Samenwerken aan het voorkomen van schulden

18-01-2019

Tijdige hulp bij betalingsproblemen kan veel problemen en kosten voorkomen. Daarom start het project ‘Voor Elkaar!' een initiatief tussen de gemeenten Hardenberg en Ommen, Zilveren Kruis, Vitens en Woningstichting Vechtdal Wonen (fusiecorporatie Beter Wonen Vechtdal en De Veste). Hiermee willen we mensen met een beginnende betalingsachterstand ondersteunen en hen overzicht in hun financiën te geven.

Landelijke trend is dat mensen pas een beroep doen op schuldhulpverlening als er erg hoge schulden zijn. Uit onderzoek is gebleken dat deze uitzichtloze situatie mensen veel stress oplevert en mogelijk verkeerde keuzes laat nemen waardoor de situatie verergert.  Dit speelt ook in onze regio. Daarom hebben we met de gemeenten Hardenberg en Ommen, Zilveren Kruis en Vitens de handen ineen geslagen om alles op alles te zetten om te voorkomen dat mensen in de schuldhulpverlening terecht komen.

Voor Elkaar!

Het project Voor Elkaar! zorgt ervoor dat de betalingsachterstanden tijdig worden gesignaleerd. De samenwerkende organisaties gaan betalingsachterstanden melden in een systeem. Een consulent van het team Voor Elkaar! gaat daarop op huisbezoek bij deze inwoner. Samen kijken ze wat nodig is om de financiën weer onder controle te krijgen.

Over de uitwisseling van gegevens hebben de betrokken organisaties goede afspraken gemaakt. Alleen noodzakelijke gegevens worden op een veilige manier gedeeld. Die gegevens zijn ook alleen zichtbaar voor de consulenten van het team Voor Elkaar!

Ondertekening convenant

De samenwerkende organisaties ondertekenden op 18 januari het convenant Voor Elkaar! Met het ondertekenen van het convenant en het opstarten van dit project bundelen we onze krachten om armoede en schuldenproblematiek aan te pakken. Na een jaar vindt een evaluatie plaats en wordt gekeken of de nieuwe manier van samenwerken wordt voortgezet.

Project Voor Elkaar!

Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.