Sociale urgentie bij echtscheiding of beëindiging van een samenlevingscontract of geregistreerd partnerschap

Staat u samen met uw partner minimaal twee jaar op hetzelfde adres ingeschreven in de gemeente Hardenberg, Ommen of Dalfsen?  


Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.