Onze organisatie

Wilt u meer weten over onze organisatie? Wij vertellen u er graag meer over.

Als Vechtdal Wonen willen we optimaal bijdragen aan de volkshuisvestelijke en sociaal maatschappelijke vraag in de regio Vechtdal.

Deze gezamenlijke aspiratie is samengevat in een gezamenlijke missie:

‘Wij staan voor een vertrouwd thuis, in een samenleving waarin mensen gelijkwaardig zijn en iedereen verantwoordelijkheid neemt.'

Deze missie is geconcretiseerd in onderstaande drie ambities:

  • Onze bewoners hebben keuzemogelijkheid in een passende woning
  • Onze bewoners wonen in een plezierige en (sociaal) duurzame woon- en leefomgeving
  • We bieden passende dienstverlening aan en zijn bij onze bewoners betrokken 

Wij concretiseren dit vanuit liefde voor de regio in de vorm van wijk- en buurtplannen, waarbij portefeuilleplannen, dienstverleningsconcepten en samenwerkingsverbanden met betrokken stakeholders zorgdragen voor realisatie. Een woning is daarbij niet meer en niet minder dan een middel; bij vertrouwd thuis staat woongeluk centraal.


Op dit moment hebben wij geen vacatures.


Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.