Gerrit Teunis neemt afscheid van Beter Wonen Vechtdal

01-06-2018

Per 1 juni 2018 gaat Gerrit Teunis met pensioen. Teunis was bijna 17 jaar directeur-bestuurder van woningcorporatie Beter Wonen Vechtdal.

Onder zijn leiding is het woningbestand van de Hardenbergse corporatie flink gemoderniseerd. Er werden 1.000 nieuwe sociale huurwoningen gebouwd. In de bestaande woningvoorraad werden 1.200 woningen ingrijpend gerenoveerd.

De wijk Marsch Kruserbrink, liggend tussen de Vecht en het centrum van Hardenberg, is in samenspraak met de gemeente flink aangepakt. Beter Wonen Vechtdal bouwde er 240 nieuwe woningen. En maakte met zorgpartijen afspraken over zorgdienstverlening aan de huurders. Voor alle inwoners van het centrum van Hardenberg werd een buurtkamer ingericht als centraal ontmoetingspunt.

Teunis zette de bevordering van de leefbaarheid centraal in het beleid van de corporatie. De negen buitendorpen waar Beter Wonen Vechtdal woningbezit heeft, kregen in dat kader bijzondere aandacht. De Krim, Kloosterhaar en Slagharen zijn in het oog springende voorbeelden. Voor de ontwikkeling van de dorpsplannen werkte de corporatie intensief samen met de verenigingen Plaatselijk Belang. Dit leidde tot de bouw van comfortabele woningen, vooral voor senioren. Vitale functies werden behouden of versterkt, zoals de levering van zorg, de bibliotheek en de buurtkamer.

De corporatie hecht veel belang aan de wederkerige relatie met haar huurders en  belanghebbende partijen als de gemeente Hardenberg en zorgpartijen. Het werd hét speerpunt in de aanpak van Beter Wonen Vechtdal. Een voorbeeld van de laagdrempelige aanpak die Teunis bepleitte waren de keukentafelgesprekken die alle medewerkers van Beter Wonen Vechtdal voerden bij huurders thuis.

Teunis heeft zich in zijn jaren als bestuurder laten leiden door zijn drang naar en geloof in vooruitgang. Hij zette in op betaalbare en kwalitatief goede huisvesting in een veilige en leefbare woonomgeving, vooral voor de zwakkeren in de samenleving.

De relevantie van de activiteiten van elke woningcorporatie in Nederland wordt eens per 4 jaar onderzocht door middel van een ‘visitatie’. In 2015 schreef de onderzoekscommissie in het rapport over Beter Wonen Vechtdal: “een betrokkenheid waaruit liefde spreekt voor de regio”. Een mooier compliment kon Teunis niet krijgen.

De afscheidsbijeenkomst vond op 31 mei plaats in het Vechtgenotenhuis, een inloophuis voor (ex)kankerpatiënten en hun naasten. Als lid van het comité van aanbeveling bood Teunis een cheque aan van € 2.500,-. De genodigden vroeg hij om een donatie i.p.v. een persoonlijk afscheidscadeau.

Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.