Beter Wonen Vechtdal 200ste deelnemer Pioneering

09-07-2018

Tijdens het 10-jarig jubileumevent van Pioneering op donderdag 5 juli is Beter Wonen Vechtdal als 200ste koploper in het netwerk van Pioneers in de bouw in het zonnetje gezet. Het netwerk breidt zich nog steeds snel uit, en het werkgebied is inmiddels uitgegroeid naar geheel Oost-Nederland. Adjunct-directeur Cees Naberman nam enthousiast het geschenk van Pioneering chef Noord-West Overijssel Gertjan Brand in ontvangst en benadrukte hoe mooi het is om regio-overschrijdend kennis te delen.

De opgaven die er liggen voor corporatie Beter Wonen Vechtdal verschillen niet zoveel van andere corporaties in Twente of de Achterhoek. Energietransitie, verduurzamen van het bestaande woningbezit en het levensloopbestendig maken van huizen zijn thema's waaraan volop gewerkt wordt. Naberman ziet dan ook toegevoegde waarde in het delen van kennis én het gebruiken van kennis uit eerder opgedane pilots en onderzoek binnen Pioneering.

Sinds 2008 is het netwerk van Pioneering steeds meer uitgegroeid tot een volwaardig eco-systeem voor vernieuwing in de bouw. In de kennisdeling en verbinding, waar binnen het netwerk veel aandacht aan wordt besteed, spelen naast bedrijven die willen innoveren en kennis willen vergroten ook opdrachtgevers als gemeenten, waterschappen en corporaties een grote rol in het mogelijk maken van innovatie en het creëren van nieuwe business. Beter Wonen Vechtdal is hier een goed voorbeeld van.

Pioneering

Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.