Nieuwsberichten

09-12-2021

In de Zeeheldenbuurt in Ommen zijn we bezig met een project om de leefbaarheid te bevorderen. Uit een inventarisatie kwam een aantal verbeterpunten naar voren. Eén daarvan was de verkeersveiligheid. Het idee is toen ontstaan om 3 spandoeken te maken en deze in de wijk te plaatsen.

Samen met kinderen uit de buurt, bewoners van zorgcentrum Oldenhaghen, gemeente en politie is er op woensdagmiddag 10 november een creatieve middag geweest en zijn er mooie doeken ontworpen met teksten als ‘Rustig aan, het is geen racebaan!’ en ‘Telefoon? Doe het niet gewoon!’  ‘’Het was leuk om dit samen vorm te geven en tijdens een gezellige middag creatief bezig te zijn. En ook nog voor een goed doel!’, aldus een van de creatievelingen.

Inmiddels zijn de spandoeken geproduceerd op weersbestendige doeken en staan ze verdeeld door de wijk. De officiële onthulling door wethouder Leo Bongers kon vanwege de aangescherpte coronamaatregelen helaas niet doorgaan. Desondanks hopen we dat het iets zal bijdragen aan de verkeersveiligheid in de wijk.

Spandoekenactie Zeeheldenbuurt

Spandoekenactie Zeeheldenbuurt 1

Spandoekenactie Zeeheldenbuurt 3


01-12-2021

Voor studenten is het momenteel moeilijk om betaalbare en geschikte woonruimte te vinden, als gevolg van een krappe woningmarkt hebben Woningcorporaties De Veste, Domijn, Gemeente Enschede, Universiteit Twente, Trebbe en Leyten de handen ineen geslagen om studenten snel een betaalbare woning te kunnen bieden. Deze gezamenlijke inspanning levert een prachtig resultaat. Als alle procedures en de montage rond zijn, kunnen de eerste studenten hun flexwoning medio februari betrekken.

Goede samenwerking, snel door de benodigde procedures

De plaatsing van de 230 woningen is een gezamenlijk initiatief van De Veste Studentenhuisvesting, Universiteit Twente, en Trebbe. Mede dankzij de goede samenwerking met Twente Board - een samenwerking tussen de overheid, het onderwijs en ondernemers in Twente - en gemeente Enschede is het mogelijk om dit initiatief zo snel al mogelijk te maken. Wethouder Jeroen Diepemaat: “Ik ben trots dat de Twentse samenwerking en de steun vanuit het Ministerie van BZK ertoe leidt dat we in relatief korte tijd een acuut huisvestingsprobleem voor een grote groep studenten kunnen oplossen. Dat is volgens mij nog nergens in het land eerder vertoond.  En natuurlijk hoop ik dat we uiteindelijk deze talenten blijvend aan onze regio kunnen binden.” Trebbe ging deze samenwerking aan, nadat de kamernood in Enschede veelvuldig in de media is geweest. Hein Trebbe sr., directeur bij Trebbe: “Deze ontwikkeling laat zien dat als de wil er écht is, er vanuit krachtenbundeling snel een adequate oplossing gevonden kan worden. Daar ben ik trots op.”

Een fijn thuis voor iedereen

De woningen hebben een oppervlakte van 28 m2, en beschikken over een eigen douche, toilet, keuken en voordeur. Studenten kunnen de woningen compleet ingericht afnemen en huurtoeslag aanvragen is mogelijk. Zowel nationale als internationale studenten komen in aanmerking voor deze tijdelijke flexwoningen. Studenten met een spoedaanvraag krijgen voorrang. “Een dak boven je hoofd is het belangrijkste wat er is en een voorwaarde voor welzijn en geluk. Als maatschappelijke woningcorporatie gaat huisvestingsproblematiek ons aan het hart. Wij willen iedereen een fijn thuis kunnen bieden, dát is onze kerntaak. Een veilige plek, die studenten een basis geeft om zichzelf te kunnen ontplooien en mooie herinneringen geeft voor de toekomst. Het is fantastisch dat we voor nu samen een oplossing hebben gevonden, maar het is wel noodzakelijk om gezamenlijk dit jaarlijks terugkerende probleem structureel op te lossen,” aldus Martijn Rink, directeur-bestuurder De Veste (onderdeel van Vechtdal Wonen).

Op de campus van Universiteit Twente

De woningen worden geplaatst aan de Witbreuksweg, inmiddels is gestart met de fundering. De woningen worden ten minste voor de komende zeven jaar ingezet voor de huisvesting van studenten. Deze locatie op de campus van Universiteit Twente is eerder in gebruik geweest voor tijdelijke huisvesting. Hierdoor en dankzij de inspanningen van De Veste, Trebbe, gemeente Enschede en Universiteit Twente kunnen deze tijdelijke woonunits snel geplaatst en woonklaar gemaakt worden. Machteld Roos, vicevoorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Twente: “In de afgelopen periode hebben we nauw en constructief opgetrokken met alle relevante partijen in dit complexe vraagstuk. We zijn blij dat de gezamenlijke inspanningen hebben geleid tot deze goede oplossing en we werken samen met de lokale partijen verder aan duurzame studentenhuisvesting voor de toekomst.”

Kennispark impressie


30-11-2021

Elk jaar doen we mee aan de Aedes Benchmark. De benchmark meet en vergelijkt corporaties op vijf onderdelen. Hoe doen wij het als woningcorporatie op thema’s als Huurdersoordeel, Bedrijfslasten, Onderhoud & Verbetering, Duurzaamheid en Beschikbaarheid & Betaalbaarheid?

‘’We zijn erg trots op de resultaten, we doen het goed! Helemaal met de extra uitdagingen die we de afgelopen tijd op ons af hebben gekregen. Het is fijn dat we, ondanks de coronacrisis, onze inspanningen terug zien in deze mooie score. Tegelijkertijd zien we natuurlijk ook verbeterpunten terug in de resultaten,’’ aldus Martijn Rink, directeur bestuurder van Vechtdal Wonen.

A-scores

‘’Op het gebied van Duurzaamheid hebben we een mooie slag gemaakt. We scoren beter dan het landelijke gemiddelde. Hierin zien wij het resultaat terug van de forse verduurzamingsinvesteringen van de afgelopen jaren.

Ook onze A-score op het gebied van Bedrijfslasten laat zien dat we de kosten goed onder controle hebben. En met onze prestaties op het gebied van Betaalbaarheid & Beschikbaarheid laten we zien dat we onze volkshuisvestelijke opgaven met verve invullen!’’

B-scores

Martijn Rink: ‘’Ook met onze B-score op het thema Huurdersoordeel en Onderhoud & Verbetering zetten we mooie stappen. Maar we zijn hiermee nog niet op het niveau waar we willen zijn, dus daar blijven we hard aan werken.‘’

Benieuwd naar de volledige resultaten van Vechtdal Wonen en de andere woningcorporaties? Bekijk de factsheet of de volledige benchmarkrapportage op de website van Aedes.

Aedes Benchmark 2021


26-11-2021

Samenwerkingsovereenkomsten getekend voor tijdelijke huisvesting en permanente bewoning

ENSCHEDE - Vandaag tekenen gemeente Enschede, Universiteit Twente, De Veste en Domijn een samenwerkingsovereenkomst voor huisvesting op Kennispark Twente. De partijen bundelen hun krachten om nationaal en internationaal talent aan te trekken en vast te houden. Dat doen ze door op de UT-campus en het Business & Science-deel van Kennispark woon-, werk- en leefplekken te creëren waar studenten, ondernemende wetenschappers en innovatieve ondernemers zich thuis voelen. Ook tekenen bovengenoemde partijen samen met ontwikkelende bouwer Trebbe vandaag een overeenkomst om studenten op korte termijn betaalbare flexwoningen te bieden op de universiteitscampus. Met deze twee initiatieven krijgt wonen op Kennispark een stevige impuls.

Initiatief 1: Tijdelijke huisvesting voor acute woningnood onder studenten

Voor studenten is het momenteel moeilijk om betaalbare en geschikte woonruimte te vinden, als gevolg van een krappe woningmarkt. Woningcorporatie De Veste, Gemeente Enschede, Universiteit Twente en Trebbe plaatsen op zeer korte termijn 230 woningen op de campus. Als alle procedures en de montage rond zijn, kunnen de eerste studenten hun flexwoning medio februari 2022 betrekken. Wethouder Jeroen Diepemaat: “Ik ben trots dat de Twentse samenwerking - met een verbindende rol van de Twente Board - en de steun vanuit het Ministerie van BZK ertoe leidt dat we in relatief korte tijd een acuut huisvestingsprobleem voor een grote groep studenten kunnen oplossen. Dat is volgens mij nog nergens in het land eerder vertoond. En natuurlijk hoop ik dat we uiteindelijk deze talenten blijvend aan onze regio kunnen binden.” Trebbe ging deze samenwerking aan, nadat de kamernood in Enschede veelvuldig in de media is geweest. Hein Trebbe sr., directeur bij Trebbe: “Deze ontwikkeling laat zien dat als de wil er écht is, er vanuit krachtenbundeling snel een adequate oplossing gevonden kan worden. Daar ben ik trots op.”

De woningen hebben een oppervlakte van 28 m2, en beschikken over een eigen douche, toilet, keuken en voordeur. Studenten kunnen huurtoeslag aanvragen en zowel nationale als internationale studenten komen in aanmerking voor deze tijdelijke flexwoningen. Studenten met een spoedaanvraag krijgen voorrang. De woningen worden geplaatst aan de Witbreuksweg, inmiddels is gestart met de fundering. De woningen worden ten minste voor de komende zeven jaar ingezet voor de huisvesting van studenten.

Initiatief 2: Permanente huisvesting voor bredere doelgroep op Kennispark Twente

Op Kennispark Twente worden daarnaast woningen gebouwd voor een bredere doelgroep: studenten, young professionals, promovendi en medewerkers van Kennispark-bedrijven. De woonconcepten passen binnen de ambitie om talent te binden aan de regio en moeten aantrekkelijke woon-, werk- en leefplekken worden. Plekken waar talent elkaar ontmoet, inspireert en nieuwe kansen creëert, met hightech-bedrijven en onderzoeksfaciliteiten van de universiteit altijd dichtbij. Het resultaat is een internationale toplocatie voor innovatie waar talent zich graag aan verbindt.

Oplossingen die naadloos aansluiten en elkaar versterken

Anne-Wil Lucas, gebiedsdirecteur van Kennispark, is blij met deze overeenkomst voor permanente huisvesting op Kennispark. “We werken met onze transformatie toe naar een dynamische toplocatie waar talent zich thuis voelt. Functiemenging, zoals het toevoegen van horeca, ontmoetingsplekken en wonen zorgen voor die gewenste dynamiek. Daar komt bij dat de onderzoeksinstituten, startups en hightech-bedrijven van Universiteit Twente en Kennispark Twente alle ingrediënten bieden voor een kennisregio met nationale en internationale impact. Kennispark bekleedt een toppositie in Nederland, maar we moeten er wel voor zorgen dat het die ook blijft behouden. Daarom is het noodzakelijk dat we een dynamische omgeving ontwikkelen, waarmee we toptalent aantrekken en behouden. Talent dat een fijne plek in Enschede vindt om te leven, wonen én werken.”

Machteld Roos, vicevoorzitter College van Bestuur Universiteit Twente vult aan: “We hebben allemaal onze opgaven en uitdagingen bij het werven en huisvesten van talent en zien tegelijkertijd dat succesvolle oplossingen juist sterk met elkaar in verbinding staan. Daarom slaan we de handen voor beide initiatieven ineen, zodat er een unieke kans ontstaat om samen genoeg betaalbare woningen aan te bieden die écht passen bij de verschillende doelgroepen. We creëren samen een inspirerende, kennisintensieve en ondernemende plek dichtbij hightech-bedrijven en onderzoeksfaciliteiten.”

Verbinding tussen Kennispark Twente, wijk én stad

In de samenwerkingsovereenkomst richten de partijen hun pijlen op betere en meer huisvesting voor studenten uit binnen- en buitenland op de campus, op een plek voor young professionals om te wonen, werken en ontmoeten op Kennispark en op meer verbinding tussen Kennispark, zowel het business & sciencepark als de universiteitscampus, met de aanliggende wijken en de stad.

John Slot, manager Vastgoedsturing Domijn: “We zetten ons in om díe woon- en leefruimte te maken waar talent graag wil wonen. En die betaalbaar is natuurlijk, want dat staat voor ons als corporatie altijd voorop. Ook al gaat het voor ons in deze samenwerking echt om een nieuw soort aanbod, naast het aanbod van sociale huurwoningen dat we al hadden.”

Martijn Rink, directeur-bestuurder van De Veste, vult aan: “Het is inspirerend om te zien dat door krachtenbundeling echt gewerkt wordt aan het binden van talent aan Enschede door het creëren van een inspirerende en verbindende plek om te werken, wonen én leven. Fantastisch dat wij als De Veste en Domijn hieraan kunnen bijdragen!”

Eerste concrete woongebouwen voor permanente huisvesting

Ten aanzien van de permanente huisvesting krijgen twee projecten al concreet vorm. Het eerste is het ontwikkelen van extra studentenwoningen op de universiteitscampus, waarbij wordt nagedacht over circa 90 woningen aan de Boulevard of elders op de campus. De verwachting is dat deze ontwikkeling in 2022 van start gaat en dat de woningen in 2023 klaar zijn. De Veste richt zich met deze huisvesting op studenten die zelfstandig wonen, maar die daarnaast ook genieten van de studentencommunity die de campus zo uniek maakt.

Daarnaast ontwikkelen Domijn en De Veste een woonconcept op het business & sciencedeel van Kennispark aan de Hengelosestraat, waar de corporaties woonruimte gaan aanbieden aan young professionals, promovendi en medewerkers van Kennispark-bedrijven. Een woon- en werkplek van circa 200 woningen waar de kruisbestuiving tussen bewoners, bedrijfsleven en de universiteit als vanzelf gaat. De verwachte start van dit project is in 2024.

Ondertekening Kennispark

Kennispark impressie


13-10-2021

Oproep aan gemeenten: ‘Maak nieuwbouw mogelijk’

De negen woningcorporaties in de regio Zwolle pakken samen hun opgaven voor nieuwbouw en verduurzaming op. Uit regionaal onderzoek blijkt, dat ze op termijn ondanks samenwerking onvoldoende nieuwe woningen kunnen bouwen vanwege een tekort aan middelen. Daarbij doen ze een dringend beroep op gemeenten en andere samenwerkingspartners om te helpen.

Uit landelijk onderzoek van brancheorganisatie Aedes en de ministeries van BZK, Financiën en EZK bleek vorig jaar dat woningcorporaties niet genoeg middelen hebben om voldoende woningen te bouwen en te verduurzamen. Naar aanleiding van dat onderzoek hebben de negen corporaties die samenwerken onder de naam Nowozo, een regionaal onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om de opgaven in de regio te realiseren.

100 miljoen extra investeringscapaciteit door samenwerking

De uitkomsten van het regionale onderzoek zijn weinig verrassend: op termijn komen de corporaties geld tekort voor alle opgaven die op tafel liggen. De belangrijkste zijn het bouwen van 9.000 nieuwbouwwoningen en 900 flexibele/tijdelijke woningen. “Voor het verduurzamen van bestaande woningen is ook veel geld nodig. 45 procent van de verduurzamingsopgave blijkt nu niet haalbaar”, zegt Robert Waarsing, directeur-bestuurder van Woonstichting VechtHorst en voorzitter van Nowozo. “Het tekort bedraagt bijna 500 miljoen euro ten opzichte van de opgave van 3 miljard. Door samen te werken en budgetten te combineren kunnen we ruim 100 miljoen euro aan extra investeringscapaciteit creëren.”

Gemeenten aan zet voor nieuwbouw

De corporaties hebben voor de nieuwbouw vooral de medewerking van gemeenten nodig. “We hebben ruimte nodig om nieuwe woningen te bouwen”, vervolgt Waarsing. “Voor die ruimte zijn we afhankelijk van de gemeenten. Het is aan hen om nieuwbouwlocaties aan te wijzen. Ook zijn voldoende capaciteit bij de gemeenten en commitment tijdens ruimtelijke procedures nodig. We moeten en willen vaart maken met de nieuwbouw en we rekenen erop dat de gemeenten zich inzetten om daaraan mee te werken. Daarnaast is het wat ons betreft noodzakelijk om de door de overheid opgelegde verhuurdersheffing volledig af te schaffen, willen we de opgaven realiseren.”

Samen strategische keuzes maken

De negen corporaties staan dus klaar om extra woningen te bouwen en bestaande woningen te verduurzamen. Daarnaast zijn er nog andere opgaven, zoals herstructurering en flexwonen, waarmee ze aan de slag willen. Dat kan niet zonder dat er prioriteiten worden gesteld. Ze gaan daarom de komende tijd in gesprek met hun belanghebbenden om samen strategische keuzes te maken.

Over Nowozo

Het samenwerkingsverband Nowozo bestaat uit de negen corporaties Beter Wonen IJsselmuiden, deltaWonen, Openbaar Belang Zwolle, SallandWonen, Vechtdal Wonen, Wetland Wonen, Woningstichting SWZ, Woonconcept en Woonstichting VechtHorst. Ze werken al jaren samen in de woningmarktregio Zwolle/Stedendriehoek.


29-09-2021

Wat vindt u van onze openingstijden? Hoe kunnen wij u beter van dienst zijn? En op welke manier neemt u het liefst contact met ons op? Door een aantal vragen te beantwoorden helpt u ons om onze dienstverlening te verbeteren.

Op donderdag 30 september wordt een enquête verstuurd naar al onze huurders in het Vechtdal. De enquête wordt verstuurd door Inceptivize, een nieuw marktonderzoeksbureau waar we mee samenwerken. We blijven ook nog met KWH samenwerken. Mocht u liever geen enquêtes van ons ontvangen, dan kunt u dit aangeven onderaan de vragenlijst.

Heeft u hier vragen over, neem dan gerust contact met ons op.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking!


06-09-2021

‘Welke apparaten slurpen de meeste stroom?’ En: ‘Hoeveel lampen branden er in huis?’ Een paar van de vragen die aan de orde komen in het spel Junior Energiecoach. In de gemeenten Hardenberg en Ommen kunnen 100 gezinnen meedoen aan het spel.

Door leerzame challenges, puzzels, experimenten en winacties ontdekken gezinnen via dit spel waar ze energie kunnen besparen. Deelname is gratis.

TV-held Varkentje Rund
Vijf weken lang gaat TV-held Varkentje Rund als Junior Energiecoach met de gezinnen op ontdekkingsreis: op ‘lampenjacht en stekkerexpeditie’. Elke week is er een nieuw filmpje met een nieuwe challenges. In slechts 15 tot 30 minuten per week worden kinderen zo echte Junior Energiecoaches, net als Varkentje Rund zelf. Junior Energiecoach is voor gezinnen met kinderen van 7 tot 12 jaar.

“We stoken niet voor de gemeente”
In heel Nederland deden al meer dan 2.000 gezinnen enthousiast mee. “Erg leuk en spannend wat er elke week weer op de site staat. Ongelooflijk hoeveel lampen en apparaten met stekkers we hebben. We vervingen een oude koelkast. En deuren gaan nu dicht. We stoken niet voor de gemeente zeggen we dan ;-)” aldus de familie Pluimers.

Gratis meedoen
In Hardenberg en Ommen kunnen per gemeente 50 gezinnen meedoen. Deelname is gratis. Het spel start op 8 oktober. Gezinnen kunnen zich aanmelden op www.juniorenergiecoach.nl. Daar is ook meer informatie te vinden. Inschrijven kan tot en met 3 oktober.

Samenwerking
Junior Energiecoach is een initiatief vanuit stichting De Stuw, gemeente Hardenberg, gemeente Ommen en woningcorporatie Vechtdal Wonen.


15-07-2021

Huurders hebben sinds januari 2020 vaker recht op huurtoeslag. Dit komt door een wetswijziging waardoor de harde inkomensgrenzen voor huurtoeslag zijn vervallen. Veel huurders zijn hiervan nog niet op de hoogte en lopen hierdoor huurtoeslag mis.

Controleer of u in aanmerking komt voor huurtoeslag over 2020 via toeslagen.nl/huurtoeslag. Hebt u er recht op? Vraag de huurtoeslag alsnog aan vóór 1 september 2021. De gemiste huurtoeslag ontvangt u met terugwerkende kracht.

Wat is huurtoeslag
De overheid komt huurders tegemoet met een bijdrage in de huurkosten. Deze bijdrage is inkomensafhankelijk. Tot 2019 golden harde inkomensgrenzen om hiervoor in aanmerking te komen en kon het recht op huurtoeslag ineens vervallen als het inkomen al met een paar euro steeg. Vanaf 1 januari 2020 bestaan die harde inkomensgrenzen niet meer. Als uw inkomen stijgt, krijgt u minder huurtoeslag. U kunt dus niet meer abrupt het recht op huurtoeslag verliezen bij een kleine stijging in uw inkomen.

Hebt u vragen? Kijk dan op de website van de Belastingdienst of neem contact op met de BelastingTelefoon. Meer hulp nodig? Kijk op toeslagen.nl/hulp voor een toeslagenservicepunt bij u in de buurt.

Bronnen: Belastingdienst.nl en Rijksoverheid.nl.


15-06-2021

Woningstichting Vechtdal Wonen sluit zich aan bij Vitaal Vechtdal. Vitaal Vechtdal is een regionaal samenwerkingsverband dat als doel heeft de gezondheid en welzijn van de inwoners in het Vechtdal te verbeteren.

Vechtdal Wonen, in 2019 ontstaan uit een fusie tussen De Veste en Beter Wonen Vechtdal, wil een organisatie zijn die meerwaarde voor de huurder realiseert. Dat begint bij het creëren van een positieve omgeving”, aldus directeur-bestuurder Martijn Rink van Vechtdal Wonen. “Een dak boven je hoofd is het belangrijkste wat er is, voordat je kunt beginnen aan welzijn en geluk. Door de samenwerking met Vitaal Vechtdal kunnen we mensen nog beter helpen en doorverwijzen naar activiteiten of andere netwerkpartners van Vitaal Vechtdal als het gaat om welzijn en vitaliteit. Het stimuleren van contact, elkaar als huurders beter leren kennen is hierbij ook van belang”.

Dat laatste vindt ook Vitaal Vechtdal-voorzitter en huisarts Paul Habets belangrijk: “Het gaat er niet alleen om of je lichamelijk gezond bent: je fit voelen hangt ook af van of je werk hebt en contact met anderen mensen om je heen. Kortom: voel je je onderdeel van de gemeenschap om je heen of voel je je een buitenstaander?

Het concept van ‘Positieve Gezondheid’ kijkt juist naar al die andere facetten die het leven zinnig en mooi kunnen maken. Het draait daarbij niet enkel om of je geen ziekte hebt maar of je mee kunt doen in de maatschappij. Daarin speelt de woon- en leefomgeving een belangrijke rol. Die moet helpen bij het elkaar kunnen ontmoeten. Daarom zijn we blij met de aansluiting van Vechtdal Wonen”, aldus Paul Habets. “Het maakt ons netwerk nog sterker en gezamenlijk werken we aan een vitaler Vechtdal”!


01-06-2021

Ommen, 1 juni 2021 – Vechtdal Wonen heeft de 2e plaats bij de duurzaamheidsprijs 2021 behaald. De duurzaamheidsprijs voor woningcorporaties is tot stand gekomen op basis van open data.

De duurzaamheidsprijs is door Republiq in het leven geroepen om koplopers in de corporatiesector aan te moedigen voor de stappen die zij hebben gezet in het terugdringen van het energiegebruik van woningen. We vergeleken het energieverbruik van het bezit van de corporaties tussen twee opvolgende jaren. De benodigde (open) data is door Republiq opgevraagd bij de drie grootste netbeheerders (Stedin, Enexis en Liander) en het Kadaster. De gegevens zijn verwerkt tot jaarreeksen die met elkaar kunnen worden vergeleken. Op basis van dit vergelijk is de top 50 tot stand gekomen.

De top 10 heeft een award in ontvangst mogen nemen. Voor deze duurzame prijs werkte Republiq samen met InnAut. InnAut is een technische sociale onderneming uit ’s-Hertogenbosch die mensen met afstand tot de arbeidsmarkt begeleidt naar een baan of opleiding binnen de techniek.

Vechtdal Wonen is een woningstichting die, na een fusie, volop in ontwikkeling is en beheert ongeveer 10.000 woningen in de gemeenten Hardenberg, Ommen, Enschede, Raalte en Dalfsen.

Aukje Dijkstra, strategisch communicatieadviseur bij Vechtdal Wonen:

“In een tijd waarin verduurzaming steeds belangrijker wordt, wordt de rol van corporaties steeds meer herkend en gewaardeerd. In de Woonagenda zijn afspraken gemaakt over het verduurzamen van onze woningen, omdat dat een grote bijdrage levert aan het verminderen van de CO2-uitstoot. Dit jaar hebben we een gemiddeld label B bereikt en in 2050 zijn alle woningen (grotendeels) energieneutraal. Om dit te bereiken moeten we verdere stappen zetten met de verduurzaming van ons bezit. We zijn er trots op dat de eerste stappen resulteren in deze mooie prijs.

Duurzaamheid betekent niet alleen het aanbrengen van zonnepanelen of het isoleren van de woningen, maar het heeft vooral ook te maken met gedrag. Dus ik denk dat wij het meest trots mogen zijn op onze huurders. Zij hebben dit uiteindelijk voor elkaar gekregen. Effectief samenwerken is belangrijk voor Vechtdal Wonen. Alleen op die manier kunnen we innoveren en onze vraagstukken oplossen. Zo werken we bijvoorbeeld met de inzet van energiecoaches om verder te verduurzamen. Dit mooie initiatief komt voort uit een samenwerking tussen gemeente Hardenberg, gemeente Ommen en De Stuw. Duurzaamheid betekent goed zorgen voor je omgeving en daar samen mee aan de slag gaan. Voor ons heel mooi om te zien dat wat we tot nu toe hebben gedaan, dat dat resulteert in dit. Dus dat de eerste stappen daadwerkelijk goed zijn gezet. Daarmee creëren we een nóg beter thuis voor onze huurder.”

Kees den Dekker, adviseur bij Republiq:

“Wanneer we het over duurzaamheid hebben, denken we al snel aan het verminderen van onze CO2-uitstoot. De corporatiesector en haar huurders werken hier hard aan. Bij Republiq vinden we dat de koplopers in de sector een schouderklopje verdienen! Daarom vergelijken wij de CO2 reductie van alle woningcorporaties in Nederland. En de grootste bespaarders, die belonen we ieder jaar met onze duurzaamheidsprijs!”

Meer informatie

Over Republiq: Republiq is een adviesbureau dat zich richt op vastgoedvraagstukken in het publieke domein. De drijfveer van Republiq is professionalisering van de vastgoedsector. Dit doet zij door het leveren van innovatieve, vaak data-gedreven oplossingen.

Voor meer informatie over Republiq of de duurzaamheidsprijs kunt u contact opnemen met Kees den Dekker, k.den.dekker@republiq.nl of 06 53 188 086.

Voor meer informatie over Vechtdal Wonen kunt u terecht op, www.vechtdalwonen.nl.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Aukje Dijkstra, Vechtdal Wonen, a.dijkstra@vechtdalwonen.nl, 06-24880842.


14-04-2021

DELTA Fiber Netwerk wil glasvezel aanleggen in Balkbrug, Bergentheim, Bruchterveld, Dedemsvaart, Kloosterhaar, Lutten, Mariënberg, Schuinesloot, Sibculo en Slagharen. Als op 21 april 2021 minimaal 35% van de inwoners zich heeft aangemeld, wordt er daadwerkelijk glasvezel aangelegd. Dit aanbod geldt ook voor bewoners van huurwoningen.

Vechtdal Wonen verleent medewerking voor aanleg
U bent vrij om zelf te kiezen of u een abonnement afsluit. Voor de toekomst vinden wij glasvezel een verstandige keuze. Wij steunen daarom de aanleg van glasvezel en verlenen dan ook medewerking voor de aanleg van de aansluiting in uw woning, als u kiest voor glasvezel.

Gratis aansluiting
De glasvezelaansluiting is voor u helemaal gratis. Het enige dat u betaalt zijn de abonnementskosten bij een telecomaanbieder. Kiest u op een later moment alsnog voor glasvezel, dan betaalt u € 650,- na-aansluitkosten. Meer informatie over de telecomaanbieders en de mogelijke glasvezelabonnementen vindt u op gavoorglasvezel.nl. Mocht u in de toekomst gaan verhuizen, dan kunt u het glasvezelabonnement bij de telecomaanbieder opzeggen, zonder verdere verplichtingen. Dat houdt in dat u na opzegging geen kosten meer betaalt voor het abonnement.


10-05-2021

Begin april is door Martin Companje (directeur Roosdom Tijhuis) en Martijn Rink (directeur-bestuurder bij Woningstichting Vechtdal Wonen) de aannemingsovereenkomst ondertekend.

 

De overeenkomst omvat de bouw en ontwikkeling van 47 NOM-woningen (nul-op-de-meter woningen) verdeeld over vier locaties in de gemeente Hardenberg: De Krim, Dedemsvaart, Gramsbergen en Marslanden Marshoogte. In 2020 werd door Roosdom Tijhuis met succes al 32 NOM-woningen in De Cirkel te Hardenberg gebouwd en opgeleverd aan Vechtdal Wonen.

Het aanbod bestaat uit geschakelde eengezinswoningen. De 9 eengezinswoningen in De Krim (beukenlaan) worden allemaal voorzien van een bad- en slaapkamer op de begane grond en zijn daarmee toekomstbestendig en geschikt voor senioren.

Medio mei starten de bouwwerkzaamheden van de 10 woningen in de wijk Marshoogte, Hardenberg. Vervolgens volgen de projecten Dedemsvaart, De Krim en Gramsbergen. De verwachting is dat de oplevering van deze huurwoningen medio november plaatsvindt.

Dedemsvaart 2

NUL OP DE METER

De woningen zijn allen nul-op-de-meter-woningen, ook wel NOM genoemd. Zonnepanelen op deze woningen wekken gemiddeld evenveel zonne-energie op als dat er verbruikt wordt voor verwarming, warm water en huishoudelijk verbruik. Daarnaast krijgen deze woningen een woningschil met hoge isolatiewaarden, een bodemwarmtepomp in combinatie met lage temperatuurvloerverwarming en een balansventilatiesysteem. De woningen zijn energieneutraal en leveren bewoners een grote besparing op de kosten voor energie op.

Sneller meer woningen bouwen

De bouw van deze woningen past binnen de ambities van de gemeente Hardenberg op het gebied van wonen. Om aan de vraag naar woningen te kunnen voldoen, wil Hardenberg sneller meer nieuwe woningen bouwen, voor alle doelgroepen en verspreid over de vele kernen in de gemeente Hardenberg. Eind 2025 moet de teller op 2.000 nieuwe woningen staan. Tot en met 2023 moeten er nog eens 200 huurwoningen bijgebouwd worden.


01-04-2021

In 2020 heeft KWH bij Vechtdal Wonen de waardering van haar huurders voor de dienstverlening onderzocht. De resultaten op de verschillende onderdelen zijn beoordeeld door de Commissie Kwaliteitsverklaringen (CKV). Met een gemiddeld cijfer van een 7,5 heeft de CKV vastgesteld dat de huurders van Vechtdal Wonen wederom tevreden zijn over de kwaliteit van dienstverlening en dat deze voldoet aan de uitgangspunten van het keurmerk KWH-Huurlabel. Dit keurmerk is daarmee verlengd tot maart 2023.

Bij het onderzoek voor het keurmerk KWH-Huurlabel staat de mening van de huurder centraal. Alleen als een groot deel van de huurders aangeeft tevreden te zijn over de dienstverlening, kan de corporatie het keurmerk behalen. Het onderzoek geeft de corporatie inzicht in wat goed gaat, maar ook wat volgens de huurders beter kan. Zo kan er continu gewerkt worden aan een betere dienstverlening.

Huurders centraal met het keurmerk KWH-Huurlabel

KWH, het kwaliteitscentrum voor woningcorporaties, voert het onderzoek uit. Zij stuurt vragenlijsten per e-mail aan huurders om hun mening te vragen en benadert huurders telefonisch. Bij het onderzoek komen alle zaken aan bod waar huurders mee te maken kunnen krijgen. Zo is er onderzocht op de de algemene dienstverlening, het zoeken van een woning, een nieuwe woning betrekken, de huur opzeggen en het uitvoeren van reparaties en onderhoudswerkzaamheden.

Voortdurende kwaliteit

Voor corporaties is het een uitdaging om het keurmerk KWH-Huurlabel te behouden. Het onderzoek wordt namelijk het hele jaar door uitgevoerd. Zo weten corporaties continu hoe huurders de dienstverlening waarderen en blijven ze alert op het leveren van goede service.

Continue verbetering

‘’We zijn natuurlijk blij dat er weer veel huurders deel hebben genomen aan de onderzoeken, zodat we weten waar ze tevreden over zijn’’, aldus Martijn Rink, directeur bestuurder van Vechtdal Wonen. ‘’Maar we hebben uit dit onderzoek ook verbeterpunten gehaald. Deze nemen we mee in de continue verbetering van onze dienstverlening’’.


04-03-2021

‘Eerst een dak en dan de rest’

In het Vechtdal zijn een aantal organisaties samen gestart met een bijzonder project voor huisvesting van langdurig daklozen. Het gaat om mensen die te maken hebben met complexe problematiek waarvoor maatwerk nodig is. De drie organisaties (Leger des Heils, LIMOR en RIBW Overijssel) beginnen daarom in samenwerking met woningcorporatie Vechtdal Wonen, woonstichting VechtHorst en met de gemeenten Hardenberg, Dalfsen en Ommen, met Housing First Vechtdal. Op donderdag 4 maart hebben de partners (digitaal) het convenant ondertekend.

Een eigen, veilige plek is een basisbehoefte die iedereen heeft
Niet iedereen lukt het om deze basisbehoefte vorm te geven. Wonen lijkt dan een te grote opgave met langdurige dakloosheid als gevolg. Volgens Housing First moet een dakloze inwoner op de eerste plaats krijgen wat hij het meest ontbeert: een dak boven zijn hoofd. Dat moet zorgen voor een stabiele woonsituatie. Daarna krijgt de bewoner de kans om meer zelfredzaam te worden. Housing First is een bewezen effectieve aanpak in de strijd tegen dakloosheid en het voorkomen van overlast.

Inwoners met complexe en meervoudige problematiek
Housing First Vechtdal is voor er voor mensen die langdurig in de opvang verblijven, buitenslapen of geconfronteerd worden met een regelmatig terugkerende vorm van dakloosheid en die onvoldoende aansluiting vinden bij wat in opvangvoorzieningen wordt aangeboden. Het gaat daarbij om dakloze inwoners van wie verwacht wordt dat ze (met begeleiding) in staat zijn om zelfstandig te wonen. Daarnaast kan het gaan om andere doelgroepen, zoals mensen die tijdelijk op een camping wonen of mensen de uitstromen uit een beschermde woonvoorziening. De samenwerkingspartijen zoeken naar een goede koppeling op basis van de onderliggende problematiek tussen de dakloze inwoners en de deelnemende organisaties.

Periode van drie jaar
Het convenant loopt voor de duur van tenminste drie jaar. In die periode stelt Vechtdal Wonen jaarlijks vier woningen in de gemeenten Hardenberg en Ommen beschikbaar. Woonstichting VechtHorst stelt jaarlijks twee woningen in de gemeente Dalfsen beschikbaar.

 

Convenant Housing First Vechtdal


01-03-2021

Vechtdal Wonen, ZGR en de gemeente Dalfsen hebben plannen gemaakt om woonzorglocatie ZGR Brugstede in Lemelerveld uit te breiden.

De afgelopen jaren is ZGR Brugstede in Lemelerveld uitgegroeid tot een geliefde woon- en ontmoetingsplek in het hart van Lemelerveld. Al sinds de start van het zorgcomplex is er gesproken en nagedacht over een uitbreiding. Om te voldoen aan de toenemende zorgvraag, heeft Vechtdal Wonen samen met ZGR en de gemeente hiervoor de eerste plannen gemaakt.

Wijziging bestemmingsplan
Een onderdeel van de voorbereidingen op de realisatie van de uitbreiding is dat het bestemmingsplan gewijzigd moet worden van wonen naar zorg. Dit principebesluit is dinsdag akkoord bevonden in het college van B&W.

Planning
Na dit akkoord kunnen de plannen verder uitgewerkt worden. De uitbreiding van ZGR Brugstede staat echter nog in haar kinderschoenen. Komend jaar zal in het teken staat van de uitwerking van het ontwerp en het vaststellen van de planning.


15-01-2021

In de nieuwe wijk Slotgraven, gelegen naast het gemeentehuis van Hardenberg, wordt volop gebouwd. Aan de M.H. Trompstraat, naast de twee grote flats, staat nog een voormalig leslokaal. Het gebouw is verouderd en staat al heel wat jaren leeg. Door een nauwe samenwerking met de gemeente Hardenberg kan Vechtdal Wonen ook dit gedeelte van de wijk verbeteren door hier acht nieuwe appartementen te bouwen.

In januari zal de sloop starten van het gebouw, hiervoor in de plaats komen acht appartementen met 1 of 2 slaapkamers. De woningen op de begane grond beschikken over een voor- en achtertuin. De appartementen op de bovenverdieping hebben een balkon en een zolder waardoor er meer woonoppervlak is. Uiteraard worden de woningen duurzaam afgewerkt. Zo worden ze voorzien van vloerverwarming, zonnepanelen en worden ze geheel gasloos uitgevoerd. De woningen zijn dus energiezuinig en leveren de nieuwe bewoners een grote besparing op de kosten voor energie op. De verwachting is dat de appartementen in november 2021 opgeleverd worden.

Dit nieuwbouwproject sluit mooi aan bij de onlangs ondertekende prestatieafspraken tussen Vechtdal Wonen en de gemeente Hardenberg. Hierin staat niet alleen beschreven hoeveel huurwoningen er gebouwd worden in 2021, maar ook wordt er verder gekeken, het gaat om duurzaamheid, levensloop bestendig bouwen en het verbeteren van de leefbaarheid in de wijken. Met de bouw van deze appartementen wordt daar meteen aan voldaan. De woningen zijn straks beschikbaar voor alle doelgroepen, maar gezien de ligging van de appartementen, midden in het centrum van Hardenberg, zijn de benedenwoningen zeer geschikt voor senioren. De verwachting is dan ook dat er veel interesse zal zijn voor deze appartementen.

 

De verhuur zal in het tweede kwartaal van 2021 van start gaan. Meer informatie hierover volgt.

TrompstraatVechtdal Wonen


22-12-2020

Voor de komende jaren ontwikkelen we beleid om onze bijdrage te kunnen leveren aan het CO2- neutraal maken van onze woningen in 2050. We zetten grote stappen met de verduurzaming van ons bezit. We investeren daarbij in de toekomstwaarde, milieukwaliteit, gezondheid, energiezuinigheid en gebruikskwaliteit van onze woningen.

Zonnepanelenproject
Een van deze grote stappen is het aanbrengen van zonnepanelen. Hiermee wordt stroom duurzaam opgewekt en wordt er bespaard op de energierekening. Begin 2021 starten we met een groot zonnepanelenproject. We starten binnenkort met een aantal woningen in dit project, deze huurders worden door ons persoonlijk geïnformeerd.

Vechtdal Wonen doet de investering
Vechtdal Wonen koopt de zonnepanelen en zorgt ervoor dat de panelen geplaatst en geïnstalleerd worden. De huurder betaalt straks maandelijks een gebruikersvergoeding voor het gebruik van de zonnepanelen, de huur blijft gelijk. De gebruikersvergoeding is altijd lager dan het bedrag dat wordt bespaart met de zonnepanelen. Zo is de huurder gegarandeerd goedkoper uit.

Samenwerking met Tenten Solar en Zonneplan
Voor de plaatsing van de zonnepanelen zijn we samenwerkingen aangegaan met Tenten Solar en Zonneplan. Dit zijn ervaren partijen die jaarlijks duizenden woningen voorzien van zonnepanelen. Na het ontvangen van de eerste brief van Vechtdal Wonen, ontvangen de eerste deelnemers aan dit project van een van deze partijen overige informatie.

Kostenbesparing
Hoeveel er precies bespaard kan worden, hangt af van het stroomverbruik, de grootte van het dak en de ligging ten opzichte van de zon. Tenten Solar of Zonneplan maakt deze inschatting vooraf met behulp van speciale software.

Warme opname
Voordat er een passende aanbieding gemaakt wordt, wordt de woning bekeken. Elke woning heeft namelijk een andere indeling. Tijdens dit bezoek wordt overlegd waar de omvormer komt te hangen en hoe de kabel gaat lopen van het zolder naar de meterkast. Zo weet de huurder op de dag van plaatsing precies wat wij gaan doen en zijn veel vragen voor al beantwoord.

Vragen?
Heeft u een brief ontvangen en op voorhand al een vraag?
Kijk dan op de website van Tenten Solar of Zonneplan. De zonnespecialisten van deze partijen zullen u graag te woord staan.


22-12-2020

Woningstichting Vechtdal Wonen, Stichting Huurdersorganisatie Beter Wonen, Stichting Huurdersbelangen Hardenberg en de gemeente Hardenberg zorgen ook in 2021 samen voor voldoende en passende huurwoningen in de gemeente. Onlangs ondertekenden de partijen hiervoor de prestatieafspraken voor 2021. Hierin staat wat de woonpartners in 2021 gaan doen om de woonambities voor de huurwoningmarkt te halen.

Wethouder Martijn Breukelman: “In Hardenberg zorgen we voor de juiste woning voor de juiste doelgroep. Dat betekent bouwen naar behoefte. Daarvoor hebben we elkaar hard nodig. Met Vechtdal Wonen en de huurdersorganisaties werken we al geruime tijd goed samen om onze ambities voor sociale huurwoningen te halen. Voor 2021 spreken we af hoeveel huurwoningen er gebouwd worden. Maar we kijken verder dan alleen het bouwen van woningen. Het gaat ook om duurzaamheid, levensloop bestendig bouwen en leefbaarheid in de wijken. Ik heb met plezier mijn handtekening gezet onder de afspraken zodat we ook het volgende jaar prettig kunnen samenwerken.”

Directeur-bestuurder Martijn Rink ondertekende de prestatieafspraken namens Vechtdal Wonen:
“Het is belangrijk dat iedereen zich thuis voelt in de samenleving.  Daarvoor moeten we intensief met elkaar samenwerken en verder kijken dan onze kerntaak. Samen bouwen we aan een regio waar het goed wonen, werken en leven is. Met deze prestatieafspraken kunnen we de woon- en leefmogelijkheden in Hardenberg verbeteren.”

Namens de Stichting Huurdersorganisatie Beter Wonen zette voorzitter Hofstede z’n handtekening. Voorzitter Moison tekende namens de Stichting Huurdersbelangen Hardenberg.

Beschikbaarheid en betaalbaarheid

De prestatieafspraken richten zich op de huurwoningmarkt en zijn een concrete vertaling van de ambities uit het Programma Wonen. Vechtdal Wonen, de huurdersorganisaties en de gemeente Hardenberg spreken af wat zij in 2021 gaan doen om deze ambities te halen. De prestatieafspraken zijn hiervoor de richtlijn. Er is ruimte om tussentijds aanpassingen of extra investeringen te doen als dat nodig is.

Zo willen de woonpartners ook in 2021 samen zorgen voor de perfecte match tussen vraag en aanbod. Daarvoor zetten de partijen zowel in op nieuwbouw als op het verbeteren van bestaande huurwoningen. Concreet bouwt Vechtdal Wonen in 2021 60 betaalbare nieuwbouwwoningen. De partijen onderzoeken of huurwoningen in 2021 versneld kunnen worden gebouwd.

Ook in 2021 is er de nodige aandacht voor mensen die met spoed woonruimte nodig hebben. Daarbij wordt gekeken naar reguliere huisvesting, maar ook naar tijdelijke of flexibele woonvormen.

Verduurzaming en leefbaarheid

In 2021 worden opnieuw 29 huurwoningen verduurzaamd. Voor 2021 wordt ingezet op een gemiddeld energielabel B voor alle huurwoningen. Dat zorgt mogelijk voor lagere woonlasten voor de huurders. Nieuwe woningen worden levensloopaanpasbaar gebouwd. Bestaande huurwoningen worden toegankelijker gemaakt als dat nodig is en beter levensloop aanpasbaar zodat ze geschikt zijn voor senioren of mindervaliden. Vechtdal Wonen richt zich niet alleen op woningen, maar ook op leefbaarheid in de buurten en het voorkomen of aanpakken van sociale problematiek in buurten. De samenwerking hierin met bewoners(organisaties) en andere partners hierin wordt in 2021 verder versterkt.


14-12-2020

Op 7 december 2020 ondertekenden Huurdersvereniging Verenigd Huurbelang, woningstichting Vechtdal Wonen en gemeente Ommen de prestatieafspraken voor 2021. Hiermee bundelen zij hun krachten voor betaalbaar, beschikbaar, kwalitatief en duurzaam wonen in Ommen. Ommen geeft thuis!

Martijn Rink, directeur bestuurder Vechtdal Wonen: “Het is belangrijk dat iedereen zich thuis voelt in de samenleving. Daarvoor moeten we intensief met elkaar samenwerken en verder kijken dan onze kerntaak. Met deze prestatieafspraken kunnen we samen de woon- en leefmogelijkheden in Ommen verbeteren.”  

Betaalbaarheid
Prettig wonen moet voor iedereen bereikbaar zijn, voor jong en oud. Huren kan ook een aantrekkelijk en betaalbaar alternatief zijn voor een koopwoning of juist een tussenstap zijn naar de koopwoning. In de afspraken is het streven naar kwalitatief goede, betaalbare en passende woningen opgenomen. De partijen zetten in op het creëren van bewustwording en het optimaliseren van de woonlasten, passend bij de gezins- en inkomenssituatie van de huurders.

Momenteel wordt er een spoedwet voorgesteld die het mogelijk maakt om tijdelijke huurkorting toe te passen. Als de huurder door bijvoorbeeld de coronacrisis tijdelijk minder inkomsten heeft, zoekt Vechtdal Wonen samen met de huurder naar een oplossing. Zo kan er bijvoorbeeld financiële ruimte verkregen worden totdat de inkomsten weer op pijl zijn.

Het netwerk rondom woonlasten, armoede en schuldenproblematiek wordt verder versterkt in lijn met de aanpak van de afgelopen jaren die zich met name richt op preventie en vroegsignalering, toegankelijkheid van dienstverlening, coaching en het bieden van effectief maatwerk waar nodig.

Beschikbaarheid
De wereld is continu in beweging en dat heeft invloed op de woonwensen van huurders en woningzoekenden. Om hen een thuis te kunnen bieden is een toekomstbestendige en gediffertentieerde woningmix nodig met een toewijzingsbeleid dat daarop inspeelt en maatwerkmogelijkheden biedt. De partijen onderkennen daarbij het belang van extra aandacht voor bijzondere doelgroepen, waaronder de de mensen die urgent of met spoed behoefte hebben aan een woonruimte.

Voor een goede balans tussen vraag en aanbod hebben de drie organisaties afgesproken de komende jaren huurwoningen te bouwen in De Vlierlanden en Haven Oost. Deze eengezinswoningen worden Nul op de Meter (NOM-woningen) en levensloopaanpasbaar gebouwd.

“In de huidige woningmarkt is het vinden van een passende huurwoning niet voor iedereen gemakkelijk. Het toevoegen van nieuwe huurwoningen is dus heel belangrijk. Ik ben verheugd dat Vechtdal Wonen en Huurdersvereninging Verenigd Huurbelang dertig nieuwe huurwoningen gaan realiseren in 2021”, zegt wethouder Bart Jaspers Faijer.

Om de toegankelijkheid van (senioren) van (senioren)woongebouwen en het openbaar gebied rond de woningen te verbeteren, zijn ook afspraken gemaakt. Met de zogenaamde seniorenkorting stimuleert Vechtdal Wonen doorstroming van een eengezinswoning naar een geschiktere seniorenwoning.

“Het is geweldig dat we er ook dit jaar weer in geslaagd zijn om een aantal sociale huurwoningen te bouwen tegen betaalbare huurprijzen,” aldus Henk Schrijver, voorzitter van VHB.


Verduurzaming en woonkwaliteit
Om de CO2- neutraal ambitie voor 2050 na te streven, blijven de partijen inzetten op verdere verduurzaming van woningen en de woonomgeving. De investeringen zijn onder meer gericht op de milieukwaliteit, gezondheid, energiezuinigheid en gebruikskwaliteit van de woningen.
De handen worden ineengeslagen om te werken naar een evenwichtige, gezonde en aantrekkelijke woon- en leefomgeving om de woonkwaliteit verder te bevorderen.

Samen blijven verbeteren
Ommen is een plek voor iedereen: een plek waar iedereen zich thuis kan voelen. Om dit te bereiken zetten de partijen in op organisatieoverstijgende samenwerkingen en sluiten zij zich aan bij bestaande netwerken. Zo zien de partijen bijvoorbeeld een toename van kwetsbare groepen. Gezamenlijk vormen de partijen een vangnet voor deze groepen. Het is voor alle partijen belangrijk om van publieke waarde te zijn en samen te blijven werken aan een regio waar het goed wonen, werken en leven is en waar stad en ommeland elkaar versterken.

Prestatieafspraken Ommen foto


20-11-2020

Ieder jaar kijkt Aedes (de belangenvereniging van de wooncorporaties in Nederland) hoe Vechtdal Wonen het als corporatie doet en vergelijkt deze scores met andere corporaties.

‘’We mogen als nieuwe organisatie trots zijn op de uitkomsten van de Aedes Benchmark. Onze A-score op het gebied van bedrijfslasten laat zien dat we de kosten goed onder controle hebben. En met onze B-score op klanttevredenheid zetten we mooie stappen. Maar we zijn hiermee nog niet op het niveau waar we willen zijn, dus daar blijven we hard aan werken. En met onze prestaties op het gebied van betaalbaarheid, beschikbaarheid en duurzaamheid laten we zien dat we de volkshuisvestelijke opgaven met verve invullen!’’

Aedes-benchmark

Vechtdal Wonen is lid van Aedes, de landelijke branchevereniging van woningcorporaties. Aedes vergelijkt de prestaties van woningcorporaties via een zogeheten benchmark. In dit onderzoek worden vijf belangrijke thema’s gemeten:  Huurdersoordeel, Bedrijfslasten, Onderhoud & verbetering, Duurzaamheid en Beschikbaarheid & betaalbaarheid. Met de onderzoeksresultaten kunnen woningcorporaties vaststellen hoe ze functioneren in vergelijking met andere corporaties, en kunnen ze hun eigen prestatie verbeteren.

Benieuwd naar de volledige resultaten van Vechtdal Wonen en de andere woningcorporaties? Bekijk de factsheet of de volledige benchmarkrapportage op de website van Aedes.

Aedes Benchmark 2020 afbeelding


13-11-2020

Na een traject van circa drie jaar heeft de Provincie Overijssel Vechtdal Wonen een ontheffing verleend inzake de Wet natuurbescherming. De ontheffing is verleend om duurzaamheids- en nieuwbouwprojecten te realiseren. Daarmee is Vechtdal Wonen de eerste organisatie in de provincie Overijssel die mag werken met vooraf opgestelde regels in het kader van de Wet natuurbescherming.

Uniek project

Vechtdal Wonen wil de komende jaren honderden woningen verduurzamen. Voorheen moest voor ieder onderhoudsproject een toetsing Flora en Fauna uitgevoerd worden om vervolgens een ontheffing aan te kunnen vragen. Zo staat het in de nieuwe Wet Natuurbescherming (2017).  Een tijdrovende kwestie, waardoor de kans bestond dat er voor de uitvoering al vertraging opliep. Om die reden heeft Vechtdal Wonen Eelerwoude gevraagd met haar mee te denken hiervoor een oplossing te vinden. Na diverse overleggen tussen de Provincie Overijssel, Eelerwoude en Vechtdal Wonen heeft Eelerwoude een Soortenmanagementplan (SMP) opgesteld. En met succes! Toetsing van dit plan door de Provincie heeft geleid tot de nu verleende vergunning.

Een behoorlijke klus

Een SMP wordt pas opgesteld na uitvoerig veldonderzoek. Gerard Lubbers, ecoloog bij Eelerwoude, legt uit: “Dat was een behoorlijke klus, want het ging om de gehele stad Hardenberg en tiental omliggende kernen. Van De Krim tot aan Sibculo. Iedere kern hebben we meerdere keren bezocht. Hier zijn we dagelijks en vooral ‘s nachts bezig geweest, dorp voor dorp. Dat leverde ook leuke verrassingen op, zoals de aanwezigheid van de zeldzame kleine dwergvleermuis en de meervleermuis, die eerder niet of nauwelijks bekend waren in het gebied.”

Generieke ontheffing

In een SMP staat hoe de instandhouding van soorten wordt gewaarborgd door op tijd maatregelen te nemen. Hierdoor is dus een generieke ontheffing afgegeven voor de komende tien jaar. Gerard: “Zo weet Vechtdal Wonen precies wat zij de komende tien jaar kunnen doen. Wanneer zij een wijk gaan verduurzamen, kunnen ze direct de maatregelen nemen die nodig zijn voor de soorten op die specifieke plek. Denk dan​ bijvoorbeeld aan geschikte ruimte onder het dak voor mussen en vleermuizen.”

Vooruitstrevend

Martijn Rink, directeur Vechtdal Wonen: ‘’Iedereen wil natuurlijk graag een goed geïsoleerde woning met zo min mogelijk energieverlies. Maar de kieren en gaten in een woning, zijn voor vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen juist heerlijke verblijfsplekken. Ons bezit ligt in natuurrijk gebied, dus wij hebben als woningcorporatie de verantwoordelijkheid om de natuur te beschermen.

We zijn er trots op dat we gezamenlijk zo’n vooruitstrevend traject hebben doorlopen. Met dit positieve oordeel van de Provincie Overijssel kunnen we de komende jaren ons woningbezit op de juiste manier verduurzamen, zonder daarbij schade toe te brengen aan de flora en fauna.

Het levert alle partijen veel duidelijkheid op over de beschermde soorten in een gebied en de benodigde maatregelen. Dat scheelt veel tijd en geld. En het zorgt voor structurele bescherming van diersoorten. Hiermee bewijzen we dat dat verduurzaming en soortenbescherming heel goed samen kunnen gaan.”

 

Natuurlijk, het congres voor Natuurinclusief Bouwen

Meer weten over hoe het Soortenmanagementplan tot stand kwam bij Vechtdal Wonen? Ecoloog Gerard Lubbers vertelt tijdens het digitale congres Natuurlijk hoe verduurzaming van woningen en bescherming van soorten hand in hand kunnen gaan, aan de hand van zijn werk voor Vechtdal Wonen. Aanmelden voor Natuurlijk, hét congres over natuurinclusief bouwen, is nog mogelijk. Kijk voor meer informatie op www.natuurlijk2020.nl.


15-04-2020

v.l.n.r. Christaan Hofstede (voorzitter SHB), Ruud Moison (voorzitter SHH)

Vanwege de Coronacrisis heeft Vechtdal Wonen de geplande huurverhoging van 1 juli aanstaande uitgesteld tot 1 oktober. Een maatregel, naast de mogelijkheid tot individuele maatwerkoplossingen bij betalingsproblemen , waar wij blij mee zijn,’ zegt Christiaan Hofstede van Stichting Huurdersbelang Beter Wonen (SHB). Samen met de Stichting Huurdersbelangen Hardenberg (SHH) heeft SHB een voorzetje voor deze maatregel gegeven. Beide organisaties zijn blij dat de woningcorporatie hun suggestie voortvarend heeft opgepakt en houden de situatie de komende maanden nauwlettend in de gaten

Samen sterken dan alleen!

De 26-jarige Hofstede is begin dit jaar aangetreden als voorzitter van SHB, dat intensiever wil gaan samenwerken met de Stichting Huurdersbelangen Hardenberg (SHH), dat geleid wordt door Ruud Moison.

‘Huurders noch woningcorporatie Vechtdal Wonen is gebaat bij twee belangenverenigingen, die feitelijk hetzelfde nastreven in hetzelfde werkgebied, dat de gemeente Hardenberg beslaat, meent de voorzitter van SHH. Hij is het eens met Hofstede dat er een nog stevigere organisatie ontstaat door de krachten van beide belangenverenigingen te bundelen en onderlinge kennis te delen. Dat er nu nog twee huurdersbelangenverenigingen actief zijn in de gemeente Hardenberg kan voor mensen heel verwarrend zijn. Ook om onder meer die reden lijkt samengaan een logische stap’.

Vooruitlopend op een eventuele samengaan vergadert het dagelijks bestuur van beide verenigingen al zoveel mogelijk gezamenlijk. ‘De Corona crisis bemoeilijkt het een en ander, maar we hopen bijvoorbeeld komende zomer met de hele groep rond de tafel te zitten. In tegenstelling tot SHH, dat een vijfkoppig bestuur telt, werkt SHB met een dagelijks bestuur en 15 leden uit de verschillende kernen van de gemeente Hardenberg.

De huurdersbelangenvereniging 2.0, zoals Moison de eventueel nieuw te vormen organisatie bij wijze van grap noemt, moet het beste van de huidige twee onafhankelijke belangenorganisaties samenbrengen. Daar waar SHB onder andere een wegwijsfunctie vervult en bijvoorbeeld anticipeert op ideeën, wensen of klachten van huurders over onder andere overlast in de buurt of onderhoud aan woningen, houdt SHH zich vooral bezig met zaken op beleidsniveau en het kijken naar de communicatie van de woningcorporatie richting haar huurders. Worden veranderingen tijdig aangegeven? Is er open communicatie over de mogelijkheden tot huurbevriezing, huurverlaging, subsidiemogelijkheden en dergelijke.

‘Vroeger stond de belangenvereniging aan de ene kant en de woningcorporatie aan de andere kant. Heel veel mensen kennen de huurdersbelangenvereniging nog als een organisatie waarbij je kon aankloppen als een deurkruk verkeerd zat of een raam kraakte. Met dat soort zaken houdt SHH zich echter niet meer bezig.

Wij willen dan ook niet meer alleen maar op de barricaden staan, maar ook daadwerkelijk meepraten over beleidszaken. De woningcorporatie staat daar overigens open voor en neemt onze suggesties op dat gebied ook vaak wel ter harte. We hebben als belangenvereniging adviesrecht en op bepaalde punten ook instemmingsrecht,’ vertelt Moison. Hij geeft aan dat met name ook de gemeente gebaat is bij een eenduidige gesprekspartner in dezen.

Zowel SHH als SHB komen op voor de belangen van de huurders, maar realiseren zich dat je soms ook moet kunnen meedenken met de andere partij, die af en toe vanuit een ander perspectief kijkt en denkt. In die zin proberen we altijd gezamenlijk met de woningcorporatie op een constructieve manier tot een oplossing te komen,’ meent Moison.

Hij, maar ook collega Hofstede hebben hoge verwachtingen van de verdergaande samenwerking tussen beide huurdersbelangenverenigingen, maar willen de samenwerking vooral voorzichtig opbouwen, zodat er uiteindelijk een huurdersbelangenvereniging komt, die staat als een huis.

Wie meer wil weten over het werk van de Huurdersbelangenverenigingen kan de websites raadplegen: www.huurdersorganisatieshb.nl of www.shh.nu


05-03-2020

De kans dat er huurwoningen zijn in de gemeenten Hardenberg en Ommen met een loden waterleiding is vrijwel nihil, laat woningstichting Vechtdal Wonen weten. Deze corporatie bezit 965 woningen met een bouwjaar van vóór 1960, zo’n 10% van het totale woningbezit.

Waterleidingbedrijf Vitens heeft onlangs aan alle klanten laten weten dat in huizen die voor 1960 zijn gebouwd looddeeltjes via de leidingen in het drinkwater terecht kunnen komen. Te veel lood kan de gezondheid schaden, zodat het belangrijk is om loden leidingen te vervangen.

APK voor huizen
De huiseigenaar is verantwoordelijk voor de waterleidingen in huis. In het geval van een huurwoning is dat de verhuurder. Hardenberg telt veel woningen die voor 1960 zijn gebouwd, onder meer in grote delen van Hardenberg-zuid (‘zeeheldenbuurt’) en Hardenberg-west (‘de Koppel’). Maar die hebben geen loden waterleiding, zegt woordvoerder Laura Becker van Vechtdal Wonen. “Al onze woningen krijgen namelijk om de 6 jaar een algemene periodieke keuring op installaties. Hier hoort de waterinstallatie ook bij. Loden leidingen die we hier tegenkomen vervangen we standaard.”

Vechtdal Wonen gaat op haar website en via de social mediakanalen de huurders informeren over de leidingen. Mochten huurders twijfelen over hun waterinstallatie dat kunnen ze via een instructievideo zelf controleren of ze een loden waterleiding hebben.

Laura Becker: “Mocht er toch nog ergens een stukje leiding zitten van lood, dan kunnen de huurders contact met ons opnemen zodat we dit direct gaan vervangen. Ook gaan we een plan maken om deze 965 woningen op korte termijn te controleren, zodat we zeker weten dat alle huizen 100% loodvrij zijn.”

(bron: www.hardenbergnu.nl)


15-01-2020

De Vogelbuurt in Hardenberg heeft er een klein buurtje bij. 3 maanden geleden was het nog braakliggend terrein, maar dankzij een goede samenwerking tussen Gemeente Hardenberg, Provincie Overijssel en omwonenden staan er nu 15 Tiny Houses. Deze woningen zijn beschikbaar voor mensen die met spoed op zoek zijn naar een tijdelijke woning.

Dinsdagmiddag werd de afronding van dit project gevierd. Er was veel belangstelling van omwonenden en andere bezoekers, iedereen wilde graag even binnenkijken in een 'Tiny House'. Bezoekers waren verrast over de mooie afwerking en de slimme indeling van de 29 m2. De woningen zijn geheel in de fabriek gebouwd, waar ze na een korte voorbereidingsperiode direct op locatie geplaatst zijn. Op deze manier was er weinig overlast voor de omgeving.

Grote verandering voor de buurt

Ondanks de grote verandering van de woonomgeving waren buurtbewoners positief.  ‘We waren gewend aan een groot grasveld in deze buurt, natuurlijk is het dan jammer dat er plannen zijn om hierop te gaan bouwen. Maar gelukkig ziet er allemaal zeer netjes uit en hebben we weinig overlast gehad. Ik hoop dat het een verrijking voor de buurt is. Aldus een buurtbewoner.

7 huurders

Inmiddels hebben 7 huurders een plekje gevonden in een Tiny House. Via de website van Vechtdal Wonen kan men zich aanmelden voor deze woningen. In afstemming met het Samen doen team wordt er besproken of een Tiny House bij de persoonlijke situatie past. De woningen zijn geschikt voor maximaal twee personen en mogen maximaal twee jaar bewoond worden. Ondertussen moet men op zoek naar een andere woning.

In de gemeente Hardenberg is er een wachtlijst voor woningzoekenden. Voor mensen die met spoed op zoek zijn naar een betaalbare huurwoning, maar niet snel genoeg in aanmerking komen, blijft het erg lastig om op zeer korte termijn een geschikte woonplek te vinden. Zij hebben weinig tot geen inschrijftijd opgebouwd bij een woningcorporatie, maar hebben wél dringend een woning nodig. Met deze 15 Tiny Houses in Hardenberg hoopt Vechtdal Wonen hiermee een oplossing te bieden voor deze woningzoekenden.

Tiny houses 1


28-11-2019

Binnenkort start de bouw van 32 Nul op de Meter-woningen in De Cirkel in de Hardenbergse wijk Marslanden. De woningen worden gebouwd door Bouwbedrijf Roosdom Tijhuis in opdracht van Vechtdal Wonen, die de woningen gaat verhuren. Om de bouw mogelijk te maken leveren de gemeente Hardenberg en Roosdom Tijhuis de bouwkavels aan Vechtdal Wonen. De bouw start nog dit jaar. De woningen worden in de loop van 2020 opgeleverd.

Momenteel wordt de Hardenbergse woonwijk Marslanden in noordelijke richting uitgebreid. In het gebied De Cirkel wordt al volop gebouwd. Binnenkort worden hier in opdracht van Vechtdal Wonen 32 woningen gebouwd. Bouwbedrijf Roosdom Tijhuis is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en bouw van deze sociale huurwoningen. De 32 woningen worden verdeeld over 2 locaties in De Cirkel. De eerste locatie telt 3 woningblokken van 1 x 6 woningen en 2 x 5 woningen. Locatie twee telt een blok van 10 woningen en een van 6 woningen.

Nul op de meter

De woningen zijn Nul op de Meter, ook wel NOM genoemd. Zonnepanelen op deze woningen wekken gemiddeld evenveel zonne-energie op als dat er verbruikt wordt voor verwarming, warm water en huishoudelijk verbruik. Daarnaast krijgen deze woningen een woningschil met hoge isolatiewaarden, een bodemwarmtepomp in combinatie met lage temperatuurvloerverwarming en een balansventilatiesysteem. De woningen zijn energieneutraal en leveren bewoners een grote besparing op de kosten voor energie op. Deze woningen hebben geen gasaansluiting en maken geen gebruik van andere fossiele brandstoffen.

Energieprestatievergoeding

Vechtdal Wonen brengt bij de toekomstige huurders van deze energieneutrale woningen een gedeelte van de energieprestatievergoeding (EPV) in rekening. Dit is een kleine vergoeding die de huurder naast de reguliere huur betaalt aan Vechtdal Wonen voor de energiezuinige woning.

Woonambities

De bouw van deze sociale huurwoningen in Marslanden past binnen de woonambities van de gemeente Hardenberg. De gemeente Hardenberg wil zorgen voor de juiste woning voor elk huishouden en bouwen naar behoefte. De ambitie voor 2050 is dat alle sociale huurwoningen in 2050 energieneutraal zijn. Hierover hebben de gemeente Hardenberg en Vechtdal Wonen prestatieafspraken gemaakt.

Planning

De bouw van deze 32 woningen start nog eind dit jaar. De oplevering staat gepland rond de zomer van 2020. Meer informatie over de verhuur door Vechtdal Wonen volgt binnenkort.

Ondertekening overeenkomsten

Om de bouw van de woningen mogelijk te maken, leveren de gemeente Hardenberg en Roosdom Tijhuis bouwkavels aan Vechtdal Wonen. De grondovereenkomsten hiervoor werden op 27 november ondertekend. Namens de gemeente Hardenberg zette wethouder Martijn Breukelman zijn handtekening en directeur Martin Companje zette de handtekening namens Bouwbedrijf Roosdom Tijhuis. Directeur-bestuurder Martijn Rink tekende namens Vechtdal Wonen. Daarnaast werden de afspraken over de bouw van deze woningen vastgelegd in een aannemingsovereenkomst tussen Bouwbedrijf Roosdom Tijhuis en Vechtdal Wonen.

Ondertekening Marslanden

Impressie Marslanden 1

Impressie Marslanden 2

Impressie Marslanden 3


16-10-2019

Gemeente Hardenberg en Vechtdal Wonen presenteren ambitieuze plannen voor de herontwikkeling van de Vechtzone: het gebied tussen de Kruserbrink en de Vecht in Hardenberg. Daar worden de komende vijf jaar twee flats met 64 huurappartementen en 8 garages gesloopt. Op de vrijkomende plek bouwt Vechtdal Wonen 122 huur- en 35 koopwoningen in verschillende prijsklassen. Op maandag 21 oktober presenteert Vechtdal Wonen het plan tijdens een inloopbijeenkomst.

Martijn Breukelman: “Prachtige ontwikkeling voor centrum Hardenberg”

Wethouder Breukelman noemt het plan een prachtige ontwikkeling voor het centrum van Hardenberg. Hij legt uit: “Samen met onze partners bouwen we al jaren aan een sterker en mooier centrum en dat blijven we doen. Met deze prachtige ontwikkeling op één van de mooiste plekken in het centrum en direct langs de Vecht geven we opnieuw ons visitekaartje af. Het stadsfront van Hardenberg krijgt een compleet nieuwe aanblik. Met dit toonaangevende project wordt de verbetering van de wijk Marsch-Kruserbrink afgerond zodat ook dit deel van het centrum klaar is voor de toekomst. Bovendien sluit het woningbouwprogramma dat Vechtdal Wonen voor ogen heeft naadloos aan bij de woonvisie van de gemeente Hardenberg.”

Doorstroming

“De vraag van senioren, starters en jonge gezinnen naar betaalbare huurwoningen was bepalend voor het woningbouwprogramma”, vult Rink hem aan. Voor deze doelgroepen bouwt Vechtdal Wonen in dit gebied de komende jaren zo’n 122 duurzame appartementen en woningen in verschillende huurprijsklassen. Voor de meer draagkrachtigen worden nog eens 35 koopwoningen en -appartementen gebouwd, waaronder appartementen door CPO Vereniging ‘Volwaarde voor de Vecht’.

Natuurinclusief

Bijzonder aan het grootschalige project is dat er ‘natuurinclusief’ wordt gebouwd. Wat dit precies betekent voor de Vechtzone, wordt nog verder uitgewerkt. In ieder geval zijn de nieuwe woningen duurzaam en wordt bij de bouw van de woningen en bij de inrichting van de omgeving rekening gehouden met kwetsbare dieren en plantensoorten die in de Vechtzone voorkomen.

Sloop

De flats aan de Kruserbrink uit begin zestiger jaren voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. In 2010 werd de eerste van de drie flats met eengezinswoningen gesloopt. De twee flats die er nog staan maken plaats voor duurzame woningen en appartementen. De bewoners van de flats zijn geïnformeerd. “We snappen dat er nu veel op deze huurders af komt”, vertelt Rink. “We gaan met al deze huurders individueel een zorgvuldig traject in om hen te begeleiden naar een andere woning.”

Inloopbijeenkomst

Op maandag 21 oktober presenteert Vechtdal Wonen de plannen aan omwonenden en geïnteresseerden tijdens een inloopbijeenkomst tussen 16.00 en 18.00 uur in het LOC in Hardenberg. Belangstellenden zijn van harte welkom om binnen te lopen en de plannen te bekijken.

Samenwerking tussen gemeente en Vechtdal Wonen

Vechtdal Wonen en de gemeente Hardenberg werken samen om het project te realiseren. Naast het doorlopen van ruimtelijke procedures, levert de gemeente Hardenberg aan Vechtdal Wonen grond om de nieuwbouw mogelijk te maken. De afspraken hierover zijn vastgelegd in een realisatieovereenkomst die vandaag werd ondertekend door wethouder Martijn Breukelman en Martijn Rink, directeur-bestuurder van Vechtdal Wonen.

 

Het totale project wordt nu verder uitgewerkt. Dit kost iets meer tijd dan verwacht. Binnenkort komen wij naar buiten met meer informatie over het eerste appartementencomplex dat wij gaan bouwen. Heeft u interesse om hier te wonen? Houd dan onze website en social media kanalen in de gaten.

Vechtzone vogelvlucht


Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.