Misschien kan je medische urgentie krijgen.

Wat zijn de voorwaarden? Wat hebben wij nodig?

Voorwaarden

  • Een andere woning is aantoonbaar de enige oplossing voor het probleem;
  • De woning is een woning waar u permanent mag wonen;
  • U woont minimaal twee jaar op het huidige adres in de gemeente Hardenberg, Ommen of Dalfsen
  • Schriftelijk positief advies van Care Group Nederland vereist. Aanvraag voor een advies gaat via Vechtdal Wonen.
  • De kosten voor het advies zijn voor Vechtdal Wonen bij een positief advies, maar voor u bij een negatief advies.

 

Benodigde documenten:

  • Schriftelijke urgentieaanvraag waarin u uw problematische situatie omschrijft;
  • Documentatie waarmee u aan kunt tonen dat u aan de voorwaarden voldoet;
  • Uittreksel uit de BRP (Basis Registratie Personen) van de gemeente met adreshistorie;
  • Inkomstenverklaring van de Belastingdienst (meest recente)

Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.