Prestatieafspraken

Samen met Huurdersverenigingen en gemeentes bundelen wij onze krachten voor betaalbaar, beschikbaar, kwalitatief en duurzaam wonen voor onze huurders en woningzoekenden. Hiervoor tekenen wij elk jaar zogenaamde prestatieafspraken.

Wij geloven in een netwerksamenleving. Hiermee willen we bereiken dat iedereen een thuis vindt en zich thuis voelt in de samenleving. Dat betekent dat we verder kijken dan alleen onze kerntaak. Mogen of kunnen we samen met onze huurders, gemeente en overige partners de woonmogelijkheden verbeteren, dan doen we dat. Deze prestatieafspraken zijn daar een goed voorbeeld van.

Lees hieronder onze afspraken.

Prestatieafspraken gemeente Raalte

De prestatieafspraken in Raalte zijn getekend op 6 december 2017 en bevestigd tijdens een bestuurlijk overleg op 31 oktober 2019. De afspraken van Raalte zijn meerjarige afspraken en lopen nog door tot eind 2020.


Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.