BPD en Vechtdal Wonen tekenen intentieovereenkomst

Gebiedsontwikkelaar BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling en woningcorporatie Vechtdal Wonen tekenden recent een intentieovereenkomst. Daarmee spreken ze de wens uit om te zoeken naar kansen en mogelijkheden om gezamenlijk invulling te geven aan eigen groeiopgaven en de groeiambities van de regio Zwolle.

“We zetten beide kennis en expertise met betrekking tot woonbehoefte en gebiedsontwikkeling in. Dit delen en bundelen we om uiteindelijk goede woningen en leefomgevingen te realiseren”, stelt ontwikkelingsmanager BPD Martine van der Griendt.

Vechtdal Wonen en BPD zijn complementair aan elkaar. Beide organisaties investeren in gemengde en leefbare wijken met een gezonde mix aan woningtypen en voorzieningen. Vechtdal Wonen bedient primair de sociale huursector en secundair de middenhuursector en BPD richt zich hoofdzakelijk op de doelgroepen voor koopwoningen en middenhuurwoningen.

De kracht van samen

Vechtdal Wonen gelooft erin dat je meer bereikt voor huurders en de stad of het dorp als je samenwerkt. “Via co-creatie en ketensamenwerking versterken we onze positie, kennis en daadkracht”, licht directeur-bestuurder Martijn Rink toe. “Samen met andere corporaties, (zorg)instanties en een partij als BPD maken we ambities waar ten aanzien van het vergroten van ons huuraanbod én het creëren van inclusieve leefomgevingen. In dat laatste is BPD als gebiedsontwikkelaar sterk. Daarbij heeft de organisatie veel kennis ten aanzien van doelgroepen en de regio Zwolle. De eerste gesprekken met Martine leverden ons al veel waardevolle informatie op.”

Voor iedereen

Martine vult aan: “Wij willen bijdragen aan de groeibehoefte van de regio Zwolle. Net als Vechtdal Wonen doen we dat bij voorkeur samen met partijen die ons helpen inclusieve buurten of wijken te maken waar door de mooie mix aan woningen iedereen een nieuw thuis kan vinden. Het is prettig als je een partij vindt die dezelfde taal spreekt en gelijkwaardige ambities heeft. We gaan samen op zoek naar concrete projecten.”

Over BPD

BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling is een grote gebiedsontwikkelaar die nieuwbouwwoonomgevingen realiseert in Nederland en Duitsland. Sinds onze oprichting in 1946, toen nog onder de naam van Bouwspaarkas Drentsche Gemeenten, heeft BPD de bouw van ruim 356.000 woningen mogelijk gemaakt. Met trots zien we dat er vandaag meer dan één miljoen mensen in woonwijken wonen waarin onze bijdrage zichtbaar is. Dat doen we vanuit onze maatschappelijke overtuiging dat iedereen recht heeft op een fijn thuis in een prettige leefomgeving. En dat blijven we doen, zodat fijn wonen ook voor de komende generaties mogelijk blijft.

Over Vechtdal Wonen

Een vertrouwd thuis. De basis in ieders leven, in een samenleving waarin mensen gelijkwaardig zijn en iedereen verantwoordelijkheid neemt. Bij een vertrouwd thuis staat woongeluk centraal. Hier zetten we ons bij Vechtdal Wonen iedere dag met hart en ziel voor in: voor onze huurders, partners én onze collega’s. Vechtdal Wonen is een woningstichting die volop in beweging is. Wij zetten graag nét dat stapje extra. Vechtdal Wonen beheert en onderhoudt ongeveer 10.000 woningen en helpen daarmee onze huurders en de lokale samenleving als een betrokken en sociale huisvester.