Over ons

Vechtdal Wonen is een woningstichting die, na een fusie, volop in ontwikkeling is. Wij beheren en onderhouden ongeveer 10.000 woningen.

Als Vechtdal Wonen willen we optimaal bijdragen aan de volkshuisvestelijke en sociaal maatschappelijke vraag in de regio Vechtdal.

‘Wij staan voor een vertrouwd thuis, in een samenleving waarin mensen gelijkwaardig zijn en iedereen verantwoordelijkheid neemt.'

Deze missie is geconcretiseerd in onderstaande drie ambities:

  • Onze bewoners hebben keuzemogelijkheid in een passende woning
  • Onze bewoners wonen in een plezierige en (sociaal) duurzame woon- en leefomgeving
  • We bieden passende dienstverlening aan en zijn bij onze bewoners betrokken 

Wij concretiseren dit vanuit liefde voor de regio in de vorm van wijk- en buurtplannen, waarbij portefeuilleplannen, dienstverleningsconcepten en samenwerkingsverbanden met betrokken stakeholders zorgdragen voor realisatie. Een woning is daarbij niet meer en niet minder dan een middel; bij vertrouwd thuis staat woongeluk centraal.

Downloads

Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.