Bouwstroom Oost: wie realiseert de gestapelde woningen?

Nadat twee weken geleden de aanmeldfase startte voor de aanbesteding voor grondgebonden woningen, opent nu de aanmeldfase voor de gestapelde woningen. Geïnteresseerde partijen kunnen zich de komende weken aanmelden.

Ook dit verloopt via Mercell ➡ https://s2c.mercell.com/today/76492

Bouwstroom Oost, waarvan wij samen met Woningcorporatie Domijn, Woningcorporatie Viverion, Welbions en De Woonplaats trekker zijn, is een meerjarige samenwerking om door middel van conceptuele bouw sneller betaalbare woningen te realiseren. De gezamenlijke ambitie is om tot 2030 zo'n 2.000 conceptuele woningen te bouwen. Hiervan is de helft grondgebonden en de helft gestapeld.

Via deze twee aanbestedingen - grondgebonden en gestapelde bouw - zoeken wij één of twee bouwbedrijven die de komende vier jaar conceptuele woningen gaan ontwikkelen en realiseren. Geïnteresseerde bouwbedrijven kunnen zich voor beide aanbestedingen aanmelden. Per aanbesteding worden in de selectiefase vier partijen geselecteerd om deel te nemen aan de ‘gesloten gunningsfase’ die leidt tot het gunnen aan één partij.