Jaarlijkse huuraanpassing

Ieder jaar passen we per 1 juli de huurprijs aan. U krijgt daarover vóór 1 mei een brief.
In de brief staat wat de nieuwe huurprijs wordt vanaf 1 juli 2024. Deze huuraanpassing is nodig om investeringen in woningen, nieuwbouw en leefbaarheid mogelijk te maken.

Misschien heeft u recht op huurtoeslag

Let op, de huurtoeslaggrenzen zijn aangepast.
Ook al had u vorig jaar geen recht op huurtoeslag, het kan zijn dat dat dit jaar wel het geval is! Of u recht heeft op huurtoeslag hangt af van uw inkomen en de huurprijs. Ook telt uw leeftijd, uw eigen vermogen en de samenstelling van het huishouden mee. Op www.toeslagen.nl kunt u een proefberekening maken. Komt u er niet uit? Neem dan gerust contact met ons op.

Wanneer uw huurprijs omhoog gaat, kan dat betekenen dat uw huurtoeslag ook omhoog gaat.
In dit rekenvoorbeeld laten we u zien dat de netto huur daardoor maar licht stijgt.

 

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de huurverhoging?
Dan kunt u via dit formulier bezwaar maken. Dat moet u doen vóór 1 juli 2024.

In de volgende gevallen kunt u bezwaar maken tegen huurverhoging:

  • De huurverhoging is hoger dan 5,8%
  • Er staan fouten in de brief. Bijvoorbeeld een verkeerde huurprijs.
  • Wij hebben de brief met de huuraanpassing te laat verstuurd.
  • Door de huurverhoging wordt uw huur hoger dan de maximale huur die mag worden gevraagd
  • Uw huurprijs is tijdelijk verlaagd vanwege ernstige onderhoudsgebreken of dit verzoek is nog in behandeling.
         

Huurverlaging

Als u een laag inkomen heeft dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor huurverlaging:

  • Huurt u vanaf 1 maart 2023 of eerder een sociale huurwoning of woonwagen van Vechtdal Wonen?
  • Heeft u in 2023 nog geen huurverlaging gekregen?
  • Is uw kale huurprijs hoger dan € 577,91?

Ja? Dan kunt u tot en met 30 december 2024 om huurverlaging vragen
Wij verlagen dan uw huur naar € 577,91 per maand. 

Wat moet ik doen?
U moet de huurverlaging zélf aanvragen via dit formulier.
Ook moet u kunnen bewijzen dat uw gezamenlijk bruto-inkomen over de laatste 6 maanden laag was.

In onderstaande tabel staat wat uw maximale inkomen mag zijn geweest over de afgelopen 6 maanden.

Uw huishouden

Inkomensgrens, uw gezamenlijke bruto inkomen over de laatste 6 maanden is niet hoger dan:

Huishouden van 1 persoon, die geen AOW krijgt

€ 12.420,00

Huishouden van 1 persoon, die AOW krijgt

€ 13.215,00

Huishouden van 2 of meer personen, die allemaal geen AOW krijgen

€ 16.185,00

Huishouden van 2 of meer personen, van wie minimaal 1 persoon AOW krijgt

€ 17.575,00