en sneller douchen. Dat al die eenvoudige dingen bij elkaar best wat opleveren blijkt uit de resultaten van de Battle.

Gemiddeld bespaarden de teams 14% op stroom en bijna 15% op gas ten opzichte van hun verbruik vorig jaar. Hierbij is rekening gehouden met de weersomstandigheden. Als deze besparing doorzet dan scheelt dat een gemiddeld gezin 220 m3 gas en 480 kWh stroom op jaarbasis. En dat is toch € 240 per jaar. Wethouder Falco Bruinsma was onder de indruk van de resultaten. “De Energy Battle laat echt zien, dat je door bewust omgaan met je energieverbruik flink kunt besparen op de energierekening. Alle kleine beetjes helpen en iedereen kan het. Een mooi resultaat van deze eerste Energy Battle Hardenberg”, aldus de wethouder. Hij nodigde ter plekke de winnaars en energiecoaches uit om binnenkort een kijkje te komen nemen in het gemeentehuis.

Speuren naar energievreters

Bij de start van de Battle ontvingen de deelnemers een Wattcher. Met dit apparaat konden ze hun stroom- en gasverbruik bijhouden. Met behulp van de Wattcher gingen de deelnemers als echte speurders op zoek naar de energievreters in hun huis. De waterkoker, koelkasten maar ook het lampje van de afzuigkap bleken veel stroom te verbruiken.

Hulp van Energiecoaches

Tijdens de Battle konden de deelnemers ook hulp inroepen van een Energiecoach. Dit is een getrainde vrijwilliger die bewoners kosteloos helpt om met eenvoudige oplossingen de energierekening te verlagen. De familie Dalhuizen, die als gezin het meest bespaarde, schakelde een energiecoach in. De familie is zeer te spreken over de coach, die hen goed op weg hielp met praktische tips.

Vervolg

De deelnemers geven aan zeker door te gaan met het bewust omgaan met energie besparen. Ook coördinator Klaas Bouwman van De Stuw is heel tevreden over de Battle. “De deelnemers waren en zijn nog steeds enthousiast. Of de Battle een vervolg krijgt dat gaan we als samenwerkende partijen later dit jaar beslissen. Wat mij betreft is een tweede editie zeker gewenst”, vertelt Klaas.

Energybattle


12-04-2018

Op donderdag 12 april 2018 is officieel de eerste steen gemetseld bij het nieuwbouwproject aan het Oosteinde in Hardenberg. De eerste steen is gelegd door de jongste toekomstige huurder van het appartementencomplex Tamara Tikken, samen met wethouder Douwe Prinsse en Peter Vollenbroek, directeur van Ter Steege Bouw Vastgoed Hardenberg B.V.

De plaatsing gebeurde onder toeziend oog van de toekomstige huurders, betrokkenen bij de bouw, medewerkers van de woningcorporatie en gemeente. Na de officiële handeling werd er nog gezellig nagepraat met een borrel en een bitterbal in het tegenoverliggende café Den Herdenbergher.

Nog 6 appartementen beschikbaar

Beter Wonen Vechtdal bouwt op deze locatie 35 appartementen. De eerste 29 appartementen zijn inmiddels allemaal verhuurd. Hiervoor was veel belangstelling, ruim 180 woningzoekenden waren geïnteresseerd in deze appartementen. De overige 6 appartementen worden binnenkort aangeboden voor verhuur, deze zijn met voorrang bestemd voor jongeren tot 23 jaar. Meer informatie hierover volgt.

Naar verwachting is het complex begin 2019 gereed en ontvangen de nieuwe huurders de sleutels.

Live meekijken met de bouw

Nieuwsgierig naar de voortgang van de bouw? Deze is live te volgen via de webcambeelden. http://www.beterwonenvechtdal.nl/ik-zoek-een-woning/nieuwbouw-projecten/copy_of_hardenberg-ligweide

Eerste steen Oosteinde 2


29-03-2018

Beter Wonen Vechtdal vindt het belangrijk dat huurders de dienstverlening van hun corporatie waarderen. Daarom vraagt zij de mening van huurders hierover via continu onderzoek. Geven huurders aan dat zij tevreden zijn over de dienstverlening, dan behaalt de corporatie het keurmerk KWH-Huurlabel.

Bij het onderzoek voor het keurmerk KWH-Huurlabel staat de mening van de huurder centraal. Alleen als een groot deel van de huurders aangeeft tevreden te zijn over de dienstverlening, kan de corporatie het keurmerk behalen. Het onderzoek geeft de corporatie inzicht in wat goed gaat, maar ook wat volgens de huurders beter kan. Zo kan er continu gewerkt worden aan een betere dienstverlening.

Huurders centraal met het keurmerk KWH-Huurlabel

Bij het onderzoek komen alle zaken aan bod waar huurders mee te maken kunnen krijgen. Een aantal voorbeelden:

  • Worden reparaties goed afgehandeld?
  • Worden afspraken nagekomen?
  • Is de juiste informatie makkelijk te vinden?
  • Worden klachten naar tevredenheid opgelost?


Onafhankelijk onderzoek

KWH, het kwaliteitscentrum voor woningcorporaties, voert het onderzoek uit. Zij stuurt vragenlijsten per e-mail aan huurders om hun mening te vragen en benadert huurders telefonisch. Uit dit onderzoek komen rapportcijfers. Zijn de cijfers goed, dan ontvangt de corporatie het keurmerk KWH-Huurlabel.

Voortdurende kwaliteit

Voor corporaties is het een uitdaging om het keurmerk KWH-Huurlabel te behouden. Het onderzoek wordt namelijk het hele jaar door uitgevoerd. Zo weten corporaties continu hoe huurders de dienstverlening waarderen en blijven ze alert op het leveren van goede service.

KWH huurlaber 2018


27-03-2018

Vanaf maandag 26 maart gaan twee Hardenbergse teams met elkaar de strijd aan om zoveel mogelijk energie te besparen tijdens de Energy Battle Hardenberg. Gedurende zes weken proberen een team van Beter Wonen Vechtdal en een team van huiseigenaren op allerlei manieren hun energierekening te verlagen. De Energy Battle is een initiatief van de gemeente Hardenberg en wordt gecoördineerd door Stichting De Stuw.

De gemeente Hardenberg heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Het streven van de gemeente is om op termijn energieneutraal te zijn. Om inwoners bewust te maken van hun energieverbruik heeft de gemeente Hardenberg samen met De Stuw de Energy Battle Hardenberg in het leven geroepen. Door inwoners aan de slag te laten gaan met hun energieverbruik worden ze bewuster van hun energieverbruik en de mogelijkheden om dit te verlagen. Daarnaast inspireren de deelnemers andere inwoners om ook aan de slag te gaan met energiebesparing.

Deelnemende teams

De deelnemers die namens Beter Wonen Vechtdal meedoen aan de Battle zijn stuk voor stuk heel enthousiast om de uitdaging aan te gaan. Het heeft Woningstichting Beter Wonen Vechtdal weinig moeite gekost om deelnemers voor de Battle te vinden. Onder andere via de wijkhuismeesters zijn bewoners benaderd die positief tegenover energiebesparing staan.

Het andere team bestaat uit huiseigenaren die  zich hebben aangemeld na een brede werving. Ook zij zijn enthousiast over de Battle. De combinatie van energie besparen en het competitie-element spreekt hen aan. Daarnaast vinden de deelnemers het belangrijk met de Battle een bijdrage te leveren aan een meer duurzame samenleving. Zo kent deze Energy Battle alleen maar winnaars.

Hulp van Energiecoaches

Tijdens de Battle kunnen de deelnemers hulp inroepen van de Energiecoaches. Dit zijn getrainde vrijwilligers die bewoners helpen om met eenvoudige oplossingen de energierekening te verlagen. De Energiecoaches zijn in mei 2017 gestart en hebben inmiddels bijna 100 bewoners geholpen met praktische adviezen.

Het project Energiecoach is een samenwerking tussen de gemeente Hardenberg, Beter Wonen Vechtdal, De Stuw, De Veste en de gemeente Ommen. Bewoners of huurders die zelf ook aan de slag willen met energiebesparing kunnen via De Stuw een aanvraag indienen.

Beter Wonen Vechtdal neemt net als de gemeente Hardenberg deel aan het project Energiecoach. Daarnaast streeft de woningstichting naar een CO2 neutraal woningbezit in 2050. Hiervoor worden de 3.500 woningen van Beter Wonen stap voor stap aangepakt.

Bekendmaken winnaar

Gedurende de zes weken die de Battle duurt, worden de deelnemers op de voet gevolgd bij hun ervaringen. Aan het eind van de zes weken wordt tijdens een bijeenkomst bekend gemaakt welk team het meest heeft bespaard.

Energy Battle


13-03-2018

Achter de flat aan de Lage Gaardenstraat in Hardenberg is een stuk grond door Beter Wonen Vechtdal beschikbaar gesteld voor een moestuin waar de bewoners van de flat gezamenlijk kunnen tuinieren. Het voedsel dat ze er verbouwen is voor henzelf. Buurtbewoners ontmoeten elkaar hierdoor vaker en raken meer betrokken.

Op dinsdag 13 maart is de moestuin officieel geopend door de directeur van Beter Wonen Vechtdal Margriet Drijver, wethouder René de Vent en buurtbewoners. ‘’Geweldig initiatief! Door middel van een gezamenlijke moestuin creëer je saamhorigheid, en ook nog op een gezonde manier!’’ aldus René de Vent. Flatbewoner Mevrouw Sterenberg is met dit initiatief gekomen. Het stuk grond werd de afgelopen 40 jaar verzorgd door verschillende buurtbewoners, waaronder de heer Bosscher. Door zijn leeftijd lukte dat niet meer waardoor de grond er niet meer netjes bij lag. Beter Wonen Vechtdal heeft in samenwerking met de organisatie DonkerGroen de grond aangepakt. ‘’Ik hoop dat de moestuin netjes wordt verzorgd en ik af en toe ook mee mag genieten van de gewassen.’’ aldus de heer Bosscher.

Mede dankzij subsidie uit het Fonds Maatschappelijke Initiatieven van de gemeente en door de schenking van een prachtige houten bank en gereedschap voor in de tuin kan er in de toekomst flink getuinierd worden.

Moestuin 1

Moestuin 2


30-01-2018

Woningstichting Beter Wonen Vechtdal en Woningstichting De Veste hebben ThuistrefferVechtdal.nl gelanceerd. Een nieuw online platform waar woningzoekenden het meest complete aanbod van huurwoningen zien in het Vechtdal.

Woningstichting Beter Wonen Vechtdal en Woningstichting De Veste bieden allebei huurwoningen aan in het Overijsselse Vechtdal. Voorheen had een ieder daarvoor zijn eigen website, maar om het zoeken naar een passende woning te vergemakkelijken, hebben zij samen een nieuw platform gerealiseerd: ThuistrefferVechtdal.nl. Hier brengen de corporaties al het actuele aanbod in beeld op één  plek. Dat heeft voor de woningzoekende als voordeel dat zij zich maar 1x hoeven in te schrijven. Ze krijgen betere zoekmogelijkheden op één centrale plek en de regels voor toewijzing zijn transparant en voor iedere woningzoekende gelijk.

Dagelijks adverteren
Op ThuistrefferVechtdal.nl worden dagelijkse nieuwe woningen geadverteerd. Iedere woning staat 4 dagen op de website en wordt daarna toegewezen. Voorheen hadden de corporaties hiervoor een vast moment, vanaf de donderdag of vrijdag. Deze nieuwe dagelijkse manier van adverteren zal daarom nog wel even wennen zijn, maar dankzij het zoekprofiel met de tipberichten die iedere woningzoekende kan aanmaken, komen de nieuw geadverteerde woningen waarvoor interesse is, automatisch in de e-mail box.

In de afgelopen dagen zijn alle ingeschreven woningzoekenden van de beide corporaties ‘verhuisd’ naar ThuistrefferVechtdal.nl. Zij kunnen vanaf nu, na het activeren van hun inschrijving, aan de slag op het platform. En nieuwe woningzoekenden kunnen zich vanaf vandaag hier gratis inschrijven. Alles wijst zich vanzelf en bij vragen kan er contact worden opgenomen met één van de twee corporaties.

Thuistreffer logo met payoff


Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.