Aedes Benchmark resultaten bekend

20-11-2020

Ieder jaar kijkt Aedes (de belangenvereniging van de wooncorporaties in Nederland) hoe Vechtdal Wonen het als corporatie doet en vergelijkt deze scores met andere corporaties.

‘’We mogen als nieuwe organisatie trots zijn op de uitkomsten van de Aedes Benchmark. Onze A-score op het gebied van bedrijfslasten laat zien dat we de kosten goed onder controle hebben. En met onze B-score op klanttevredenheid zetten we mooie stappen. Maar we zijn hiermee nog niet op het niveau waar we willen zijn, dus daar blijven we hard aan werken. En met onze prestaties op het gebied van betaalbaarheid, beschikbaarheid en duurzaamheid laten we zien dat we de volkshuisvestelijke opgaven met verve invullen!’’

Aedes-benchmark

Vechtdal Wonen is lid van Aedes, de landelijke branchevereniging van woningcorporaties. Aedes vergelijkt de prestaties van woningcorporaties via een zogeheten benchmark. In dit onderzoek worden vijf belangrijke thema’s gemeten:  Huurdersoordeel, Bedrijfslasten, Onderhoud & verbetering, Duurzaamheid en Beschikbaarheid & betaalbaarheid. Met de onderzoeksresultaten kunnen woningcorporaties vaststellen hoe ze functioneren in vergelijking met andere corporaties, en kunnen ze hun eigen prestatie verbeteren.

Benieuwd naar de volledige resultaten van Vechtdal Wonen en de andere woningcorporaties? Bekijk de factsheet of de volledige benchmarkrapportage op de website van Aedes.

Aedes Benchmark 2020 afbeelding

Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.