Vechtdal Wonen en Roosdom Tijhuis bouwen 32 Nul op de Meter-woningen in Marslanden

28-11-2019

Binnenkort start de bouw van 32 Nul op de Meter-woningen in De Cirkel in de Hardenbergse wijk Marslanden. De woningen worden gebouwd door Bouwbedrijf Roosdom Tijhuis in opdracht van Vechtdal Wonen, die de woningen gaat verhuren. Om de bouw mogelijk te maken leveren de gemeente Hardenberg en Roosdom Tijhuis de bouwkavels aan Vechtdal Wonen. De bouw start nog dit jaar. De woningen worden in de loop van 2020 opgeleverd.

Momenteel wordt de Hardenbergse woonwijk Marslanden in noordelijke richting uitgebreid. In het gebied De Cirkel wordt al volop gebouwd. Binnenkort worden hier in opdracht van Vechtdal Wonen 32 woningen gebouwd. Bouwbedrijf Roosdom Tijhuis is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en bouw van deze sociale huurwoningen. De 32 woningen worden verdeeld over 2 locaties in De Cirkel. De eerste locatie telt 3 woningblokken van 1 x 6 woningen en 2 x 5 woningen. Locatie twee telt een blok van 10 woningen en een van 6 woningen.

Nul op de meter

De woningen zijn Nul op de Meter, ook wel NOM genoemd. Zonnepanelen op deze woningen wekken gemiddeld evenveel zonne-energie op als dat er verbruikt wordt voor verwarming, warm water en huishoudelijk verbruik. Daarnaast krijgen deze woningen een woningschil met hoge isolatiewaarden, een bodemwarmtepomp in combinatie met lage temperatuurvloerverwarming en een balansventilatiesysteem. De woningen zijn energieneutraal en leveren bewoners een grote besparing op de kosten voor energie op. Deze woningen hebben geen gasaansluiting en maken geen gebruik van andere fossiele brandstoffen.

Energieprestatievergoeding

Vechtdal Wonen brengt bij de toekomstige huurders van deze energieneutrale woningen een gedeelte van de energieprestatievergoeding (EPV) in rekening. Dit is een kleine vergoeding die de huurder naast de reguliere huur betaalt aan Vechtdal Wonen voor de energiezuinige woning.

Woonambities

De bouw van deze sociale huurwoningen in Marslanden past binnen de woonambities van de gemeente Hardenberg. De gemeente Hardenberg wil zorgen voor de juiste woning voor elk huishouden en bouwen naar behoefte. De ambitie voor 2050 is dat alle sociale huurwoningen in 2050 energieneutraal zijn. Hierover hebben de gemeente Hardenberg en Vechtdal Wonen prestatieafspraken gemaakt.

Planning

De bouw van deze 32 woningen start nog eind dit jaar. De oplevering staat gepland rond de zomer van 2020. Meer informatie over de verhuur door Vechtdal Wonen volgt binnenkort.

Ondertekening overeenkomsten

Om de bouw van de woningen mogelijk te maken, leveren de gemeente Hardenberg en Roosdom Tijhuis bouwkavels aan Vechtdal Wonen. De grondovereenkomsten hiervoor werden op 27 november ondertekend. Namens de gemeente Hardenberg zette wethouder Martijn Breukelman zijn handtekening en directeur Martin Companje zette de handtekening namens Bouwbedrijf Roosdom Tijhuis. Directeur-bestuurder Martijn Rink tekende namens Vechtdal Wonen. Daarnaast werden de afspraken over de bouw van deze woningen vastgelegd in een aannemingsovereenkomst tussen Bouwbedrijf Roosdom Tijhuis en Vechtdal Wonen.

Ondertekening Marslanden

Impressie Marslanden 1

Impressie Marslanden 2

Impressie Marslanden 3

Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.