Prestatieafspraken

Samen met Huurdersverenigingen en gemeentes bundelen wij onze krachten voor betaalbaar, beschikbaar, kwalitatief en duurzaam wonen voor onze huurders en woningzoekenden. Hiervoor tekenen wij elk jaar zogenaamde prestatieafspraken.

Wij geloven in een netwerksamenleving. Hiermee willen we bereiken dat iedereen een thuis vindt en zich thuis voelt in de samenleving. Dat betekent dat we verder kijken dan alleen onze kerntaak. Mogen of kunnen we samen met onze huurders, gemeente en overige partners de woonmogelijkheden verbeteren, dan doen we dat. Deze prestatieafspraken zijn daar een goed voorbeeld van.

Lees hieronder onze afspraken.

Woningstichting Vechtdal Wonen, Stichting Huurdersorganisatie Beter Wonen, Stichting Huurdersbelangen Hardenberg en de gemeente Hardenberg zorgen ook in 2021 samen voor voldoende en passende huurwoningen in de gemeente. Onlangs ondertekenden de partijen hiervoor de prestatieafspraken voor 2021. Hierin staat wat de woonpartners in 2021 gaan doen om de woonambities voor de huurwoningmarkt te halen.

Lees hier de Prestatieafspraken gemeente Hardenberg

Lees hier het persbericht


Op 7 december 2020 ondertekenden Huurdersvereniging Verenigd Huurbelang, woningstichting Vechtdal Wonen en gemeente Ommen de prestatieafspraken voor 2021. Hiermee bundelen zij hun krachten voor betaalbaar, beschikbaar, kwalitatief en duurzaam wonen in Ommen. Ommen geeft thuis!

Lees hier de Prestatieafspraken gemeente Ommen 2021

Lees hier het persbericht


Woningstichtingen VechtHorst en Vechtdal Wonen, Huurdersvereniging TOEK, Huurdersvereniging Verenigd Huurbelang (VHB) en de gemeente Dalfsen hebben prestatieafspraken voor 2021 vastgelegd.  De vijf partijen werken met elkaar aan een gezamenlijk doel: betaalbaar, duurzaam en prettig wonen in de gemeente Dalfsen. Ze hebben onder andere afspraken gemaakt over passend en betaalbaar wonen voor de groeiende groep senioren, het vroegtijdig signaleren van problemen en bijdragen aan de leefbaarheid in wijken.

Lees hier de Prestatieafspraken gemeente Dalfsen

Lees hier het persbericht


Prestatieafspraken gemeente Raalte

De prestatieafspraken in Raalte zijn getekend op 6 december 2017 en bevestigd en verlengd middels een brief van 24 november 2020. De afspraken van Raalte zijn meerjarige afspraken en lopen nog door tot eind 2021.


Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.