Energy Battle Hardenberg van start

27-03-2018

Vanaf maandag 26 maart gaan twee Hardenbergse teams met elkaar de strijd aan om zoveel mogelijk energie te besparen tijdens de Energy Battle Hardenberg. Gedurende zes weken proberen een team van Beter Wonen Vechtdal en een team van huiseigenaren op allerlei manieren hun energierekening te verlagen. De Energy Battle is een initiatief van de gemeente Hardenberg en wordt gecoördineerd door Stichting De Stuw.

De gemeente Hardenberg heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Het streven van de gemeente is om op termijn energieneutraal te zijn. Om inwoners bewust te maken van hun energieverbruik heeft de gemeente Hardenberg samen met De Stuw de Energy Battle Hardenberg in het leven geroepen. Door inwoners aan de slag te laten gaan met hun energieverbruik worden ze bewuster van hun energieverbruik en de mogelijkheden om dit te verlagen. Daarnaast inspireren de deelnemers andere inwoners om ook aan de slag te gaan met energiebesparing.

Deelnemende teams

De deelnemers die namens Beter Wonen Vechtdal meedoen aan de Battle zijn stuk voor stuk heel enthousiast om de uitdaging aan te gaan. Het heeft Woningstichting Beter Wonen Vechtdal weinig moeite gekost om deelnemers voor de Battle te vinden. Onder andere via de wijkhuismeesters zijn bewoners benaderd die positief tegenover energiebesparing staan.

Het andere team bestaat uit huiseigenaren die  zich hebben aangemeld na een brede werving. Ook zij zijn enthousiast over de Battle. De combinatie van energie besparen en het competitie-element spreekt hen aan. Daarnaast vinden de deelnemers het belangrijk met de Battle een bijdrage te leveren aan een meer duurzame samenleving. Zo kent deze Energy Battle alleen maar winnaars.

Hulp van Energiecoaches

Tijdens de Battle kunnen de deelnemers hulp inroepen van de Energiecoaches. Dit zijn getrainde vrijwilligers die bewoners helpen om met eenvoudige oplossingen de energierekening te verlagen. De Energiecoaches zijn in mei 2017 gestart en hebben inmiddels bijna 100 bewoners geholpen met praktische adviezen.

Het project Energiecoach is een samenwerking tussen de gemeente Hardenberg, Beter Wonen Vechtdal, De Stuw, De Veste en de gemeente Ommen. Bewoners of huurders die zelf ook aan de slag willen met energiebesparing kunnen via De Stuw een aanvraag indienen.

Beter Wonen Vechtdal neemt net als de gemeente Hardenberg deel aan het project Energiecoach. Daarnaast streeft de woningstichting naar een CO2 neutraal woningbezit in 2050. Hiervoor worden de 3.500 woningen van Beter Wonen stap voor stap aangepakt.

Bekendmaken winnaar

Gedurende de zes weken die de Battle duurt, worden de deelnemers op de voet gevolgd bij hun ervaringen. Aan het eind van de zes weken wordt tijdens een bijeenkomst bekend gemaakt welk team het meest heeft bespaard.

Energy Battle

Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.