Misschien kan u sociale urgentie krijgen.

Wat zijn de voorwaarden? wat hebben wij nodig?

Voorwaarden:

  • U kunt schriftelijk aantonen dat het samenlevingscontract of geregistreerd partnerschap is verbroken of dat de scheiding is uitgesproken;
  • U kunt schriftelijk aantonen dat u één of meer minderjarige kinderen hebt waarbij de zorg van deze kinderen aan u is toegewezen;
  • U kunt aantonen dat u binnen zes maanden de huidige woning moet verlaten;
  • De urgentieaanvraag moet binnen drie maanden na de officiële beëindiging van de relatie ingediend zijn.

 

Benodigde documenten:

  • Schriftelijke urgentieaanvraag waarin u uw problematische situatie omschrijft;
  • Documentatie waarmee u aan kunt tonen dat u aan de voorwaarden voldoet
  • Uittreksel uit de BRP (Basis Registratie Personen) van de gemeente met adreshistorie;
  • Inkomensverklaring van de Belastingdienst (meest recente)

 

Wilt u urgentie aanvragen?
Leg uw situatie dan uit en stuur een brief of e-mail naar:

Eskampweg 1
7731 TA Ommen
info@vechtdalwonen.nl

Stuur daarbij de benodigde documenten mee zoals hierboven beschreven.

Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.